Law Journal

Zasady działalności i warunki korzystania ze świadczeń domów małych dzieci.

Dz.U.1958.48.238 | rozporządzenie z dnia 18 lipca 1958 r. | Akt utracił moc

Prawa i obowiązki członków prezydiów rad narodowych.

Dz.U.1958.48.236 | rozporządzenie z dnia 31 lipca 1958 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 28 sierpnia 1952 r. w sprawie obowiązkowych dostaw ziemniaków.

Dz.U.1958.47.234 | rozporządzenie z dnia 19 lipca 1958 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie z dnia 13 lipca 1957 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zbóż.

Dz.U.1958.47.233 | rozporządzenie z dnia 19 lipca 1958 r. | Akt jednorazowy

Wyznaczanie oficerów w czynnej służbie wojskowej do wykonywania zadań poza wojskiem.

Dz.U.1958.47.232 | rozporządzenie z dnia 18 lipca 1958 r. | Akt utracił moc

Ulgi w opłatach notarialnych przy sprzedaży nieruchomości rolnych przez Państwo.

Dz.U.1958.46.230 | rozporządzenie z dnia 10 lipca 1958 r. | Akt utracił moc

Opłaty związane z ochroną wynalazków, wzorów i znaków towarowych.

Dz.U.1958.46.229 | rozporządzenie z dnia 2 lipca 1958 r. | Akt utracił moc

Zm.: dekret o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników kolejowych i ich rodzin.

Dz.U.1958.46.228 | ustawa z dnia 2 lipca 1958 r. | Akt jednorazowy

Zm.: częściowa zmiana przepisów o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych.

Dz.U.1958.45.227 | ustawa z dnia 2 lipca 1958 r. | Akt jednorazowy

Komitet Drobnej Wytwórczości.

Dz.U.1958.45.225 | ustawa z dnia 2 lipca 1958 r. | Akt utracił moc

Zm.: dekret o podatku dochodowym.

Dz.U.1958.45.223 | ustawa z dnia 1 lipca 1958 r. | Akt jednorazowy

Rozliczenie nadwyżek budżetów terenowych na koniec roku 1957.

Dz.U.1958.45.222 | ustawa z dnia 1 lipca 1958 r. | Akt utracił moc

Prawo budżetowe.

Dz.U.1958.45.221 | ustawa z dnia 1 lipca 1958 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o czasie pracy w przemyśle i handlu.

Dz.U.1958.44.219 | ustawa z dnia 1 lipca 1958 r. | Akt jednorazowy

Zm.: dekret o podatkach i opłatach terenowych.

Dz.U.1958.44.218 | ustawa z dnia 1 lipca 1958 r. | Akt jednorazowy

Pozwolenia na działalność zawodową w zakresie projektowania w budownictwie.

Dz.U.1958.44.217 | ustawa z dnia 1 lipca 1958 r. | Akt utracił moc

Zm.: dekret o niektórych prawach i obowiązkach pracowników kolejowych.

Dz.U.1958.44.216 | ustawa z dnia 1 lipca 1958 r. | Akt jednorazowy

Rozliczenia pieniężne jednostek gospodarki uspołecznionej.

Dz.U.1958.44.215 | ustawa z dnia 1 lipca 1958 r. | Akt utracił moc

Dochody rad narodowych.

Dz.U.1958.44.214 | ustawa z dnia 1 lipca 1958 r. | Akt utracił moc

Czasy ochronne dla zwierzyny łownej.

Dz.U.1958.43.213 | rozporządzenie z dnia 19 czerwca 1958 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 13 września 1956 r. w sprawie środków odurzających.

Dz.U.1958.43.212 | rozporządzenie z dnia 19 czerwca 1958 r. | Akt jednorazowy

Renty dla byłych właścicieli niektórych nieruchomości rolnych i leśnych przejętych na własność Państwa.

Dz.U.1958.43.211 | rozporządzenie z dnia 21 czerwca 1958 r. | Akt utracił moc

Określenie sądów powiatowych właściwych do rozpoznawania spraw o rozwód.

Dz.U.1958.43.210 | rozporządzenie z dnia 1 lipca 1958 r. | Akt utracił moc

Zmiana obszaru i liczby wydziałów Ośrodka Zamiejscowego w Przemyślu Sądu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

Dz.U.1958.43.209 | rozporządzenie z dnia 24 czerwca 1958 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 28 lutego 1951 r. w sprawie wykonania dekretu o podatku dochodowym.

Dz.U.1958.43.207 | rozporządzenie z dnia 28 czerwca 1958 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie z dnia 26 października 1954 r. w sprawie uposażenia lekarzy i lekarzy dentystów.

Dz.U.1958.43.205 | rozporządzenie z dnia 20 czerwca 1958 r. | Akt jednorazowy

Określenie czynności zawodowych, których wykonywanie uważa się za zatrudnienie w zespole formującym szkło.

Dz.U.1958.42.203 | rozporządzenie z dnia 9 czerwca 1958 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wykazu chorób zawodowych robotników zatrudnionych w zespołach formujących szkło.

Dz.U.1958.42.202 | rozporządzenie z dnia 9 czerwca 1958 r. | Akt utracił moc

Zarząd mieniem gromadzkim oraz tryb jego zbywania.

Dz.U.1958.42.201 | rozporządzenie z dnia 24 czerwca 1958 r. | Akt utracił moc

Warunki, w jakich uważa się rodziców i męża za pozostających na utrzymaniu pracownika (pracownicy).

Dz.U.1958.42.200 | rozporządzenie z dnia 24 czerwca 1958 r. | Akt utracił moc

Egipt-Polska. Umowa kulturalna. Kair.1957.02.02.

Dz.U.1958.42.196 | umowa międzynarodowa z dnia 2 lutego 1957 r. | Akt utracił moc

Tworzenie funduszu zakładowego na rok 1958 w przedsiębiorstwach handlowych.

Dz.U.1958.41.194 | rozporządzenie z dnia 13 czerwca 1958 r. | Akt utracił moc

Tworzenie funduszu zakładowego na rok 1958 w przedsiębiorstwach transportu drogowego i lotniczego.

Dz.U.1958.41.193 | rozporządzenie z dnia 13 czerwca 1958 r. | Akt utracił moc

Tworzenie funduszu zakładowego na rok 1958 w przedsiębiorstwach geodezyjno-kartograficznych.

Dz.U.1958.41.191 | rozporządzenie z dnia 13 czerwca 1958 r. | Akt utracił moc

Tworzenie funduszu zakładowego na rok 1958 w niektórych przedsiębiorstwach przemysłowych i usługowych.

Dz.U.1958.41.190 | rozporządzenie z dnia 13 czerwca 1958 r. | Akt utracił moc

Statut Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Nowy Jork.1956.10.26.

Dz.U.1958.41.187 | umowa międzynarodowa z dnia 26 października 1956 r. | Akt obowiązujący

Taksa za czynności komorników.

Dz.U.1958.40.186 | rozporządzenie z dnia 31 maja 1958 r. | Akt utracił moc

Zmiana instrukcji dla komorników.

Dz.U.1958.40.185 | rozporządzenie z dnia 31 maja 1958 r. | Akt jednorazowy

Kwalifikacje zawodowe oficerów i marynarzy na polskich morskich statkach handlowych.

Dz.U.1958.39.178 | rozporządzenie z dnia 4 czerwca 1958 r. | Akt utracił moc

Tworzenie funduszu zakładowego na rok 1958 w przedsiębiorstwach komunikacji miejskiej.

Dz.U.1958.38.176 | rozporządzenie z dnia 13 czerwca 1958 r. | Akt utracił moc

Tworzenie funduszu zakładowego na rok 1958 w przedsiębiorstwach transportu samochodowego.

Dz.U.1958.38.175 | rozporządzenie z dnia 13 czerwca 1958 r. | Akt utracił moc

Uposażenie żołnierzy.

Dz.U.1958.36.165 | ustawa z dnia 6 czerwca 1958 r. | Akt utracił moc

Służba wojskowa szeregowców i podoficerów Sił Zbrojnych.

Dz.U.1958.36.164 | ustawa z dnia 6 czerwca 1958 r. | Akt utracił moc

Ściąganie należności Państwa z tytułu najmu lokali.

Dz.U.1958.35.156 | ustawa z dnia 6 czerwca 1958 r. | Akt utracił moc

Zm.: dekret o najmie lokali.

Dz.U.1958.35.155 | ustawa z dnia 6 czerwca 1958 r. | Akt jednorazowy

Zaostrzenie odpowiedzialności karnej za chuligaństwo.

Dz.U.1958.34.152 | ustawa z dnia 22 maja 1958 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 10 lutego 1951 r. w sprawie wysokości składek na ubezpieczenia społeczne.

Dz.U.1958.33.150 | rozporządzenie z dnia 29 maja 1958 r. | Akt jednorazowy