Law Journal

Zm.: rozporządzenie z dnia 29 stycznia 1929 r. o urzędowym badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa w kraju.

Dz.U.1959.2.17 | rozporządzenie z dnia 7 października 1958 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie z dnia 28 lutego 1951 r. w sprawie wykonania dekretu o podatku dochodowym.

Dz.U.1959.2.15 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 1958 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie Funduszu Handlowych Kredytów Zagranicznych.

Dz.U.1959.2.14 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 1958 r. | Akt obowiązujący

Zasady i tryb wymierzania kar przez urzędy górnicze.

Dz.U.1959.2.13 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1958 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 19 lutego 1957 r. w sprawie państwowego zasobu archiwalnego.

Dz.U.1959.2.12 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1958 r. | Akt jednorazowy

Ratyfikacja przez Australię Konwencyj o ochronie ofiar wojny, podpisanych w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r.

Dz.U.1959.1.10 | oświadczenie rządowe z dnia 22 grudnia 1958 r. | Akt jednorazowy

Przystąpienie Ghany i Indonezji do Konwencyj o ochronie ofiar wojny, podpisanych w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r.

Dz.U.1959.1.9 | oświadczenie rządowe z dnia 18 grudnia 1958 r. | Akt jednorazowy

Postępowanie przy podziale i rozgraniczaniu nieruchomości na terenach budownictwa domów jednorodzinnych.

Dz.U.1959.1.1 | rozporządzenie z dnia 12 grudnia 1958 r. | Akt utracił moc

Zniesienie Sądów Powiatowych w Nowym Bytomiu i w Rudzie oraz utworzenie Sądu Powiatowego w Rudzie Śląskiej.

Dz.U.1958.77.408 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 1958 r. | Akt utracił moc

Opłaty pobierane przy wydawaniu pozwoleń na działalność zawodową w zakresie projektowania w budownictwie.

Dz.U.1958.77.403 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 1958 r. | Akt utracił moc

Określenie właściwości do wydawania zezwoleń na działalność w zakresie handlu zagranicznego.

Dz.U.1958.77.402 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 1958 r. | Akt utracił moc

Prowizorium budżetowe na I kwartał 1959 r.

Dz.U.1958.77.400 | ustawa z dnia 21 grudnia 1958 r. | Akt utracił moc

Fundusz zakładowy na rok 1959.

Dz.U.1958.77.399 | ustawa z dnia 21 grudnia 1958 r. | Akt jednorazowy

Samorząd robotniczy.

Dz.U.1958.77.397 | ustawa z dnia 20 grudnia 1958 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa z dnia 15 grudnia 1951 r. o orzecznictwie karno-administracyjnym.

Dz.U.1958.77.396 | ustawa z dnia 2 grudnia 1958 r. | Akt jednorazowy

Zmiana nazw niektórych powiatów w województwach olsztyńskim, poznańskim i zielonogórskim.

Dz.U.1958.76.393 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 1958 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic województwa łódzkiego i miasta Łodzi.

Dz.U.1958.76.391 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 1958 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic województw bydgoskiego i gdańskiego.

Dz.U.1958.76.390 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 1958 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic niektórych województw.

Dz.U.1958.76.389 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 1958 r. | Akt utracił moc

Wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego autobusami i samochodami ciężarowymi rejestrowanymi w kraju.

Dz.U.1958.76.388 | rozporządzenie z dnia 12 grudnia 1958 r. | Akt utracił moc

Kredyty dodatkowe na 1958 r.

Dz.U.1958.75.382 | ustawa z dnia 2 grudnia 1958 r. | Akt utracił moc

Uposażenie pracowników administracyjnych zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych resortu zdrowia.

Dz.U.1958.74.381 | rozporządzenie z dnia 12 grudnia 1958 r. | Akt utracił moc

Uposażenie niższego personelu pomocniczo-lekarskiego.

Dz.U.1958.74.380 | rozporządzenie z dnia 12 grudnia 1958 r. | Akt utracił moc

Uposażenie niektórych pracowników służby zdrowia.

Dz.U.1958.74.379 | rozporządzenie z dnia 12 grudnia 1958 r. | Akt utracił moc

Dodatkowe wynagrodzenie dla lekarzy zatrudnionych w zakładach leczniczo-zapobiegawczych przy zakładach pracy.

Dz.U.1958.74.377 | rozporządzenie z dnia 12 grudnia 1958 r. | Akt utracił moc

Przystąpienie Jordanii do Międzynarodowej Konwencji Opiumowej, podpisanej w Hadze dnia 23 stycznia 1912 r.

Dz.U.1958.73.372 | oświadczenie rządowe z dnia 28 listopada 1958 r. | Akt jednorazowy

Orzekanie o inwalidztwie i zaliczanie do jednej z grup inwalidów.

Dz.U.1958.73.368 | rozporządzenie z dnia 27 listopada 1958 r. | Akt utracił moc

Sposób uiszczania opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów i znaków towarowych.

Dz.U.1958.73.366 | rozporządzenie z dnia 1 grudnia 1958 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miast Bojanowo w powiecie rawickim i Pogorzela w powiecie krotoszyńskim, województwie poznańskim.

Dz.U.1958.73.365 | rozporządzenie z dnia 6 grudnia 1958 r. | Akt utracił moc

Zm.: przepisy prawa o aktach stanu cywilnego.

Dz.U.1958.72.358 | ustawa z dnia 2 grudnia 1958 r. | Akt jednorazowy

Ubezpieczenia majątkowe i osobowe.

Dz.U.1958.72.357 | ustawa z dnia 2 grudnia 1958 r. | Akt utracił moc

Narodowy Bank Polski.

Dz.U.1958.72.356 | ustawa z dnia 2 grudnia 1958 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędu.

Dz.U.1958.71.355 | obwieszczenie z dnia 27 listopada 1958 r. | Akt jednorazowy

Uczestnictwo Ghany w Konwencji o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, podpisanej w Genewie dnia 30 września 1921 r.

Dz.U.1958.71.354 | oświadczenie rządowe z dnia 17 listopada 1958 r. | Akt jednorazowy

Zmiana granic miasta Bochni w powiecie bocheńskim, województwie krakowskim.

Dz.U.1958.71.349 | rozporządzenie z dnia 18 listopada 1958 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic niektórych miast w województwie rzeszowskim.

Dz.U.1958.71.348 | rozporządzenie z dnia 18 listopada 1958 r. | Akt utracił moc

Obowiązek posiadania przez osoby przybywające do Polski świadectw szczepienia przeciwko ospie i cholerze.

Dz.U.1958.69.345 | rozporządzenie z dnia 5 listopada 1958 r. | Akt utracił moc

Utworzenie i zmiana granic niektórych osiedli w województwach rzeszowskim i wrocławskim.

Dz.U.1958.69.344 | rozporządzenie z dnia 18 listopada 1958 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic niektórych powiatów w województwach kieleckim, lubelskim i rzeszowskim.

Dz.U.1958.69.343 | rozporządzenie z dnia 18 listopada 1958 r. | Akt utracił moc

Utworzenie miasta Ruda Śląska stanowiącego powiat miejski w województwie katowickim.

Dz.U.1958.69.342 | rozporządzenie z dnia 18 listopada 1958 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Zawiercia i powiatu zawierciańskiego w województwie katowickim.

Dz.U.1958.69.341 | rozporządzenie z dnia 18 listopada 1958 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Lublina w województwie lubelskim.

Dz.U.1958.69.340 | rozporządzenie z dnia 18 listopada 1958 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie uposażeń stale urzędujących członków prezydiów rad narodowych.

Dz.U.1958.69.339 | rozporządzenie z dnia 10 listopada 1958 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o pracy na polskich morskich statkach handlowych w żegludze międzynarodowej.

Dz.U.1958.68.338 | ustawa z dnia 5 listopada 1958 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa z dnia 27 czerwca 1950 r. o ustroju adwokatury.

Dz.U.1958.68.337 | ustawa z dnia 5 listopada 1958 r. | Akt jednorazowy