Law Journal

Kuratorzy sądowi dla nieletnich.

Dz.U.1959.18.113 | rozporządzenie z dnia 13 lutego 1959 r. | Akt utracił moc

Uposażenie członków Korpusu Technicznego Pożarnictwa.

Dz.U.1959.18.112 | rozporządzenie z dnia 3 marca 1959 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 28 lutego 1951 r. o pracach wzbronionych kobietom.

Dz.U.1959.18.109 | rozporządzenie z dnia 18 lutego 1959 r. | Akt jednorazowy

Sprostowanie błędu w ustawie z dnia 30 stycznia 1959 r. o powszechnym obowiązku wojskowym.

Dz.U.1959.17.108 | obwieszczenie z dnia 2 marca 1959 r. | Akt jednorazowy

Ratyfikacja przez Indonezję Konwencji o prawach politycznych kobiet, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r.

Dz.U.1959.17.107 | oświadczenie rządowe z dnia 17 lutego 1959 r. | Akt jednorazowy

Obowiązkowe szczepienia ochronne przeciwko chorobie Heinego-Medina.

Dz.U.1959.17.102 | rozporządzenie z dnia 27 lutego 1959 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe kwalifikacje wymagane od pracowników nadzoru pedagogicznego nad średnimi szkołami medycznymi.

Dz.U.1959.17.101 | rozporządzenie z dnia 30 stycznia 1959 r. | Akt utracił moc

Prowadzenie i zakładanie ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów przez Sąd Powiatowy w Ustrzykach Dolnych.

Dz.U.1959.17.100 | rozporządzenie z dnia 16 lutego 1959 r. | Akt utracił moc

Dokształcanie oraz kontrola nauki zawodu młodocianych zatrudnionych w zakładach pracy.

Dz.U.1959.17.99 | rozporządzenie z dnia 14 lutego 1959 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Funduszu Postępu Technicznego w resorcie gospodarki komunalnej.

Dz.U.1959.17.97 | rozporządzenie z dnia 19 lutego 1959 r. | Akt utracił moc

Tworzenie funduszu zakładowego na rok 1960 w przedsiębiorstwach transportu samochodowego.

Dz.U.1959.17.93 | rozporządzenie z dnia 18 lutego 1959 r. | Akt utracił moc

Tworzenie funduszu zakładowego na dany rok w przedsiębiorstwach handlowych.

Dz.U.1959.17.92 | rozporządzenie z dnia 18 lutego 1959 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Kampinoskiego Parku Narodowego.

Dz.U.1959.17.91 | rozporządzenie z dnia 16 stycznia 1959 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Karkonoskiego Parku Narodowego.

Dz.U.1959.17.90 | rozporządzenie z dnia 16 stycznia 1959 r. | Akt obowiązujący

Ustawa budżetowa na rok 1959.

Dz.U.1959.16.89 | ustawa z dnia 12 lutego 1959 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Wydziału Zamiejscowego w Skwierzynie Sądu Powiatowego w Międzyrzeczu.

Dz.U.1959.15.84 | rozporządzenie z dnia 11 lutego 1959 r. | Akt utracił moc

Ustalenie obszaru właściwości Wydziału Zamiejscowego w Zduńskiej Woli Sądu Powiatowego w Sieradzu.

Dz.U.1959.15.83 | rozporządzenie z dnia 9 lutego 1959 r. | Akt utracił moc

Sfinansowanie ponadplanowego eksportu w roku 1958.

Dz.U.1959.14.76 | ustawa z dnia 10 lutego 1959 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie tabeli stanowisk pracowników prezydiów rad narodowych.

Dz.U.1959.13.72 | rozporządzenie z dnia 13 lutego 1959 r. | Akt jednorazowy

Zm.: dekret o zobowiązaniach podatkowych.

Dz.U.1959.11.61 | ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o podatku od wynagrodzeń.

Dz.U.1959.11.60 | ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. | Akt jednorazowy

Ratyfikacja przez Islandię Konwencji (nr 2) dotyczącej bezrobocia, przyjętej w Waszyngtonie dnia 28 listopada 1919 r.

Dz.U.1959.9.55 | oświadczenie rządowe z dnia 28 stycznia 1959 r. | Akt jednorazowy

Ratyfikacja przez Maroko Konwencji (nr 22) dotyczącej umowy najmu marynarzy, przyjętej w Genewie dnia 24 czerwca 1926 r.

Dz.U.1959.9.53 | oświadczenie rządowe z dnia 28 stycznia 1959 r. | Akt jednorazowy

Czas trwania nauki zawodu w zakładach rzemieślniczych.

Dz.U.1959.9.48 | rozporządzenie z dnia 21 stycznia 1959 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie podziału Państwa na okręgi energetyczne.

Dz.U.1959.9.47 | rozporządzenie z dnia 23 stycznia 1959 r. | Akt jednorazowy

Opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz rozliczanie zasiłków wypłacanych przez zakłady pracy.

Dz.U.1959.9.46 | rozporządzenie z dnia 23 stycznia 1959 r. | Akt utracił moc

Przystąpienie Libii do Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych z dnia 13 lutego 1946 r.

Dz.U.1959.8.42 | oświadczenie rządowe z dnia 20 stycznia 1959 r. | Akt jednorazowy

Ustrój adwokatury.

Dz.U.1959.8.41 t.j. | ustawa z dnia 27 czerwca 1950 r. | Akt utracił moc

NRD-Polska. Konwencja Konsularna. Warszawa.1957.11.25.

Dz.U.1959.7.38 | umowa międzynarodowa z dnia 25 listopada 1957 r. | Akt utracił moc

Utworzenie osiedla Janikowo w powiecie inowrocławskim, województwie bydgoskim.

Dz.U.1959.6.37 | rozporządzenie z dnia 21 stycznia 1959 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Żyrardowa w województwie warszawskim i miasta Torunia w województwie bydgoskim.

Dz.U.1959.6.36 | rozporządzenie z dnia 21 stycznia 1959 r. | Akt utracił moc

Pomoc stypendialna dla studentów szkół wyższych.

Dz.U.1959.6.35 | rozporządzenie z dnia 16 stycznia 1959 r. | Akt utracił moc

Nadzór sanitarny nad obrotem grzybami i przetwórstwem grzybów.

Dz.U.1959.5.34 | rozporządzenie z dnia 10 stycznia 1959 r. | Akt utracił moc

Warunki i zasady zamawiania przez jednostki państwowe prac projektowych w budownictwie.

Dz.U.1959.5.32 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 1958 r. | Akt utracił moc

Siedziba Sądu Powiatowego w Słubicach.

Dz.U.1959.5.31 | rozporządzenie z dnia 19 stycznia 1959 r. | Akt utracił moc

Tryb ustanawiania górniczych filarów ochronnych i udzielanie zezwoleń na eksploatację w obrębie tych filarów.

Dz.U.1959.5.30 | rozporządzenie z dnia 16 stycznia 1959 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Wydziału Zamiejscowego w Muszynie Sądu Powiatowego w Nowym Sączu.

Dz.U.1959.4.26 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1958 r. | Akt utracił moc

Umundurowanie członków Korpusu Technicznego Pożarnictwa.

Dz.U.1959.4.25 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 1958 r. | Akt utracił moc

Konwencja ustanawiająca Międzynarodową Organizację Metrologii Prawnej. Paryż.1955.10.12.

Dz.U.1959.4.24 | umowa międzynarodowa z dnia 12 października 1955 r. | Akt obowiązujący

Obowiązek uiszczenia zaliczki na podatek gruntowy na rok 1959.

Dz.U.1959.3.23 | rozporządzenie z dnia 7 stycznia 1959 r. | Akt utracił moc

Wykazy pracowników młodocianych.

Dz.U.1959.2.19 | rozporządzenie z dnia 18 listopada 1958 r. | Akt utracił moc

Zwalczanie choroby lnu "pasmo".

Dz.U.1959.2.18 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 1958 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 29 stycznia 1929 r. o urzędowym badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa w kraju.

Dz.U.1959.2.17 | rozporządzenie z dnia 7 października 1958 r. | Akt jednorazowy