Law Journal

Zmiana ustawy o kierujących pojazdami.

Dz.U.2018.1284 | ustawa z dnia 10 maja 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2018.1115 | ustawa z dnia 10 maja 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o pracowniczych programach emerytalnych.

Dz.U.2018.1091 | ustawa z dnia 10 maja 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2018.1039 | ustawa z dnia 10 maja 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2018.1075 | ustawa z dnia 10 maja 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora.

Dz.U.2018.1318 | ustawa z dnia 10 maja 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2018.1279 | ustawa z dnia 10 maja 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2018.1118 | ustawa z dnia 10 maja 2018 r. | Akt obowiązujący

Przetwarzanie danych dotyczących przelotu pasażera.

Dz.U.2019.1783 t.j. | ustawa z dnia 9 maja 2018 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Szczególne rozwiązania wspierające osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dz.U.2018.932 | ustawa z dnia 9 maja 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o rencie socjalnej.

Dz.U.2018.933 | ustawa z dnia 9 maja 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2018.957 | ustawa z dnia 9 maja 2018 r. | Akt obowiązujący

Rodzaje elektronicznej dokumentacji medycznej.

Dz.U.2018.941 | rozporządzenie z dnia 8 maja 2018 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowy zakres zadań komitetu do spraw nominacji w bankach istotnych.

Dz.U.2018.883 | rozporządzenie z dnia 7 maja 2018 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowy zakres zadań komitetu do spraw nominacji w domach maklerskich.

Dz.U.2018.878 | rozporządzenie z dnia 7 maja 2018 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie liczby sędziów w sądach dyscyplinarnych przy wojskowych sądach okręgowych.

Dz.U.2018.865 | rozporządzenie z dnia 7 maja 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana nazwy Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

Dz.U.2018.922 | rozporządzenie z dnia 7 maja 2018 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe warunki ustalania i sposób oznaczania klas jakości handlowej tusz wieprzowych oraz tusz wołowych.

Dz.U.2018.934 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Opłaty za czynności związane z obowiązkową oceną zgodności wyposażenia morskiego.

Dz.U.2018.1005 | rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Program pilotażowy w centrach zdrowia psychicznego.

Dz.U.2020.2086 t.j. | rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Przenoszenie do służby w Straży Granicznej.

Dz.U.2018.940 | rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Mieszkania chronione.

Dz.U.2018.822 | rozporządzenie z dnia 26 kwietnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Świadectwa, dyplomy państwowe i inne druki szkolne.

Dz.U.2018.939 | rozporządzenie z dnia 26 kwietnia 2018 r. | Akt utracił moc

Tryb przeprowadzania poszczególnych rodzajów inspekcji warunków pracy i życia marynarzy na statku.

Dz.U.2018.854 | rozporządzenie z dnia 26 kwietnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie Pełnomocnika Rządu do spraw Prezydencji Konferencji Stron

Dz.U.2018.795 | rozporządzenie z dnia 26 kwietnia 2018 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 6/15.

Dz.U.2018.830 | wyrok z dnia 26 kwietnia 2018 r. | Akt jednorazowy

Zakres i sposób realizacji zadań służby hydrograficznej.

Dz.U.2018.991 | rozporządzenie z dnia 26 kwietnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa.

Dz.U.2018.816 | rozporządzenie z dnia 26 kwietnia 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.U.2018.820 | rozporządzenie z dnia 26 kwietnia 2018 r. | Akt jednorazowy

Sposób sporządzenia elektronicznego wypisu i wyciągu z aktu notarialnego.

Dz.U.2018.833 | rozporządzenie z dnia 25 kwietnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Stałe doskonalenie kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych.

Dz.U.2018.811 | rozporządzenie z dnia 25 kwietnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Wielokrotność kwoty bazowej, stanowiącą przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.U.2018.812 | rozporządzenie z dnia 25 kwietnia 2018 r. | Akt utracił moc

Wielokrotność kwoty bazowej, stanowiącą przeciętne uposażenie policjantów.

Dz.U.2018.813 | rozporządzenie z dnia 25 kwietnia 2018 r. | Akt utracił moc

Wielokrotność kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.U.2018.814 | rozporządzenie z dnia 25 kwietnia 2018 r. | Akt utracił moc

Badania psychofizjologiczne w Służbie Ochrony Państwa.

Dz.U.2018.794 | rozporządzenie z dnia 24 kwietnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Głównemu Urzędowi Statystycznemu.

Dz.U.2018.824 | rozporządzenie z dnia 24 kwietnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Ochrona placówek zagranicznych przez Służbę Ochrony Państwa.

Dz.U.2018.808 | rozporządzenie z dnia 24 kwietnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Przeprowadzanie egzaminu referendarskiego.

Dz.U.2018.935 | rozporządzenie z dnia 24 kwietnia 2018 r. | Akt utracił moc

Ryczałtowe stawki opłat za badania lub analizy przeprowadzane przez laboratoria celne.

Dz.U.2018.904 | rozporządzenie z dnia 24 kwietnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Sztandar Służby Ochrony Państwa.

Dz.U.2018.835 | rozporządzenie z dnia 24 kwietnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 27/16.

Dz.U.2018.838 | wyrok z dnia 24 kwietnia 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie czasu służby żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2018.817 | rozporządzenie z dnia 24 kwietnia 2018 r. | Akt jednorazowy

Informacje zawarte w zbiorczym sprawozdaniu wojewody.

Dz.U.2018.973 | rozporządzenie z dnia 23 kwietnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Sposób dokumentowania kontroli operacyjnej przez Żandarmerię Wojskową.

Dz.U.2018.1035 | rozporządzenie z dnia 23 kwietnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Wyszkolenie i kwalifikacja członków załóg statków morskich.

Dz.U.2018.802 | rozporządzenie z dnia 23 kwietnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowy zakres działania Ministra Cyfryzacji.

Dz.U.2018.761 | rozporządzenie z dnia 20 kwietnia 2018 r. | Akt utracił moc

Uznanie za pomnik historii "Gdańsk - Twierdza Wisłoujście".

Dz.U.2018.1008 | rozporządzenie z dnia 20 kwietnia 2018 r. | Akt indywidualny

Uznanie za pomnik historii "Koszuty - zespół dworsko-parkowy".

Dz.U.2018.977 | rozporządzenie z dnia 20 kwietnia 2018 r. | Akt indywidualny

Uznanie za pomnik historii "Krasiczyn - zespół zamkowo-parkowy".

Dz.U.2018.988 | rozporządzenie z dnia 20 kwietnia 2018 r. | Akt indywidualny

Uznanie za pomnik historii "Kwidzyn - zespół katedralno-zamkowy".

Dz.U.2018.930 | rozporządzenie z dnia 20 kwietnia 2018 r. | Akt indywidualny

Uznanie za pomnik historii "Lidzbark Warmiński - zamek biskupów warmińskich".

Dz.U.2018.944 | rozporządzenie z dnia 20 kwietnia 2018 r. | Akt indywidualny

Uznanie za pomnik historii "Płock - Wzgórze Tumskie".

Dz.U.2018.1003 | rozporządzenie z dnia 20 kwietnia 2018 r. | Akt indywidualny

Uznanie za pomnik historii "Rogalin - zespół pałacowo-parkowy z obszarem dawnego majątku ziemskiego".

Dz.U.2018.929 | rozporządzenie z dnia 20 kwietnia 2018 r. | Akt indywidualny

Uznanie za pomnik historii "Strzelno - zespół dawnego klasztoru Norbertanek".

Dz.U.2018.981 | rozporządzenie z dnia 20 kwietnia 2018 r. | Akt indywidualny