Dziennik Ustaw

Taryfa wynagrodzeń tłumaczów przysięgłych.

Dz.U.1961.48.257 | rozporządzenie z dnia 21 października 1961 r. | Akt utracił moc

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy używaniu urządzeń mikrofalowych.

Dz.U.1961.48.255 | rozporządzenie z dnia 20 października 1961 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miast Olesno w powiecie oleskim i Strzelce Opolskie w powiecie strzeleckim, województwie opolskim.

Dz.U.1961.46.250 | rozporządzenie z dnia 13 października 1961 r. | Akt utracił moc

Utworzenie i zmiana granic niektórych miast w województwie rzeszowskim.

Dz.U.1961.46.249 | rozporządzenie z dnia 13 października 1961 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Nowej Soli w powiecie nowosolskim, województwie zielonogórskim.

Dz.U.1961.46.248 | rozporządzenie z dnia 5 października 1961 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Przemyśla w województwie rzeszowskim.

Dz.U.1961.46.247 | rozporządzenie z dnia 13 października 1961 r. | Akt utracił moc

Zniesienie i zmiana granic niektórych powiatów w województwie rzeszowskim.

Dz.U.1961.46.245 | rozporządzenie z dnia 13 października 1961 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic niektórych powiatów oraz zmiana granic niektórych miast w województwie bydgoskim.

Dz.U.1961.46.244 | rozporządzenie z dnia 13 października 1961 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic powiatów kluczborskiego i oleskiego oraz miasta Opola w województwie opolskim.

Dz.U.1961.46.243 | rozporządzenie z dnia 13 października 1961 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miast Zielonej Góry i Gorzowa Wielkopolskiego w województwie zielonogórskim.

Dz.U.1961.46.242 | rozporządzenie z dnia 5 października 1961 r. | Akt utracił moc

Zniesienie i zmiana granic niektórych powiatów w województwie zielonogórskim.

Dz.U.1961.46.241 | rozporządzenie z dnia 5 października 1961 r. | Akt utracił moc

Ratyfikacja przez Polskę Układu w sprawie Antarktyki, podpisanego w Waszyngtonie dnia 1 grudnia 1959 r.

Dz.U.1961.46.238 | oświadczenie rządowe z dnia 14 września 1961 r. | Akt jednorazowy

Układ w sprawie Antarktyki. Waszyngton.1959.12.01.

Dz.U.1961.46.237 | umowa międzynarodowa z dnia 1 grudnia 1959 r. | Akt obowiązujący

Personel lotniczy.

Dz.U.1961.45.236 | rozporządzenie z dnia 7 września 1961 r. | Akt utracił moc

Regulamin zakładów lecznictwa zamkniętego dla nałogowych alkoholików.

Dz.U.1961.44.235 | rozporządzenie z dnia 15 września 1961 r. | Akt utracił moc

Noszenie i użycie broni palnej przez organy ochrony kolei oraz działalność tych organów poza obszarem kolejowym.

Dz.U.1961.44.233 | rozporządzenie z dnia 7 września 1961 r. | Akt utracił moc

Zasady zawierania i wykonywania umów o prace geologiczne.

Dz.U.1961.44.232 | rozporządzenie z dnia 20 września 1961 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 12 grudnia 1958 r. w sprawie uposażenia niektórych pracowników służby zdrowia.

Dz.U.1961.43.231 | rozporządzenie z dnia 13 września 1961 r. | Akt jednorazowy

Warunki i tryb powoływania pracowników naukowych w instytutach naukowo-badawczych.

Dz.U.1961.43.228 | rozporządzenie z dnia 13 września 1961 r. | Akt utracił moc

Zasady wykonywania przez pracowników naukowych instytutów naukowo-badawczych dodatkowych stałych zajęć zarobkowych.

Dz.U.1961.43.227 | rozporządzenie z dnia 13 września 1961 r. | Akt utracił moc

Uposażenie pracowników instytutów naukowo-badawczych.

Dz.U.1961.43.226 | rozporządzenie z dnia 13 września 1961 r. | Akt utracił moc

Uposażenie pracowników szkół wyższych, Polskiej Akademii Nauk i jej placówek naukowych.

Dz.U.1961.43.225 | rozporządzenie z dnia 13 września 1961 r. | Akt utracił moc

Przyjęcie przez szereg krajów Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r.

Dz.U.1961.42.222 | oświadczenie rządowe z dnia 12 września 1961 r. | Akt jednorazowy

Zasady i tryb zbycia broni i amunicji.

Dz.U.1961.42.221 | rozporządzenie z dnia 12 września 1961 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 29 maja 1954 r. w sprawie uposażenia nauczycieli i wychowawców.

Dz.U.1961.42.220 | rozporządzenie z dnia 30 sierpnia 1961 r. | Akt jednorazowy

Konwencja (nr 111) dotycząca dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu. Genewa.1958.06.25.

Dz.U.1961.42.218 | umowa międzynarodowa z dnia 25 czerwca 1958 r. | Akt obowiązujący

Prawo o sądach ubezpieczeń społecznych.

Dz.U.1961.41.215 t.j. | ustawa z dnia 28 lipca 1939 r. | Akt utracił moc

Ustalenie granicy terytorialnej portu morskiego w Ustce.

Dz.U.1961.41.211 | rozporządzenie z dnia 17 czerwca 1961 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie tabeli stanowisk pracowników prezydiów rad narodowych.

Dz.U.1961.41.210 | rozporządzenie z dnia 30 sierpnia 1961 r. | Akt jednorazowy

Sprostowanie błędu w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1961 r. w sprawie budownictwa specjalnego.

Dz.U.1961.40.208 | obwieszczenie z dnia 28 sierpnia 1961 r. | Akt jednorazowy

Zm.: niektóre stawki w taryfie celnej przywozowej.

Dz.U.1961.40.206 | rozporządzenie z dnia 4 sierpnia 1961 r. | Akt jednorazowy

Uposażenie administracyjnych pracowników sądów powszechnych i sądów ubezpieczeń społecznych.

Dz.U.1961.40.204 | rozporządzenie z dnia 18 sierpnia 1961 r. | Akt utracił moc

Stwierdzenie zgonu i jego przyczyny.

Dz.U.1961.39.202 | rozporządzenie z dnia 3 sierpnia 1961 r. | Akt obowiązujący

Objęcie upraw zboża i ziemniaków obowiązkiem planowego odnawiania materiału siewnego w gospodarstwach rolnych.

Dz.U.1961.39.200 | rozporządzenie z dnia 10 sierpnia 1961 r. | Akt utracił moc

Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach przemysłu gastronomicznego i garmażeryjnego.

Dz.U.1961.39.199 | rozporządzenie z dnia 6 sierpnia 1961 r. | Akt utracił moc

Opuszczone gospodarstwa rolne.

Dz.U.1961.39.198 | rozporządzenie z dnia 5 sierpnia 1961 r. | Akt utracił moc

Państwowy nadzór budowlany nad budową, rozbiórką i utrzymaniem obiektów budowlanych budownictwa powszechnego.

Dz.U.1961.38.197 | rozporządzenie z dnia 27 lipca 1961 r. | Akt utracił moc

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane budownictwa powszechnego.

Dz.U.1961.38.196 | rozporządzenie z dnia 21 lipca 1961 r. | Akt utracił moc

Państwowy arbitraż gospodarczy.

Dz.U.1961.37.195 t.j. | dekret z dnia 5 sierpnia 1949 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Obowiązek prowadzenia ksiąg handlowych przez niektóre grupy podatników.

Dz.U.1961.37.188 | rozporządzenie z dnia 27 lipca 1961 r. | Akt utracił moc

Opłaty za doręczanie wezwań i innych pism sądowych w sprawach karnych.

Dz.U.1961.37.187 | rozporządzenie z dnia 17 lipca 1961 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 10 września 1952 r. o rejestrze skazanych.

Dz.U.1961.36.186 | rozporządzenie z dnia 24 lipca 1961 r. | Akt jednorazowy

Obowiązkowe dostawy ziemniaków.

Dz.U.1961.35.183 t.j. | dekret z dnia 28 sierpnia 1952 r. | Akt utracił moc

Obowiązkowe dostawy zbóż.

Dz.U.1961.35.182 t.j. | ustawa z dnia 10 lipca 1952 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady określania wewnątrzzakładowych sieci telekomunikacyjnych.

Dz.U.1961.35.180 | rozporządzenie z dnia 5 lipca 1961 r. | Akt utracił moc

Dowody nabycia materiałów budowlanych oraz sporządzenie spisu remanentu tych materiałów.

Dz.U.1961.35.179 | rozporządzenie z dnia 21 lipca 1961 r. | Akt utracił moc

Uposażenie pracowników inspektoratów żeglugi śródlądowej.

Dz.U.1961.35.178 | rozporządzenie z dnia 26 lipca 1961 r. | Akt utracił moc

Włączenie Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Łodzi do Uniwersytetu Łódzkiego.

Dz.U.1961.35.177 | rozporządzenie z dnia 26 lipca 1961 r. | Akt jednorazowy

Budownictwo specjalne.

Dz.U.1961.35.176 | rozporządzenie z dnia 13 lipca 1961 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 27 listopada 1951 r. w sprawie udzielania zezwoleń na publiczny transport drogowy.

Dz.U.1961.34.175 | rozporządzenie z dnia 7 lipca 1961 r. | Akt jednorazowy

Nadzór nad osobami warunkowo zwolnionymi oraz udzielanie poręczeń za te osoby.

Dz.U.1961.34.174 | rozporządzenie z dnia 7 lipca 1961 r. | Akt utracił moc

Sposób wykonywania orzeczeń, o których mowa w art. 62 kodeksu karnego.

Dz.U.1961.34.173 | rozporządzenie z dnia 24 czerwca 1961 r. | Akt utracił moc

Tworzenie funduszu zakładowego na rok 1961 w przedsiębiorstwach transportu samochodowego.

Dz.U.1961.34.170 | rozporządzenie z dnia 13 lipca 1961 r. | Akt utracił moc

Tworzenie funduszu zakładowego na rok 1961 w jednostkach organizacyjnych Państwowej Komunikacji Samochodowej.

Dz.U.1961.34.169 | rozporządzenie z dnia 13 lipca 1961 r. | Akt utracił moc