Law Journal

Zmiana granic powiatów tyskiego i rybnickiego w województwie katowickim.

Dz.U.1960.60.337 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 1960 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic województw kieleckiego i rzeszowskiego.

Dz.U.1960.60.336 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 1960 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic województw lubelskiego i warszawskiego.

Dz.U.1960.60.335 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 1960 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic województw gdańskiego i olsztyńskiego.

Dz.U.1960.60.334 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 1960 r. | Akt utracił moc

Zarządzenie wyborów do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i do rad narodowych.

Dz.U.1960.60.333 | uchwała z dnia 29 grudnia 1960 r. | Akt utracił moc

Terminy płatności składek za obowiązkowe ubezpieczenia w 1961 r. i zaliczek na te składki.

Dz.U.1960.59.330 | rozporządzenie z dnia 9 grudnia 1960 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej.

Dz.U.1960.59.329 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 1960 r. | Akt utracił moc

Ustawa budżetowa na rok 1961.

Dz.U.1960.59.327 | ustawa z dnia 22 grudnia 1960 r. | Akt utracił moc

Ordynacja wyborcza do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Dz.U.1960.58.325 t.j. | ustawa z dnia 24 października 1956 r. | Akt utracił moc

Przystąpienie Indonezji do Międzynarodowej Konwencji Metrycznej, podpisanej w Sevres dnia 6 października 1921 r.

Dz.U.1960.57.324 | oświadczenie rządowe z dnia 19 grudnia 1960 r. | Akt jednorazowy

Uzupełnienie i zmiana niektórych przepisów prawa wyborczego.

Dz.U.1960.57.323 | ustawa z dnia 22 grudnia 1960 r. | Akt utracił moc

Zm.: Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Dz.U.1960.57.322 | ustawa konstytucyjna z dnia 22 grudnia 1960 r. | Akt jednorazowy

Prowadzenie dzienników na polskich statkach morskich.

Dz.U.1960.56.321 | rozporządzenie z dnia 17 października 1960 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 21 listopada 1959 r. w sprawie obrotu mięsem pochodzącym z uboju gospodarczego.

Dz.U.1960.55.320 | rozporządzenie z dnia 21 listopada 1960 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie z dnia 27 października 1937 r. o ruchu pojazdów mechanicznych na drogach publicznych.

Dz.U.1960.55.319 | rozporządzenie z dnia 2 grudnia 1960 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie Sądu Powiatowego w Piasecznie z tymczasową siedzibą w Górze Kalwarii.

Dz.U.1960.55.318 | rozporządzenie z dnia 30 listopada 1960 r. | Akt utracił moc

Odpowiedzialność członków rodziny podatnika za jego zobowiązania podatkowe.

Dz.U.1960.55.317 | rozporządzenie z dnia 3 grudnia 1960 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 15 listopada 1956 r. w sprawie norm obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych.

Dz.U.1960.55.316 | rozporządzenie z dnia 28 listopada 1960 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie Okręgowego Sądu Ubezpieczeń Społecznych w Olsztynie.

Dz.U.1960.54.312 | rozporządzenie z dnia 7 listopada 1960 r. | Akt utracił moc

Hodowla zwierząt gospodarskich.

Dz.U.1960.54.310 | ustawa z dnia 2 grudnia 1960 r. | Akt utracił moc

Ławnicy ludowi w sądach powszechnych.

Dz.U.1960.54.309 | ustawa z dnia 2 grudnia 1960 r. | Akt utracił moc

Sprawy z oskarżenia prywatnego.

Dz.U.1960.54.308 | ustawa z dnia 2 grudnia 1960 r. | Akt utracił moc

Komitet do Spraw Radia i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja".

Dz.U.1960.54.307 | ustawa z dnia 2 grudnia 1960 r. | Akt utracił moc

Przyjęcie przez szereg krajów Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r.

Dz.U.1960.53.306 | oświadczenie rządowe z dnia 21 listopada 1960 r. | Akt jednorazowy

Zmiany w budżecie Państwa na rok 1960.

Dz.U.1960.53.304 | ustawa z dnia 16 listopada 1960 r. | Akt utracił moc

Prawo geologiczne.

Dz.U.1960.52.303 | ustawa z dnia 16 listopada 1960 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa - Prawo górnicze.

Dz.U.1960.52.302 | ustawa z dnia 16 listopada 1960 r. | Akt jednorazowy

Aplikanci i asesorzy sądowi.

Dz.U.1960.51.301 | rozporządzenie z dnia 7 listopada 1960 r. | Akt utracił moc

Zm.: dekret z dnia 26 października o zobowiązaniach podatkowych.

Dz.U.1960.51.300 | ustawa z dnia 16 listopada 1960 r. | Akt jednorazowy

Zmiana przepisów dotyczących kary grzywny, kosztów i opłat sądowych w sprawach karnych.

Dz.U.1960.51.299 | ustawa z dnia 16 listopada 1960 r. | Akt utracił moc

Zm.: przepisy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Dz.U.1960.51.298 | ustawa z dnia 16 listopada 1960 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o dniach wolnych od pracy.

Dz.U.1960.51.297 | ustawa z dnia 16 listopada 1960 r. | Akt jednorazowy

Jugosławia-Polska. Umowa o współpracy w dziedzinie weterynarii. Warszawa.1960.05.05.

Dz.U.1960.50.294 | umowa międzynarodowa z dnia 5 maja 1960 r. | Akt obowiązujący

Zasady i tryb wymiaru i poboru opłaty leśnej.

Dz.U.1960.49.292 | rozporządzenie z dnia 26 października 1960 r. | Akt utracił moc

Stosowanie taryfy celnej przywozowej.

Dz.U.1960.48.291 | rozporządzenie z dnia 29 października 1960 r. | Akt utracił moc

Zatrudnianie młodocianych w charakterze gońców i sprzątaczek.

Dz.U.1960.47.290 | rozporządzenie z dnia 25 października 1960 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 8 października 1959 r. w sprawie okresów polowań na zwierzęta łowne.

Dz.U.1960.47.288 | rozporządzenie z dnia 21 października 1960 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie z dnia 23 grudnia 1959 r. w sprawie świadectw pochodzenia zwierzyny ubitej.

Dz.U.1960.47.287 | rozporządzenie z dnia 21 października 1960 r. | Akt jednorazowy

Zasady i tryb wypłaty odszkodowań dla członków rodzin funkcjonariuszów Służby Więziennej.

Dz.U.1960.47.286 | rozporządzenie z dnia 1 października 1960 r. | Akt utracił moc

Uposażenie niektórych pracowników państwowych.

Dz.U.1960.47.284 | rozporządzenie z dnia 29 października 1960 r. | Akt utracił moc

Zasady i tryb wysuwania kandydatów na profesorów nadzwyczajnych i zwyczajnych w akademiach wojskowych.

Dz.U.1960.46.279 | rozporządzenie z dnia 10 października 1960 r. | Akt utracił moc

Przeprowadzanie przewodów habilitacyjnych w akademiach wojskowych.

Dz.U.1960.46.278 | rozporządzenie z dnia 10 października 1960 r. | Akt utracił moc

Przeprowadzanie przewodów doktorskich w akademiach wojskowych.

Dz.U.1960.46.277 | rozporządzenie z dnia 10 października 1960 r. | Akt utracił moc

Uprawnienia akademii wojskowych w zakresie nadawania stopni naukowych oraz warunki nadawania tych stopni.

Dz.U.1960.46.276 | rozporządzenie z dnia 4 października 1960 r. | Akt utracił moc

Warunki zajmowania i opróżniania lokali w hotelach robotniczych.

Dz.U.1960.45.274 | rozporządzenie z dnia 21 września 1960 r. | Akt utracił moc

Prowadzenie i zakładanie ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów przez Sąd Powiatowy w Oleśnie.

Dz.U.1960.45.273 | rozporządzenie z dnia 1 października 1960 r. | Akt utracił moc

Opłata leśna.

Dz.U.1960.45.272 | rozporządzenie z dnia 4 października 1960 r. | Akt utracił moc

Przeprowadzenie spisu powszechnego 1960 r.

Dz.U.1960.45.271 | rozporządzenie z dnia 4 października 1960 r. | Akt utracił moc

Ustalenie obszaru właściwości Ośrodka Zamiejscowego Sądu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z siedzibą w Toruniu.

Dz.U.1960.44.270 | rozporządzenie z dnia 3 września 1960 r. | Akt utracił moc

Obniżenie skali w podatku od wynagrodzeń dla niektórych grup pracowników.

Dz.U.1960.44.268 | rozporządzenie z dnia 27 września 1960 r. | Akt utracił moc

Obniżenie skali w podatku od wynagrodzeń dla niektórych grup pracowników.

Dz.U.1960.44.267 | rozporządzenie z dnia 26 września 1960 r. | Akt utracił moc

Zasady i tryb wprowadzania dopłat do cen napojów alkoholowych.

Dz.U.1960.44.266 | rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 1960 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie taryfy celnej przywozowej.

Dz.U.1960.43.262 | rozporządzenie z dnia 21 lipca 1960 r. | Akt utracił moc

Wykonanie ustawy z dnia 22 maja 1958 r. o gospodarowaniu terenami torfowymi.

Dz.U.1960.42.256 | rozporządzenie z dnia 30 lipca 1960 r. | Akt utracił moc

Obniżenie stawki podatku obrotowego dla niektórych zakładów gastronomicznych i pensjonatów.

Dz.U.1960.42.254 | rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 1960 r. | Akt utracił moc

Obniżenie skali w podatku od wynagrodzeń dla niektórych grup pracowników.

Dz.U.1960.41.252 | rozporządzenie z dnia 7 września 1960 r. | Akt utracił moc

Paszporty konsularne.

Dz.U.1960.41.250 | rozporządzenie z dnia 23 lipca 1960 r. | Akt utracił moc

Kary porządkowe za naruszenie dyscypliny budżetowej.

Dz.U.1960.41.247 | rozporządzenie z dnia 28 lipca 1960 r. | Akt utracił moc

Zasady przeprowadzania badań w celu wykrywania i leczenia gruźlicy.

Dz.U.1960.40.245 | rozporządzenie z dnia 25 lipca 1960 r. | Akt utracił moc