Law Journal

Zmiana granic miasta Płocka w województwie warszawskim.

Dz.U.1961.59.324 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 1961 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic osiedla Ożarów-Franciszków w powiecie pruszkowskim, w województwie warszawskim.

Dz.U.1961.59.323 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 1961 r. | Akt utracił moc

Warunkowe zwolnienie osób odbywających karę pozbawienia wolności.

Dz.U.1961.58.321 t.j. | ustawa z dnia 29 maja 1957 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Przepisy wprowadzające kodeks morski.

Dz.U.1961.58.319 | ustawa z dnia 1 grudnia 1961 r. | Akt utracił moc

Terminy płatności składek za obowiązkowe ubezpieczenia w 1962 r. i zaliczki na te składki.

Dz.U.1961.57.317 | rozporządzenie z dnia 23 listopada 1961 r. | Akt utracił moc

Wykonywanie obowiązku meldunkowego oraz prowadzenie ewidencji ludności.

Dz.U.1961.56.313 | rozporządzenie z dnia 14 listopada 1961 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 1 lipca 1954 r. w sprawie wypadków w zatrudnieniu.

Dz.U.1961.55.312 | rozporządzenie z dnia 24 listopada 1961 r. | Akt jednorazowy

Sprostowanie błędów.

Dz.U.1961.54.310 | obwieszczenie z dnia 29 listopada 1961 r. | Akt jednorazowy

Ochronne szczepienie psów i innych zwierząt przeciw wściekliźnie.

Dz.U.1961.54.309 | rozporządzenie z dnia 22 listopada 1961 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic niektórych miast w województwie wrocławskim.

Dz.U.1961.54.308 | rozporządzenie z dnia 28 listopada 1961 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic niektórych miast w województwie lubelskim.

Dz.U.1961.54.307 | rozporządzenie z dnia 28 listopada 1961 r. | Akt utracił moc

Zmiany granic niektórych osiedli w województwie wrocławskim.

Dz.U.1961.54.306 | rozporządzenie z dnia 28 listopada 1961 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic niektórych powiatów oraz zmiana granic miasta Legnicy w województwie wrocławskim.

Dz.U.1961.54.305 | rozporządzenie z dnia 28 listopada 1961 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic niektórych powiatów w województwie lubelskim.

Dz.U.1961.54.304 | rozporządzenie z dnia 28 listopada 1961 r. | Akt utracił moc

Zniesienie i zmiana granic niektórych osiedli w województwie katowickim.

Dz.U.1961.54.303 | rozporządzenie z dnia 28 listopada 1961 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Mysłowic w województwie katowickim.

Dz.U.1961.54.302 | rozporządzenie z dnia 28 listopada 1961 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miast Świętochowice i Ruda Śląska w województwie katowickim.

Dz.U.1961.54.301 | rozporządzenie z dnia 28 listopada 1961 r. | Akt utracił moc

Zasady tworzenia wydziałów przez prezydia rad narodowych.

Dz.U.1961.53.300 | rozporządzenie z dnia 24 listopada 1961 r. | Akt utracił moc

Targi i wystawy krajowe.

Dz.U.1961.53.299 | ustawa z dnia 27 listopada 1961 r. | Akt utracił moc

Normalizacja.

Dz.U.1961.53.298 | ustawa z dnia 27 listopada 1961 r. | Akt utracił moc

Transport drogowy i spedycja krajowa.

Dz.U.1961.53.297 | ustawa z dnia 27 listopada 1961 r. | Akt utracił moc

Zmiana przepisów postępowania karnego.

Dz.U.1961.53.296 | ustawa z dnia 27 listopada 1961 r. | Akt utracił moc

Bezpieczeństwo i porządek ruchu na drogach publicznych.

Dz.U.1961.53.295 | ustawa z dnia 27 listopada 1961 r. | Akt utracił moc

Obowiązek zgłaszania niektórych maszyn i urządzeń wytwarzających pole elektromagnetyczne wielkiej częstotliwości.

Dz.U.1961.52.292 | rozporządzenie z dnia 20 listopada 1961 r. | Akt utracił moc

Wpis odmian roślin uprawnych do rejestru odmian oryginalnych oraz do spisów odmian selekcjonowanych i miejscowych.

Dz.U.1961.52.291 | rozporządzenie z dnia 4 listopada 1961 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miast Świecia w powiecie świeckim i Żnina w powiecie żnińskim w województwie bydgoskim.

Dz.U.1961.52.288 | rozporządzenie z dnia 16 listopada 1961 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Drawska Pomorskiego w powiecie drawskim, województwie koszalińskim.

Dz.U.1961.52.287 | rozporządzenie z dnia 16 listopada 1961 r. | Akt utracił moc

Organizacja Polskiej Agencji Prasowej PAP.

Dz.U.1961.52.285 | rozporządzenie z dnia 17 listopada 1961 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic niektórych powiatów w województwie białostockim.

Dz.U.1961.51.284 | rozporządzenie z dnia 16 listopada 1961 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic niektórych powiatów oraz miasta Słupska w województwie koszalińskim.

Dz.U.1961.51.283 | rozporządzenie z dnia 16 listopada 1961 r. | Akt utracił moc

Okresy polowań na zwierzęta łowne.

Dz.U.1961.50.278 | rozporządzenie z dnia 26 października 1961 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic niektórych miast w województwie poznańskim.

Dz.U.1961.50.276 | rozporządzenie z dnia 11 listopada 1961 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic niektórych miast w województwie gdańskim.

Dz.U.1961.50.275 | rozporządzenie z dnia 11 listopada 1961 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miast Lipiany w powiecie pyrzyckim i Myślibórz w powiecie myśliborskim, województwie szczecińskim.

Dz.U.1961.50.274 | rozporządzenie z dnia 7 listopada 1961 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Sławkowa w powiecie olkuskim, województwie krakowskim.

Dz.U.1961.50.273 | rozporządzenie z dnia 7 listopada 1961 r. | Akt utracił moc

Zniesienie i zmiana granic niektórych powiatów w województwie olsztyńskim.

Dz.U.1961.50.271 | rozporządzenie z dnia 11 listopada 1961 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic województw olsztyńskiego, gdańskiego i warszawskiego.

Dz.U.1961.50.270 | rozporządzenie z dnia 11 listopada 1961 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic niektórych powiatów w województwie poznańskim.

Dz.U.1961.50.269 | rozporządzenie z dnia 11 listopada 1961 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic osiedla Reda w powiecie wejherowskim, województwie gdańskim.

Dz.U.1961.50.268 | rozporządzenie z dnia 11 listopada 1961 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Łodzi.

Dz.U.1961.50.266 | rozporządzenie z dnia 7 listopada 1961 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 17 lipca 1957 r. w sprawie przedłużenia okresu ważności dowodów osobistych.

Dz.U.1961.49.264 | rozporządzenie z dnia 19 października 1961 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie i zmiana granic niektórych powiatów oraz zmiana granic miasta Kielc w województwie kieleckim.

Dz.U.1961.49.263 | rozporządzenie z dnia 7 listopada 1961 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic województw kieleckiego, rzeszowskiego i warszawskiego.

Dz.U.1961.49.261 | rozporządzenie z dnia 7 listopada 1961 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic niektórych powiatów w województwie łódzkim.

Dz.U.1961.49.260 | rozporządzenie z dnia 7 listopada 1961 r. | Akt utracił moc

Taryfa wynagrodzeń tłumaczów przysięgłych.

Dz.U.1961.48.257 | rozporządzenie z dnia 21 października 1961 r. | Akt utracił moc

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy używaniu urządzeń mikrofalowych.

Dz.U.1961.48.255 | rozporządzenie z dnia 20 października 1961 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miast Olesno w powiecie oleskim i Strzelce Opolskie w powiecie strzeleckim, województwie opolskim.

Dz.U.1961.46.250 | rozporządzenie z dnia 13 października 1961 r. | Akt utracił moc

Utworzenie i zmiana granic niektórych miast w województwie rzeszowskim.

Dz.U.1961.46.249 | rozporządzenie z dnia 13 października 1961 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Nowej Soli w powiecie nowosolskim, województwie zielonogórskim.

Dz.U.1961.46.248 | rozporządzenie z dnia 5 października 1961 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Przemyśla w województwie rzeszowskim.

Dz.U.1961.46.247 | rozporządzenie z dnia 13 października 1961 r. | Akt utracił moc

Zniesienie i zmiana granic niektórych powiatów w województwie rzeszowskim.

Dz.U.1961.46.245 | rozporządzenie z dnia 13 października 1961 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic niektórych powiatów oraz zmiana granic niektórych miast w województwie bydgoskim.

Dz.U.1961.46.244 | rozporządzenie z dnia 13 października 1961 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic powiatów kluczborskiego i oleskiego oraz miasta Opola w województwie opolskim.

Dz.U.1961.46.243 | rozporządzenie z dnia 13 października 1961 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miast Zielonej Góry i Gorzowa Wielkopolskiego w województwie zielonogórskim.

Dz.U.1961.46.242 | rozporządzenie z dnia 5 października 1961 r. | Akt utracił moc

Zniesienie i zmiana granic niektórych powiatów w województwie zielonogórskim.

Dz.U.1961.46.241 | rozporządzenie z dnia 5 października 1961 r. | Akt utracił moc

Ratyfikacja przez Polskę Układu w sprawie Antarktyki, podpisanego w Waszyngtonie dnia 1 grudnia 1959 r.

Dz.U.1961.46.238 | oświadczenie rządowe z dnia 14 września 1961 r. | Akt jednorazowy

Układ w sprawie Antarktyki. Waszyngton.1959.12.01.

Dz.U.1961.46.237 | umowa międzynarodowa z dnia 1 grudnia 1959 r. | Akt obowiązujący

Personel lotniczy.

Dz.U.1961.45.236 | rozporządzenie z dnia 7 września 1961 r. | Akt utracił moc

Regulamin zakładów lecznictwa zamkniętego dla nałogowych alkoholików.

Dz.U.1961.44.235 | rozporządzenie z dnia 15 września 1961 r. | Akt utracił moc

Noszenie i użycie broni palnej przez organy ochrony kolei oraz działalność tych organów poza obszarem kolejowym.

Dz.U.1961.44.233 | rozporządzenie z dnia 7 września 1961 r. | Akt utracił moc