Law Journal

Zmiana rozporządzenia w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy.

Dz.U.2018.1178 | rozporządzenie z dnia 29 maja 2018 r. | Akt jednorazowy

Kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące.

Dz.U.2018.1206 | rozporządzenie z dnia 28 maja 2018 r. | Akt utracił moc

Legitymacja służbowa i identyfikator służbowy funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa.

Dz.U.2018.1067 | rozporządzenie z dnia 28 maja 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego.

Dz.U.2018.1043 | rozporządzenie z dnia 28 maja 2018 r. | Akt jednorazowy

Katalog danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów.

Dz.U.2018.1049 | rozporządzenie z dnia 25 maja 2018 r. | Akt utracił moc

Warunki i sposób organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.

Dz.U.2018.1055 | rozporządzenie z dnia 25 maja 2018 r. | Akt obowiązujący

Ogólnopolski Rejestr Ostrych Zespołów Wieńcowych.

Dz.U.2018.1063 | rozporządzenie z dnia 24 maja 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dz.U.2018.1086 | rozporządzenie z dnia 24 maja 2018 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 15/15.

Dz.U.2018.1084 | wyrok z dnia 23 maja 2018 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 8/14.

Dz.U.2018.1083 | wyrok z dnia 23 maja 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów.

Dz.U.2018.1047 | rozporządzenie z dnia 23 maja 2018 r. | Akt jednorazowy

Wielokrotność kwoty bazowej, stanowiącą przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej.

Dz.U.2018.983 | rozporządzenie z dnia 22 maja 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie nadania statutu Biuru Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Dz.U.2018.990 | rozporządzenie z dnia 22 maja 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie odznaki "Zasłużony dla Krajowej Administracji Skarbowej".

Dz.U.2018.1064 | rozporządzenie z dnia 22 maja 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie wniosków dotyczących rejestracji pośredniczących podmiotów tytoniowych.

Dz.U.2018.1042 | rozporządzenie z dnia 19 maja 2018 r. | Akt jednorazowy

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych.

Dz.U.2018.1007 | rozporządzenie z dnia 18 maja 2018 r. | Akt obowiązujący

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej.

Dz.U.2018.1085 | rozporządzenie z dnia 18 maja 2018 r. | Akt obowiązujący

Przetwarzanie informacji przez Służbę Ochrony Państwa.

Dz.U.2018.1069 | rozporządzenie z dnia 18 maja 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.U.2018.982 | rozporządzenie z dnia 18 maja 2018 r. | Akt obowiązujący

Wzór imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej.

Dz.U.2018.951 | rozporządzenie z dnia 17 maja 2018 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie zabezpieczeń akcyzowych.

Dz.U.2018.1017 | rozporządzenie z dnia 17 maja 2018 r. | Akt jednorazowy

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w publicznych szkołach artystycznych.

Dz.U.2018.1023 | rozporządzenie z dnia 16 maja 2018 r. | Akt utracił moc

Wnioski o udostępnienie informacji o beneficjentach rzeczywistych oraz udostępnianie tych informacji.

Dz.U.2018.965 | rozporządzenie z dnia 16 maja 2018 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 12/15.

Dz.U.2018.942 | wyrok z dnia 16 maja 2018 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 18/17.

Dz.U.2018.950 | wyrok z dnia 16 maja 2018 r. | Akt jednorazowy

Zgłaszanie informacji o beneficjentach rzeczywistych.

Dz.U.2018.968 | rozporządzenie z dnia 16 maja 2018 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Narodowemu Instytutowi Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Dz.U.2018.989 | rozporządzenie z dnia 15 maja 2018 r. | Akt obowiązujący

Wynagradzanie pracowników samorządowych.

Dz.U.2018.936 | rozporządzenie z dnia 15 maja 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie nadania statutu Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Dz.U.2018.953 | rozporządzenie z dnia 15 maja 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie kontroli ruchu drogowego.

Dz.U.2018.948 | rozporządzenie z dnia 11 maja 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych.

Dz.U.2018.1004 | rozporządzenie z dnia 11 maja 2018 r. | Akt jednorazowy

Centralny Port Komunikacyjny.

Dz.U.2020.234 t.j. | ustawa z dnia 10 maja 2018 r. | Akt obowiązujący

Ochrona danych osobowych.

Dz.U.2019.1781 t.j. | ustawa z dnia 10 maja 2018 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wspieranie nowych inwestycji.

Dz.U.2020.1752 t.j. | ustawa z dnia 10 maja 2018 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt U 1/16.

Dz.U.2018.949 | wyrok z dnia 10 maja 2018 r. | Akt jednorazowy