Law Journal

Zm.: rozporządzenie o opłatach konsularnych.

Dz.U.1962.19.81 | rozporządzenie z dnia 27 marca 1962 r. | Akt jednorazowy

Przyjęcie szeregu państw do Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Dz.U.1962.18.79 | oświadczenie rządowe z dnia 14 marca 1962 r. | Akt jednorazowy

Przystąpienie Norwegii do Konwencji celnej w sprawie pojemników, podpisanej w Genewie dnia 18 maja 1956 r.

Dz.U.1962.18.78 | oświadczenie rządowe z dnia 27 lutego 1962 r. | Akt jednorazowy

Prowadzenie ksiąg przez kościelne osoby prawne oraz zakony i kongregacje duchowne.

Dz.U.1962.18.77 | rozporządzenie z dnia 20 lutego 1962 r. | Akt utracił moc

Udział mieszkańców gromad w budowie urządzeń do zbiorowego zaopatrywania ludności w wodę.

Dz.U.1962.18.76 | rozporządzenie z dnia 15 marca 1962 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie tabeli stanowisk pracowników prezydiów rad narodowych.

Dz.U.1962.17.74 | rozporządzenie z dnia 28 lutego 1962 r. | Akt jednorazowy

Konwencja o jednolitym sposobie pomierzania pojemności statków. Oslo.1947.06.10.

Dz.U.1962.16.68 | umowa międzynarodowa z dnia 10 czerwca 1947 r. | Akt obowiązujący

Zmiany niektórych praw do gruntu na prawo wieczystego użytkowania lub użytkowania.

Dz.U.1962.15.67 | rozporządzenie z dnia 26 stycznia 1962 r. | Akt utracił moc

Zaliczki na podatki.

Dz.U.1962.15.66 | rozporządzenie z dnia 22 lutego 1962 r. | Akt utracił moc

Utworzenie funduszów mieszkaniowych Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Dz.U.1962.15.64 | rozporządzenie z dnia 16 lutego 1962 r. | Akt utracił moc

Kontrola celna i postępowanie celne.

Dz.U.1962.14.62 | rozporządzenie z dnia 17 lutego 1962 r. | Akt utracił moc

Korzystanie przez wieczystych użytkowników terenu z niektórych budynków i urządzeń.

Dz.U.1962.13.58 | rozporządzenie z dnia 16 lutego 1962 r. | Akt utracił moc

Umundurowanie i oznaki stanowisk służbowych pracowników Straży Przemysłowej.

Dz.U.1962.12.55 | rozporządzenie z dnia 6 lutego 1962 r. | Akt utracił moc

Sąd Najwyższy.

Dz.U.1962.11.54 | ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. | Akt utracił moc

Organizacja statystyki państwowej.

Dz.U.1962.10.47 | ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. | Akt utracił moc

Zm.: przepisy postępowania w sprawach cywilnych.

Dz.U.1962.10.46 | ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. | Akt jednorazowy

Tryb ustalania wysokości i wypłacania odszkodowań za rozpłodniki padłe w związku z trzebieniem.

Dz.U.1962.9.43 | rozporządzenie z dnia 7 grudnia 1961 r. | Akt utracił moc

Konwencja o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych. Nowy Jork.1958.06.10.

Dz.U.1962.9.41 | umowa międzynarodowa z dnia 10 czerwca 1958 r. | Akt obowiązujący

Taryfa wynagrodzenia biegłych (tłumaczów) z zakresu daktylologii.

Dz.U.1962.8.40 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 1961 r. | Akt utracił moc

Ochrona porządku na kolejach użytku publicznego.

Dz.U.1962.8.39 | rozporządzenie z dnia 13 stycznia 1962 r. | Akt utracił moc

Ławnicy izb morskich.

Dz.U.1962.8.38 | rozporządzenie z dnia 11 stycznia 1962 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 19 grudnia 1959 w sprawie przerywania ciąży.

Dz.U.1962.7.35 | rozporządzenie z dnia 13 stycznia 1962 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe warunki i tryb przyjęć na zaoczne studia zawodowe w wyższych szkołach rolniczych.

Dz.U.1962.7.34 | rozporządzenie z dnia 19 stycznia 1962 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 2 września 1952 r. o opłatach konsularnych.

Dz.U.1962.7.33 | rozporządzenie z dnia 20 stycznia 1962 r. | Akt jednorazowy

Odpowiedzialność dyscyplinarna studentów szkół wyższych.

Dz.U.1962.6.25 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 1961 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie legitymacji ubezpieczeniowych.

Dz.U.1962.6.24 | rozporządzenie z dnia 17 stycznia 1962 r. | Akt jednorazowy

Uposażenie pracowników administracyjnych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych.

Dz.U.1962.6.23 | rozporządzenie z dnia 3 stycznia 1962 r. | Akt jednorazowy

Uposażenie nauczycieli i wychowawców.

Dz.U.1962.6.22 | rozporządzenie z dnia 3 stycznia 1962 r. | Akt jednorazowy

Zm.: przepisy o uposażeniu pracowników służby zdrowia.

Dz.U.1962.6.21 | rozporządzenie z dnia 3 stycznia 1962 r. | Akt jednorazowy

Węgry-Polska. Konwencja w sprawie uregulowania obywatelstwa osób o podwójnym obywatelstwie. Budapeszt.1961.07.05.

Dz.U.1962.5.18 | umowa międzynarodowa z dnia 5 lipca 1961 r. | Akt utracił moc

Obowiązek uiszczenia zaliczki na podatek gruntowy i opłatę leśną na rok 1962.

Dz.U.1962.4.15 | rozporządzenie z dnia 16 stycznia 1962 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Dz.U.1962.4.12 | rozporządzenie z dnia 5 stycznia 1962 r. | Akt utracił moc

Ratyfikacja przez szereg państw Konwencji (nr 95) dotyczącej ochrony płacy, przyjętej w Genewie dnia 1 lipca 1949 r.

Dz.U.1962.3.11 | oświadczenie rządowe z dnia 19 grudnia 1961 r. | Akt jednorazowy

Sposób ustalania taryf i pobór składek za obowiązkowe ubezpieczenia majątkowe i osobowe.

Dz.U.1962.3.6 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 1961 r. | Akt utracił moc

Dowody osobiste.

Dz.U.1962.2.5 t.j. | dekret z dnia 22 października 1951 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Prowadzenie i zakładanie ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów przez Sąd Powiatowy w Malborku.

Dz.U.1962.2.4 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 1961 r. | Akt utracił moc

Ustalenie siedziby Sądu Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich.

Dz.U.1962.2.3 | rozporządzenie z dnia 7 grudnia 1961 r. | Akt utracił moc

Zasady i tryb umarzania utraconych imiennych książeczek oszczędnościowych.

Dz.U.1962.2.2 | rozporządzenie z dnia 1 grudnia 1961 r. | Akt utracił moc

Bezpieczeństwo i higiena pracy w hutach żelaza.

Dz.U.1962.1.1 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 1961 r. | Akt utracił moc