Law Journal

Uznawanie ogierów za odpowiednie do hodowli oraz warunki utrzymywania młodych ogierów.

Dz.U.1964.38.245 | rozporządzenie z dnia 26 września 1964 r. | Akt utracił moc

Przystąpienie Belgii do Konwencji o prawach politycznych kobiet, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r.

Dz.U.1964.37.239 | oświadczenie rządowe z dnia 3 września 1964 r. | Akt jednorazowy

Cywilne lotniska, lądowiska i lotnicze urządzenia naziemne.

Dz.U.1964.37.237 | rozporządzenie z dnia 15 września 1964 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Wydziału dla Nieletnich (Sądu dla Nieletnich) w Sądzie Powiatowym w Żaganiu.

Dz.U.1964.37.236 | rozporządzenie z dnia 29 września 1964 r. | Akt utracił moc

Uwidacznianie cen artykułów wystawionych na sprzedaż oraz świadczonych usług.

Dz.U.1964.37.235 | rozporządzenie z dnia 7 października 1964 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad działalności i warunków korzystania ze świadczeń domów małych dzieci.

Dz.U.1964.35.231 | rozporządzenie z dnia 21 września 1964 r. | Akt jednorazowy

Przekształcenie Wieczorowych Szkół Inżynierskich w Białymstoku i Bydgoszczy.

Dz.U.1964.35.230 | rozporządzenie z dnia 12 września 1964 r. | Akt utracił moc

Mali-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej. Bamako.1961.11.02.

Dz.U.1964.35.228 | umowa międzynarodowa z dnia 2 listopada 1961 r. | Akt obowiązujący

Uczestnictwo szeregu państw w Międzynarodowej Konwencji Opiumowej, podpisanej w Hadze dnia 23 stycznia 1912 r.

Dz.U.1964.34.227 | oświadczenie rządowe z dnia 3 września 1964 r. | Akt jednorazowy

Ratyfikacja przez Mauretanię Konwencji (nr 22) dotyczącej umowy najmu marynarzy, przyjętej w Genewie dnia 24 czerwca 1926 r.

Dz.U.1964.34.226 | oświadczenie rządowe z dnia 28 sierpnia 1964 r. | Akt jednorazowy

Badania lekarskie mające na celu wykrywanie chorób wenerycznych.

Dz.U.1964.34.223 | rozporządzenie z dnia 2 września 1964 r. | Akt utracił moc

Zniesienie Sądu Powiatowego w Dębnie.

Dz.U.1964.34.221 | rozporządzenie z dnia 9 września 1964 r. | Akt utracił moc

Zniesienie Wydziału zamiejscowego w Zduńskiej Woli Sądu Powiatowego w Sieradzu.

Dz.U.1964.34.220 | rozporządzenie z dnia 9 września 1964 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Wydziału dla Nieletnich (Sądu dla Nieletnich) w Sądzie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Dz.U.1964.34.219 | rozporządzenie z dnia 7 września 1964 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Goliny w powiecie konińskim i miasta Wolsztyna w powiecie wolsztyńskim, województwie poznańskim.

Dz.U.1964.34.218 | rozporządzenie z dnia 15 września 1964 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie funduszu postępu techniczno-ekonomicznego.

Dz.U.1964.34.216 | rozporządzenie z dnia 15 września 1964 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zaliczania pracowników do kategorii zatrudnienia.

Dz.U.1964.34.215 | rozporządzenie z dnia 26 sierpnia 1964 r. | Akt jednorazowy

Określenie warunków, jakim powinni odpowiadać pracownicy zatrudnieni na kolejach użytku niepublicznego.

Dz.U.1964.33.213 | rozporządzenie z dnia 29 lipca 1964 r. | Akt utracił moc

Ratyfikacja przez Mauretanię Konwencji (nr 23) dotyczącej repatriacji marynarzy, przyjętej w Genewie dnia 23 czerwca 1926 r.

Dz.U.1964.32.211 | oświadczenie rządowe z dnia 27 sierpnia 1964 r. | Akt jednorazowy

Przystąpienie Rwandy do Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych z dnia 13 lutego 1946 r.

Dz.U.1964.32.210 | oświadczenie rządowe z dnia 27 sierpnia 1964 r. | Akt jednorazowy

Właściwość organów do ustalania należności z tytułu najmu lokali.

Dz.U.1964.32.206 | rozporządzenie z dnia 29 sierpnia 1964 r. | Akt utracił moc

Belgia-Polska. Umowa kulturalna. Warszawa.1963.12.09.

Dz.U.1964.32.204 | umowa międzynarodowa z dnia 9 grudnia 1963 r. | Akt utracił moc

Zezwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytkach i archeologicznych prac wykopaliskowych.

Dz.U.1964.31.197 | rozporządzenie z dnia 24 sierpnia 1964 r. | Akt utracił moc

Zmiana niektórych stawek w taryfie celnej przywozowej.

Dz.U.1964.31.196 | rozporządzenie z dnia 28 lipca 1964 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie Wydziału Zamiejscowego w Szczekocinach Sądu Powiatowego we Włoszczowie.

Dz.U.1964.31.195 | rozporządzenie z dnia 22 sierpnia 1964 r. | Akt utracił moc

Ustalenie granicy terytorialnej portu morskiego w Kołobrzegu.

Dz.U.1964.29.190 | rozporządzenie z dnia 30 lipca 1964 r. | Akt utracił moc

Ustalenie stanowisk, kwalifikacji i uposażeń pracowników ministerstw i urzędów centralnych.

Dz.U.1964.29.185 | rozporządzenie z dnia 29 lipca 1964 r. | Akt utracił moc

Ochrona rybołówstwa na Zalewie Szczecińskim.

Dz.U.1964.28.182 | rozporządzenie z dnia 8 lipca 1964 r. | Akt utracił moc

Ratyfikacja przez Polskę konwencji o szelfie kontynentalnym, sporządzonej w Genewie dnia 29 kwietnia 1958 r.

Dz.U.1964.28.180 | oświadczenie rządowe z dnia 30 czerwca 1964 r. | Akt jednorazowy

Konwencja o szelfie kontynentalnym. Genewa.1958.04.29.

Dz.U.1964.28.179 | umowa międzynarodowa z dnia 29 kwietnia 1958 r. | Akt obowiązujący

Uczestnictwo szeregu państw w konwencjach o ochronie ofiar wojny, podpisanych w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r.

Dz.U.1964.27.177 | oświadczenie rządowe z dnia 3 lipca 1964 r. | Akt jednorazowy

Amnestia.

Dz.U.1964.27.174 | dekret z dnia 20 lipca 1964 r. | Akt utracił moc

Opłaty za niektóre czynności notarialne i ulgi w opłatach sądowych.

Dz.U.1964.26.172 | rozporządzenie z dnia 24 czerwca 1964 r. | Akt utracił moc

Wydawanie zezwoleń na wyjazd za granicę niektórym osobom podlegającym powszechnemu obowiązkowi wojskowemu.

Dz.U.1964.26.171 | rozporządzenie z dnia 18 czerwca 1964 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie obowiązkowych dostaw zbóż.

Dz.U.1964.26.170 | rozporządzenie z dnia 9 lipca 1964 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych.

Dz.U.1964.26.169 | rozporządzenie z dnia 9 lipca 1964 r. | Akt jednorazowy

Przystąpienie Jemenu i Kenii do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Dz.U.1964.25.168 | oświadczenie rządowe z dnia 26 czerwca 1964 r. | Akt jednorazowy

Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne.

Dz.U.1964.25.163 | rozporządzenie z dnia 15 czerwca 1964 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia wydziałów przez prezydia rad narodowych.

Dz.U.1964.24.157 | rozporządzenie z dnia 20 czerwca 1964 r. | Akt jednorazowy