Law Journal

Bezpieczeństwo statków morskich.

Dz.U.1964.15.89 | rozporządzenie z dnia 26 marca 1964 r. | Akt utracił moc

Czas trwania nauki rzemiosła.

Dz.U.1964.14.83 | rozporządzenie z dnia 17 marca 1964 r. | Akt utracił moc

Powierzenie Sądowi Powiatowemu w Elblągu i Sądowi Powiatowemu w Gdyni spraw o rozwód.

Dz.U.1964.14.81 | rozporządzenie z dnia 20 marca 1964 r. | Akt utracił moc

Zwolnienie od podatków przychodów osiąganych z nowo zakładanych drobnych zakładów rzemieślniczych.

Dz.U.1964.13.78 | rozporządzenie z dnia 23 marca 1964 r. | Akt utracił moc

Ulgi podatkowe dla niektórych zakładów rzemieślniczych szkolących uczniów.

Dz.U.1964.13.77 | rozporządzenie z dnia 23 marca 1964 r. | Akt utracił moc

Zwolnienie od podatku dochodowego osób w wieku starczym oraz inwalidów wykonujących usługi.

Dz.U.1964.13.76 | rozporządzenie z dnia 6 marca 1964 r. | Akt utracił moc

Kwalifikacje zawodowe oficerów i rybaków na polskich morskich statkach rybackich.

Dz.U.1964.12.74 | rozporządzenie z dnia 10 marca 1964 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wprowadzenia gatunkowej ochrony zwierząt.

Dz.U.1964.12.73 | rozporządzenie z dnia 11 marca 1964 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania dekretu o zobowiązaniach podatkowych.

Dz.U.1964.12.72 | rozporządzenie z dnia 13 marca 1964 r. | Akt jednorazowy

Zasady i tryb likwidacji spółek wodnych.

Dz.U.1964.12.71 | rozporządzenie z dnia 13 marca 1964 r. | Akt utracił moc

Tryb postępowania i organy właściwe do stwierdzenia dopuszczalności uboju cieląt.

Dz.U.1964.11.70 | rozporządzenie z dnia 4 marca 1964 r. | Akt utracił moc

Ograniczenie uboju cieląt.

Dz.U.1964.11.67 | rozporządzenie z dnia 4 marca 1964 r. | Akt utracił moc

Obowiązkowe świadczenie usług przewozowych w krajowym transporcie drogowym.

Dz.U.1964.10.65 | rozporządzenie z dnia 11 marca 1964 r. | Akt utracił moc

Terminy zgłoszenia niektórych urządzeń technicznych do rejestracji i odbioru technicznego.

Dz.U.1964.10.63 | rozporządzenie z dnia 5 marca 1964 r. | Akt utracił moc

Ubezpieczenie społeczne adwokatów-członków zespołów adwokackich i ich rodzin.

Dz.U.1964.10.62 | rozporządzenie z dnia 4 marca 1964 r. | Akt utracił moc

Przepisy wprowadzające kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Dz.U.1964.9.60 | ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie w Gdańsku jednego Sądu Powiatowego dla miasta Gdańska i powiatu gdańskiego.

Dz.U.1964.8.55 | rozporządzenie z dnia 14 lutego 1964 r. | Akt utracił moc

Zniesienie Sądu Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim.

Dz.U.1964.8.54 | rozporządzenie z dnia 14 lutego 1964 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych.

Dz.U.1964.8.52 | rozporządzenie z dnia 25 lutego 1964 r. | Akt utracił moc

Ograniczenie uboju cieląt.

Dz.U.1964.8.51 | ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o prawie bankowym.

Dz.U.1964.8.50 | ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. | Akt jednorazowy

Zatrudnianie absolwentów szkół wyższych.

Dz.U.1964.8.48 | ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. | Akt utracił moc

Wydawanie przepisów prawnych przez rady narodowe.

Dz.U.1964.8.47 | ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. | Akt utracił moc

Zgłaszanie przypadków zachorowań, podejrzeń o zachorowania i zgonów na choroby zakaźne.

Dz.U.1964.7.46 | rozporządzenie z dnia 10 lutego 1964 r. | Akt utracił moc

Orzekanie o czasowej niezdolności do pracy.

Dz.U.1964.7.44 | rozporządzenie z dnia 8 lutego 1964 r. | Akt utracił moc

Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Dz.U.1964.6.40 t.j. | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 6 lutego 1928 r. | Akt utracił moc

Rejestracja i oznaczanie morskich statków rybackich.

Dz.U.1964.5.39 | rozporządzenie z dnia 7 lutego 1964 r. | Akt utracił moc

Ustalenie granicy terytorialnej morskiego portu rybackiego w Mrzeżynie.

Dz.U.1964.5.38 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1963 r. | Akt utracił moc

Powierzenie Sądowi Powiatowemu w Gnieźnie rozpoznawania spraw o rozwód.

Dz.U.1964.5.37 | rozporządzenie z dnia 5 lutego 1964 r. | Akt utracił moc

Zniesienie Wydziału Zamiejscowego w Turobinie Sądu Powiatowego w Krasnymstawie.

Dz.U.1964.5.36 | rozporządzenie z dnia 24 stycznia 1964 r. | Akt utracił moc

Sprzedaż nie podjętych ładunków w przewozie morskim.

Dz.U.1964.5.35 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 1963 r. | Akt utracił moc

Obowiązek zakładania urządzeń piorunochronnych.

Dz.U.1964.5.34 | rozporządzenie z dnia 7 lutego 1964 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie kar porządkowych za naruszenie dyscypliny budżetowej.

Dz.U.1964.5.32 | rozporządzenie z dnia 11 lutego 1964 r. | Akt jednorazowy

Uczestnictwo Senegalu i Ghany w Konwencji w sprawie niewolnictwa, podpisanej w Genewie dnia 25 września 1926 r.

Dz.U.1964.4.30 | oświadczenie rządowe z dnia 27 stycznia 1964 r. | Akt jednorazowy

Uczestnictwo Algierii i Jamajki w Konwencji celnej w sprawie pojemników, podpisanej w Genewie dnia 18 maja 1956 r.

Dz.U.1964.4.28 | oświadczenie rządowe z dnia 27 stycznia 1964 r. | Akt jednorazowy

Przyjęcie Kuwejtu, Kenii i Zanzibaru do Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Dz.U.1964.4.26 | oświadczenie rządowe z dnia 22 stycznia 1964 r. | Akt jednorazowy

Wyłączenie z właściwości państwowych komisji arbitrażowych sporów z przewozu w komunikacji międzynarodowej.

Dz.U.1964.4.24 | rozporządzenie z dnia 31 stycznia 1964 r. | Akt utracił moc

Wykonanie ustawy z dnia 22 maja 1958 r. o popieraniu melioracji wodnych dla potrzeb rolnictwa.

Dz.U.1964.3.20 t.j. | rozporządzenie z dnia 22 maja 1958 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Karanie dyscyplinarne funkcjonariuszów Służby Więziennej.

Dz.U.1964.3.19 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 1963 r. | Akt utracił moc

Obowiązek uiszczenia zaliczki na podatek gruntowy i opłatę leśną na rok 1964.

Dz.U.1964.3.18 | rozporządzenie z dnia 20 stycznia 1964 r. | Akt utracił moc

Wyznaczanie podoficerów zawodowych do wykonywania zadań poza wojskiem.

Dz.U.1964.3.16 | rozporządzenie z dnia 22 stycznia 1964 r. | Akt utracił moc

Rozciągnięcie przepisów dotyczących trucizn na eter etylowy.

Dz.U.1964.2.10 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 1963 r. | Akt utracił moc

Wykaz trucizn i środków szkodliwych.

Dz.U.1964.2.9 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 1963 r. | Akt utracił moc

Oznaczanie substancji trujących.

Dz.U.1964.2.8 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 1963 r. | Akt utracił moc

Zespoły adwokackie.

Dz.U.1964.1.4 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 1963 r. | Akt utracił moc

Zrzeszenia prywatnych właścicieli domów.

Dz.U.1964.1.2 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 1963 r. | Akt utracił moc