Law Journal

Zasady i tryb wywłaszczania praw z patentów na wynalazki.

Dz.U.1965.28.183 | rozporządzenie z dnia 19 czerwca 1965 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie nauki zawodu w rzemieślniczych zakładach pracy.

Dz.U.1965.27.182 | rozporządzenie z dnia 1 czerwca 1965 r. | Akt jednorazowy

Podstawa wymiaru rent i wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rzemieślników.

Dz.U.1965.27.180 | rozporządzenie z dnia 24 czerwca 1965 r. | Akt utracił moc

Określenie państwowych biur notarialnych, przejmujących prowadzenie ksiąg wieczystych.

Dz.U.1965.26.177 | rozporządzenie z dnia 7 czerwca 1965 r. | Akt utracił moc

Dodatkowe urlopy dla niektórych pracowników, zatrudnionych w zakładach resortu przemysłu ciężkiego.

Dz.U.1965.26.176 | rozporządzenie z dnia 21 czerwca 1965 r. | Akt utracił moc

Dodatki do rent z tytułu pracy naukowej.

Dz.U.1965.26.175 | rozporządzenie z dnia 19 czerwca 1965 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zawieszania prawa do renty oraz zasad wypłacania inwalidzkiej renty wyrównawczej.

Dz.U.1965.26.174 | rozporządzenie z dnia 19 czerwca 1965 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie funduszu ubezpieczenia społecznego rzemieślników.

Dz.U.1965.26.173 | rozporządzenie z dnia 19 czerwca 1965 r. | Akt utracił moc

Kwalifikacje fachowych majstrów budowlanych w budownictwie powszechnym.

Dz.U.1965.25.172 | rozporządzenie z dnia 8 czerwca 1965 r. | Akt utracił moc

Zasady organizacji kształcenia i wychowania w szkołach i innych placówkach kształcenia artystycznego.

Dz.U.1965.25.169 | rozporządzenie z dnia 9 czerwca 1965 r. | Akt utracił moc

Protokół w sprawie przedłużenia mocy obowiązującej Międzynarodowego Porozumienia Cukrowniczego. Londyn.1963.08.01.

Dz.U.1965.25.165 | umowa międzynarodowa z dnia 1 sierpnia 1963 r. | Akt jednorazowy

Rozszerzenie zakresu czynności notarialnych dokonywanych przez organy prezydiów rad narodowych.

Dz.U.1965.24.160 | rozporządzenie z dnia 25 maja 1965 r. | Akt utracił moc

NRD-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej. Warszawa.1964.10.06.

Dz.U.1965.24.157 | umowa międzynarodowa z dnia 6 października 1964 r. | Akt utracił moc

Uczestnictwo Zambii i Malty w Międzynarodowej Organizacji Pracy.

Dz.U.1965.23.153 | oświadczenie rządowe z dnia 22 kwietnia 1965 r. | Akt jednorazowy

Wykonywanie rybołówstwa przez polskie statki rybackie na wodach Północno-Wschodniego Atlantyku.

Dz.U.1965.23.151 | rozporządzenie z dnia 3 czerwca 1965 r. | Akt utracił moc

Ochrona rybołówstwa na Zalewie Wiślanym.

Dz.U.1965.23.150 | rozporządzenie z dnia 20 maja 1965 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wysokości sumy należnej Skarbowi Państwa od absolwentów zagranicznych szkół wyższych.

Dz.U.1965.23.148 | rozporządzenie z dnia 10 maja 1965 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Kielecko-Radomskiej Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w Kielcach.

Dz.U.1965.23.145 | rozporządzenie z dnia 3 czerwca 1965 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze.

Dz.U.1965.23.144 | rozporządzenie z dnia 3 czerwca 1965 r. | Akt utracił moc

Okresy polowań na zwierzęta łowne.

Dz.U.1965.22.140 | rozporządzenie z dnia 14 maja 1965 r. | Akt utracił moc

Bezpieczeństwo ruchu przy przewozie materiałów wybuchowych na drogach publicznych.

Dz.U.1965.22.139 | rozporządzenie z dnia 17 maja 1965 r. | Akt utracił moc

Właściwość urzędów celnych uprawnionych do orzekania w postępowaniu karnym skarbowym.

Dz.U.1965.22.138 | rozporządzenie z dnia 19 maja 1965 r. | Akt utracił moc

Częściowe zwalnianie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym.

Dz.U.1965.21.135 | rozporządzenie z dnia 12 maja 1965 r. | Akt utracił moc

ZSRR-Polska. Układy o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy. Warszawa.1965.04.08.

Dz.U.1965.20.130 | umowa międzynarodowa z dnia 8 kwietnia 1965 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ruchu na drogach publicznych.

Dz.U.1965.19.128 | rozporządzenie z dnia 6 maja 1965 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie okręgowych urzędów górniczych oraz ustalenie ich siedzib i właściwości miejscowej.

Dz.U.1965.18.122 | rozporządzenie z dnia 3 maja 1965 r. | Akt utracił moc

Zmiana statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Związek Harcerstwa Polskiego".

Dz.U.1965.18.121 | rozporządzenie z dnia 6 maja 1965 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie ceł na towary wywożone za granicę.

Dz.U.1965.18.120 | rozporządzenie z dnia 6 maja 1965 r. | Akt utracił moc

Przekształcenie Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w Lublinie w Wyższą Szkołę Inżynierską.

Dz.U.1965.17.118 | rozporządzenie z dnia 28 kwietnia 1965 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędów w ustawie Kodeks postępowania cywilnego.

Dz.U.1965.15.113 | obwieszczenie z dnia 23 kwietnia 1965 r. | Akt jednorazowy

Przyjęcie przez Maltę Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r.

Dz.U.1965.15.108 | oświadczenie rządowe z dnia 18 marca 1965 r. | Akt jednorazowy

Uczestnictwo szeregu państw w Konwencji (nr 95) dotyczącej ochrony płacy, przyjętej w Genewie dnia 1 lipca 1949 r.

Dz.U.1965.15.107 | oświadczenie rządowe z dnia 18 marca 1965 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie Sądu Powiatowego w Nowogardzie.

Dz.U.1965.15.104 | rozporządzenie z dnia 30 marca 1965 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o instytutach naukowo-badawczych.

Dz.U.1965.14.100 | ustawa z dnia 31 marca 1965 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o Polskiej Akademii Nauk.

Dz.U.1965.14.99 | ustawa z dnia 31 marca 1965 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o szkołach wyższych.

Dz.U.1965.14.98 | ustawa z dnia 31 marca 1965 r. | Akt jednorazowy