Law Journal

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy o podatku od wynagrodzeń.

Dz.U.1965.4.18 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 1964 r. | Akt jednorazowy

Przeniesienie niektórych źródeł przychodów z czwartej do drugiej grupy źródeł przychodów.

Dz.U.1965.4.15 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 1964 r. | Akt utracił moc

Karty podatkowe dla drobnych rzemieślników.

Dz.U.1965.4.14 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 1964 r. | Akt utracił moc

Pobór w formie ryczałtu podatków obrotowego i dochodowego od osób prowadzących zakłady rzemieślnicze.

Dz.U.1965.4.13 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 1964 r. | Akt utracił moc

Dodatek służbowy dla pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".

Dz.U.1965.3.11 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 1964 r. | Akt utracił moc

Powierzenie Sądom Powiatowym w Grudziądzu, Inowrocławiu i Włocławku rozpoznawania spraw o rozwód.

Dz.U.1965.2.9 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 1964 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Wydziału dla Nieletnich w Sądzie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim.

Dz.U.1965.2.8 | rozporządzenie z dnia 24 grudnia 1964 r. | Akt utracił moc

Postępowanie dyscyplinarne przeciwko adwokatom i aplikantom adwokackim.

Dz.U.1965.2.7 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 1964 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie tabeli stanowisk pracowników prezydiów rad narodowych.

Dz.U.1965.2.5 | rozporządzenie z dnia 4 stycznia 1965 r. | Akt jednorazowy

Zasady ruchu lotniczego cywilnych statków powietrznych.

Dz.U.1965.1.4 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 1964 r. | Akt utracił moc

Określenie państwowych biur notarialnych, przejmujących prowadzenie ksiąg wieczystych.

Dz.U.1965.1.3 | rozporządzenie z dnia 24 grudnia 1964 r. | Akt utracił moc

Ograniczenie odpowiedzialności osób utrzymujących zarobkowo hotele lub inne podobne zakłady.

Dz.U.1965.1.2 | rozporządzenie z dnia 24 listopada 1964 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Zawiercia w województwie katowickim.

Dz.U.1965.1.1 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 1964 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wysokości sumy należnej Skarbowi Państwa od absolwentów akademii medycznych.

Dz.U.1964.47.324 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 1964 r. | Akt utracił moc

Egzekucja z lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość.

Dz.U.1964.47.323 | rozporządzenie z dnia 16 listopada 1964 r. | Akt utracił moc

Określenie wysokości odsetek ustawowych i maksymalnych.

Dz.U.1964.47.321 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 1964 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Opola w województwie opolskim.

Dz.U.1964.47.320 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 1964 r. | Akt utracił moc

Obowiązkowe dostawy zbóż.

Dz.U.1964.46.316 t.j. | rozporządzenie z dnia 13 lipca 1957 r. | Akt utracił moc

Powierzenie Sądowi Powiatowemu w Słupsku rozpoznawania spraw o rozwód.

Dz.U.1964.45.310 | rozporządzenie z dnia 3 grudnia 1964 r. | Akt utracił moc

Powierzenie Sądowi Powiatowemu w Cieszynie rozpoznawania spraw o rozwód.

Dz.U.1964.45.309 | rozporządzenie z dnia 3 grudnia 1964 r. | Akt utracił moc

Dodatki funkcyjne dla sędziów w sądach ubezpieczeń społecznych.

Dz.U.1964.45.308 | rozporządzenie z dnia 2 grudnia 1964 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Sieradza, w powiecie sieradzkim, województwie łódzkim.

Dz.U.1964.45.306 | rozporządzenie z dnia 3 grudnia 1964 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Rudnika w powiecie niżańskim, województwie rzeszowskim.

Dz.U.1964.45.305 | rozporządzenie z dnia 13 listopada 1964 r. | Akt utracił moc

Ustawa budżetowa na rok 1965.

Dz.U.1964.45.303 | ustawa z dnia 12 grudnia 1964 r. | Akt utracił moc

Brazylia-Polska. Umowa kulturalna. Brasilia.1961.10.19.

Dz.U.1964.44.298 | umowa międzynarodowa z dnia 19 października 1961 r. | Akt utracił moc

Uczestnictwo Rwandy w Układzie o tranzycie międzynarodowych służb powietrznych, podpisanym w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Dz.U.1964.42.294 | oświadczenie rządowe z dnia 24 października 1964 r. | Akt jednorazowy

Uczestnictwo Jamajki w Konwencji o obywatelstwie kobiet zamężnych, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 20 lutego 1957 r.

Dz.U.1964.42.292 | oświadczenie rządowe z dnia 20 października 1964 r. | Akt jednorazowy

Przystąpienie Republiki Południowej Afryki do Międzynarodowej konwencji metrycznej, podpisanej w Sevres dnia 6 października 1921 r.

Dz.U.1964.42.290 | oświadczenie rządowe z dnia 19 października 1964 r. | Akt jednorazowy

Organizacja i zadania stacji pogotowia ratunkowego.

Dz.U.1964.42.288 | rozporządzenie z dnia 12 listopada 1964 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wojskowych dokumentów osobistych.

Dz.U.1964.42.287 | rozporządzenie z dnia 7 listopada 1964 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie miast Dąbrowa Białostocka w powiecie dąbrowskim i Mońki w powiecie monieckim, województwie białostockim.

Dz.U.1964.42.286 | rozporządzenie z dnia 14 listopada 1964 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic osiedli Porąbka i Kazimierz w powiecie będzińskim, województwie katowickim.

Dz.U.1964.42.284 | rozporządzenie z dnia 13 listopada 1964 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic powiatów jarosławskiego i leżajskiego w województwie rzeszowskim.

Dz.U.1964.42.283 | rozporządzenie z dnia 13 listopada 1964 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Łodzi.

Dz.U.1964.42.282 | rozporządzenie z dnia 13 listopada 1964 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic województw bydgoskiego i gdańskiego.

Dz.U.1964.42.281 | rozporządzenie z dnia 13 listopada 1964 r. | Akt utracił moc

Przekazanie państwowym biurom notarialnym prowadzenia ksiąg wieczystych.

Dz.U.1964.41.278 | ustawa z dnia 16 listopada 1964 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o opłacie skarbowej.

Dz.U.1964.41.277 | ustawa z dnia 16 listopada 1964 r. | Akt jednorazowy

Pomiar statków morskich.

Dz.U.1964.40.275 | rozporządzenie z dnia 16 października 1964 r. | Akt utracił moc

Świadczenia osób uprawiających rybołówstwo morskie na przeprowadzanie zabiegów hodowlanych na wodach morskich.

Dz.U.1964.40.274 | rozporządzenie z dnia 8 października 1964 r. | Akt utracił moc

Obowiązkowe szczepienia ochronne przeciwko chorobom zakaźnym.

Dz.U.1964.40.273 | rozporządzenie z dnia 30 października 1964 r. | Akt utracił moc

Konwencja europejska o międzynarodowym arbitrażu handlowym. Genewa.1961.04.21.

Dz.U.1964.40.270 | umowa międzynarodowa z dnia 21 kwietnia 1961 r. | Akt obowiązujący

Konwencja w sprawie zwalczania dyskryminacji w dziedzinie oświaty. Paryż.1960.12.15.

Dz.U.1964.40.268 | umowa międzynarodowa z dnia 15 grudnia 1960 r. | Akt obowiązujący

Uczestnictwo Jamajki w Konwencjach o ochronie ofiar wojny, podpisanych w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r.

Dz.U.1964.39.265 | oświadczenie rządowe z dnia 16 października 1964 r. | Akt jednorazowy

Powierzenie Sądowi Powiatowemu w Przemyślu rozpoznawania spraw o rozwód.

Dz.U.1964.39.259 | rozporządzenie z dnia 10 października 1964 r. | Akt utracił moc

Zniesienie Ośrodka Zamiejscowego Sądu Wojewódzkiego w Rzeszowie z siedzibą w Przemyślu.

Dz.U.1964.39.258 | rozporządzenie z dnia 10 października 1964 r. | Akt utracił moc

Uposażenie pracowników Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej Nowa Huta w m. Krakowie.

Dz.U.1964.39.257 | rozporządzenie z dnia 20 października 1964 r. | Akt utracił moc