Law Journal

Zm.: prawo o notariacie.

Dz.U.1965.52.318 | ustawa z dnia 14 grudnia 1965 r. | Akt jednorazowy

Zasady odbywania zgromadzeń studenckich i zgromadzeń członków organizacji studenckich.

Dz.U.1965.51.317 | rozporządzenie z dnia 10 listopada 1965 r. | Akt utracił moc

Zm.: dekret o niektórych podatkach i opłatach terenowych.

Dz.U.1965.51.316 | ustawa z dnia 10 grudnia 1965 r. | Akt jednorazowy

Zaopatrywanie rolnictwa i wsi w wodę.

Dz.U.1965.51.314 | ustawa z dnia 10 grudnia 1965 r. | Akt utracił moc

Uposażenie funkcjonariuszów Straży Leśnej.

Dz.U.1965.50.313 | rozporządzenie z dnia 8 listopada 1965 r. | Akt utracił moc

Uposażenie pracowników przedsiębiorstw lasów państwowych.

Dz.U.1965.50.312 | rozporządzenie z dnia 8 listopada 1965 r. | Akt utracił moc

Określenie państwowych biur notarialnych, przejmujących prowadzenie ksiąg wieczystych.

Dz.U.1965.50.310 | rozporządzenie z dnia 16 listopada 1965 r. | Akt utracił moc

Uposażenie pracowników Prezydiów Dzielnicowych Rad Narodowych Zwierzyniec w m. Krakowie oraz Grunwald w m. Poznaniu.

Dz.U.1965.50.309 | rozporządzenie z dnia 26 listopada 1965 r. | Akt utracił moc

Opłaty za niektóre rodzaje szczególnego korzystania z wód państwowych i z obiektów budowlanych gospodarki wodnej.

Dz.U.1965.50.308 | rozporządzenie z dnia 24 listopada 1965 r. | Akt utracił moc

Przystąpienie Kuby do Konwencji w sprawie okrętów szpitalnych, podpisanej w Hadze dnia 21 grudnia 1904 r.

Dz.U.1965.49.306 | oświadczenie rządowe z dnia 5 listopada 1965 r. | Akt jednorazowy

NRD-Polska. Umowa o współpracy w dziedzinie gospodarki wodnej na wodach granicznych. Berlin.1965.03.11.

Dz.U.1965.49.303 | umowa międzynarodowa z dnia 11 marca 1965 r. | Akt utracił moc

Uczestnictwo Brazylii oraz Malty w Konwencji (nr 22) dotyczącej umowy najmu marynarzy, przyjętej w Genewie dnia 24 czerwca 1926 r.

Dz.U.1965.48.302 | oświadczenie rządowe z dnia 28 października 1965 r. | Akt jednorazowy

Ghana-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej. Akra.1964.01.17.

Dz.U.1965.48.299 | umowa międzynarodowa z dnia 17 stycznia 1964 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów dekretu o podatku gruntowym.

Dz.U.1965.47.298 | rozporządzenie z dnia 15 listopada 1965 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie Wydziału dla Nieletnich (Sądu dla Nieletnich) w Sądzie Powiatowym w Świebodzinie.

Dz.U.1965.46.291 | rozporządzenie z dnia 26 października 1965 r. | Akt utracił moc

Prawo prywatne międzynarodowe.

Dz.U.1965.46.290 | ustawa z dnia 12 listopada 1965 r. | Akt utracił moc

Uczestnictwo Kanady, Mali i Gabonu w Konwencjach o ochronie ofiar wojny, podpisanych w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r.

Dz.U.1965.45.283 | oświadczenie rządowe z dnia 7 sierpnia 1965 r. | Akt jednorazowy

Fundusz zakładowy w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych.

Dz.U.1965.45.279 | rozporządzenie z dnia 28 października 1965 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie dostaw, robót i usług na rzecz jednostek państwowych.

Dz.U.1965.44.274 | rozporządzenie z dnia 28 września 1965 r. | Akt jednorazowy

Sprawdzanie zdatności sprzętu lotniczego.

Dz.U.1965.43.271 | rozporządzenie z dnia 29 września 1965 r. | Akt utracił moc

Konwencja celna w sprawie czasowego przywozu opakowań. Bruksela.1960.10.06.

Dz.U.1965.43.269 | umowa międzynarodowa z dnia 6 października 1960 r. | Akt obowiązujący

Przystąpienie Kenii do Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych z dnia 13 lutego 1946 r.

Dz.U.1965.42.263 | oświadczenie rządowe z dnia 6 września 1965 r. | Akt jednorazowy

Zasady i tryb postępowania w sprawach o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego.

Dz.U.1965.42.261 | rozporządzenie z dnia 24 września 1965 r. | Akt utracił moc

Zwolnienia od należności celnych oraz od ograniczeń przywozu i wywozu.

Dz.U.1965.42.260 | rozporządzenie z dnia 1 października 1965 r. | Akt utracił moc

Rumunia-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej i naukowej. Warszawa.1964.11.26.

Dz.U.1965.41.258 | umowa międzynarodowa z dnia 26 listopada 1964 r. | Akt utracił moc

Uczestnictwo szeregu państw w Konwencji (nr 105) o zniesieniu pracy przymusowej, przyjętej w Genewie dnia 25 czerwca 1957 r.

Dz.U.1965.40.256 | oświadczenie rządowe z dnia 11 sierpnia 1965 r. | Akt jednorazowy

Dodatkowy wykaz trucizn i środków szkodliwych.

Dz.U.1965.40.252 | rozporządzenie z dnia 4 września 1965 r. | Akt utracił moc

Przewóz lotniczy.

Dz.U.1965.39.250 | rozporządzenie z dnia 17 sierpnia 1965 r. | Akt utracił moc

Uczestnictwo Malawi i Jemenu w Międzynarodowej Organizacji Pracy.

Dz.U.1965.38.243 | oświadczenie rządowe z dnia 30 lipca 1965 r. | Akt jednorazowy

Przystąpienie Danii do Układu w sprawie Antarktyki, podpisanego w Waszyngtonie dnia 1 grudnia 1959 r.

Dz.U.1965.38.242 | oświadczenie rządowe z dnia 30 lipca 1965 r. | Akt jednorazowy

Wykaz stanowisk i kwalifikacji osób obsługujących urządzenia energetyczne.

Dz.U.1965.38.240 | rozporządzenie z dnia 20 sierpnia 1965 r. | Akt utracił moc

Kwalifikacje osób wykonujących usługi w zakresie konserwacji i naprawy urządzeń energetycznych.

Dz.U.1965.38.239 | rozporządzenie z dnia 20 sierpnia 1965 r. | Akt utracił moc

Kwalifikacje osób sprawujących kierownictwo i dozór nad eksploatacją urządzeń energetycznych.

Dz.U.1965.38.238 | rozporządzenie z dnia 20 sierpnia 1965 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie.

Dz.U.1965.37.235 | rozporządzenie z dnia 30 sierpnia 1965 r. | Akt utracił moc

Ratyfikacja przez Polskę Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r.

Dz.U.1965.37.233 | oświadczenie rządowe z dnia 13 sierpnia 1965 r. | Akt jednorazowy

Konwencja wiedeńska o stosunkach dyplomatycznych. Wiedeń.1961.04.18.

Dz.U.1965.37.232 | umowa międzynarodowa z dnia 18 kwietnia 1961 r. | Akt obowiązujący

Zezwolenia na wyrób surowców farmaceutycznych, leków gotowych i artykułów sanitarnych.

Dz.U.1965.36.230 | rozporządzenie z dnia 29 lipca 1965 r. | Akt utracił moc

Przepisy o zapobieganiu zderzeniom na morzu.

Dz.U.1965.36.229 | rozporządzenie z dnia 5 sierpnia 1965 r. | Akt utracił moc

Uposażenie pracowników Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej Wrocław-Śródmieście w m. Wrocławiu.

Dz.U.1965.36.228 | rozporządzenie z dnia 13 sierpnia 1965 r. | Akt utracił moc