Law Journal

Strefy ochronne ustanawiane dla ochrony powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczaniem.

Dz.U.1967.15.66 | rozporządzenie z dnia 23 marca 1967 r. | Akt utracił moc

Utworzenie wyższych szkół oficerskich.

Dz.U.1967.15.65 | rozporządzenie z dnia 23 marca 1967 r. | Akt utracił moc

Warunki dotyczące składu i jakości niektórych środków farmaceutycznych nie objętych Farmakopeą polską.

Dz.U.1967.14.64 | rozporządzenie z dnia 15 marca 1967 r. | Akt utracił moc

Przystąpienie Botswany i Lesotho do Międzynarodowej Organizacji Pracy.

Dz.U.1967.13.60 | oświadczenie rządowe z dnia 25 lutego 1967 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu stowarzyszeniu wyższej użyteczności "Liga Kobiet".

Dz.U.1967.13.57 | rozporządzenie z dnia 1 kwietnia 1967 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie o dozorze nad wyrobem i obrotem napojami chłodzącymi gazowanymi.

Dz.U.1967.12.54 | rozporządzenie z dnia 16 marca 1967 r. | Akt jednorazowy

Zasady gospodarki kasowej jednostek gospodarki uspołecznionej.

Dz.U.1967.12.53 | rozporządzenie z dnia 18 marca 1967 r. | Akt utracił moc

Umundurowanie niektórych pracowników wydziałów finansowych prezydiów rad narodowych.

Dz.U.1967.12.51 | rozporządzenie z dnia 23 marca 1967 r. | Akt utracił moc

Algieria-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej. Algier.1964.07.22.

Dz.U.1967.12.49 | umowa międzynarodowa z dnia 22 lipca 1964 r. | Akt obowiązujący

Gospodarka finansowa instytutów naukowo-badawczych.

Dz.U.1967.11.47 | rozporządzenie z dnia 8 marca 1967 r. | Akt utracił moc

Wykonywanie rybołówstwa przez polskie statki rybackie na wodach Północno-Wschodniego Atlantyku.

Dz.U.1967.10.42 | rozporządzenie z dnia 8 marca 1967 r. | Akt utracił moc

Przyjęcie Gujany, Botswany, Lesotho i Barbadosu do Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Dz.U.1967.8.38 | oświadczenie rządowe z dnia 17 lutego 1967 r. | Akt jednorazowy

Uczestnictwo Hongkongu i Malty w Protokole o klauzulach arbitrażowych, sporządzonym w Genewie dnia 24 września 1923 r.

Dz.U.1967.8.36 | oświadczenie rządowe z dnia 17 lutego 1967 r. | Akt jednorazowy

Ratyfikacja przez Polskę Konwencji (nr 122) dotyczącej polityki zatrudnienia, przyjętej w Genewie dnia 9 lipca 1964 r.

Dz.U.1967.8.32 | oświadczenie rządowe z dnia 25 lutego 1967 r. | Akt jednorazowy

Konwencja (nr 122) dotycząca polityki zatrudnienia. Genewa.1964.07.09.

Dz.U.1967.8.31 | umowa międzynarodowa z dnia 9 lipca 1964 r. | Akt obowiązujący

Przystąpienie Sierra Leone do Konwencji o szelfie kontynentalnym, sporządzonej w Genewie dnia 29 kwietnia 1958 r.

Dz.U.1967.6.28 | oświadczenie rządowe z dnia 7 lutego 1967 r. | Akt jednorazowy

Określenie państwowych biur notarialnych, przejmujących prowadzenie ksiąg wieczystych.

Dz.U.1967.6.24 | rozporządzenie z dnia 3 lutego 1967 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o paszportach.

Dz.U.1967.6.21 | ustawa z dnia 14 lutego 1967 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o wyższych szkołach artystycznych.

Dz.U.1967.6.20 | ustawa z dnia 14 lutego 1967 r. | Akt jednorazowy

Fundusz zakładowy w państwowych przedsiębiorstwach przemysłu terenowego.

Dz.U.1967.5.18 | rozporządzenie z dnia 24 stycznia 1967 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad i trybu zaliczenia niektórych okresów do okresów zatrudnienia.

Dz.U.1967.4.17 | rozporządzenie z dnia 19 stycznia 1967 r. | Akt jednorazowy

Określenie granic pomiędzy wodami morskimi a śródlądowymi dla celów rybołówstwa morskiego.

Dz.U.1967.4.16 | rozporządzenie z dnia 12 stycznia 1967 r. | Akt utracił moc

Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach przemysłu mięsnego.

Dz.U.1967.4.15 | rozporządzenie z dnia 12 stycznia 1967 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie Straży Ochrony Przyrody.

Dz.U.1967.4.14 | rozporządzenie z dnia 9 stycznia 1967 r. | Akt jednorazowy

Zwolnienie od podatków przychodów osiąganych z nowo zakładanych zakładów przemysłu materiałów budowlanych.

Dz.U.1967.3.11 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1966 r. | Akt utracił moc

Opłaty konsularne.

Dz.U.1967.2.7 | rozporządzenie z dnia 13 grudnia 1966 r. | Akt utracił moc

Utworzenie funduszu ubezpieczenia społecznego niektórych grup ludności.

Dz.U.1967.1.2 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 1966 r. | Akt utracił moc

Przedłużenie terminu określonego w art. 66 § 1 prawa o notariacie.

Dz.U.1967.1.1 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1966 r. | Akt jednorazowy

Uposażenie pracowników izb morskich.

Dz.U.1966.54.330 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 1966 r. | Akt utracił moc

Przedłużenie okresu ustanowienia biegłych sądowych.

Dz.U.1966.54.329 | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 1966 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ruchu na drogach publicznych.

Dz.U.1966.54.328 | rozporządzenie z dnia 9 grudnia 1966 r. | Akt jednorazowy

Fundusz nowych uruchomień.

Dz.U.1966.54.325 | rozporządzenie z dnia 13 grudnia 1966 r. | Akt utracił moc

Ćwiczenia wojskowe doraźne.

Dz.U.1966.54.323 | rozporządzenie z dnia 2 grudnia 1966 r. | Akt utracił moc

Utworzenie funduszu miejskiego w miastach nie stanowiących powiatów.

Dz.U.1966.54.322 | rozporządzenie z dnia 25 listopada 1966 r. | Akt utracił moc

Ustawa budżetowa na rok 1967.

Dz.U.1966.53.321 | ustawa z dnia 20 grudnia 1966 r. | Akt utracił moc

Współodpowiedzialność majątkowa pracowników za niedobory w przedsiębiorstwach obrotu towarowego.

Dz.U.1966.52.319 t.j. | ustawa z dnia 17 czerwca 1959 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Utworzenie niektórych miast.

Dz.U.1966.52.318 | rozporządzenie z dnia 9 grudnia 1966 r. | Akt utracił moc

Dodatkowe wynagrodzenie dla lekarzy wykonujących opiekę nad zdrowiem pracowników rolnych i członków ich rodzin.

Dz.U.1966.52.317 | rozporządzenie z dnia 25 listopada 1966 r. | Akt utracił moc

Międzynarodowa konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu. Londyn.1960.06.17.

Dz.U.1966.52.315 | umowa międzynarodowa z dnia 17 czerwca 1960 r. | Akt obowiązujący

Powierzenie Sądowi Powiatowemu w Legnicy rozpoznawania spraw o rozwód.

Dz.U.1966.51.313 | rozporządzenie z dnia 29 listopada 1966 r. | Akt utracił moc

Fundusz zakładowy w niektórych jednostkach organizacyjnych resortu żeglugi.

Dz.U.1966.51.311 | rozporządzenie z dnia 2 grudnia 1966 r. | Akt utracił moc

Podpisanie przez Maltę Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, sporządzonej w Genewie dnia 6 marca 1948 r.

Dz.U.1966.50.308 | oświadczenie rządowe z dnia 23 listopada 1966 r. | Akt jednorazowy

Rejestr ukaranych za niektóre wykroczenia.

Dz.U.1966.50.306 | rozporządzenie z dnia 7 listopada 1966 r. | Akt utracił moc