Law Journal

Sposób postępowania członków Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej przy wykonywaniu powierzonych im zadań.

Dz.U.1967.32.159 | rozporządzenie z dnia 15 lipca 1967 r. | Akt utracił moc

Upoważnienie niektórych powiatowych rad narodowych do wprowadzenia obowiązkowego ubezpieczenia trzody chlewnej.

Dz.U.1967.32.158 | rozporządzenie z dnia 25 lipca 1967 r. | Akt utracił moc

Warunki zatrudniania pracowników naukowo-badawczych w instytutach naukowo-badawczych.

Dz.U.1967.32.157 | rozporządzenie z dnia 25 lipca 1967 r. | Akt utracił moc

Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach przemysłu piwowarskiego.

Dz.U.1967.31.156 | rozporządzenie z dnia 15 lipca 1967 r. | Akt utracił moc

Dodatkowe urlopy dla niektórych pracowników zatrudnionych w Hutniczym Przedsiębiorstwie Remontowym w Katowicach.

Dz.U.1967.31.155 | rozporządzenie z dnia 25 lipca 1967 r. | Akt utracił moc

Fundusz zakładowy w niektórych terenowych przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej.

Dz.U.1967.31.154 | rozporządzenie z dnia 25 lipca 1967 r. | Akt utracił moc

Przystąpienie Afganistanu do Konwencji o prawach politycznych kobiet, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r.

Dz.U.1967.30.152 | oświadczenie rządowe z dnia 12 lipca 1967 r. | Akt jednorazowy

Ratyfikacja przez Gabon Konwencji o prawach politycznych kobiet, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r.

Dz.U.1967.30.151 | oświadczenie rządowe z dnia 11 lipca 1967 r. | Akt jednorazowy

Przystąpienie Botswany do Konwencji o ruchu drogowym, sporządzonej w Genewie dnia 19 września 1949 r.

Dz.U.1967.30.149 | oświadczenie rządowe z dnia 11 lipca 1967 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie służby przygotowawczej i egzaminów na stanowisko sekretarza sądowego.

Dz.U.1967.30.145 | rozporządzenie z dnia 12 lipca 1967 r. | Akt jednorazowy

Uposażenie pracowników zatrudnionych w Centralnym Archiwum Filmowym.

Dz.U.1967.30.143 | rozporządzenie z dnia 25 lipca 1967 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie obowiązku kształcenia zawodowego młodzieży w wieku od lat 15 do lat 18 na terenie m.st. Warszawy.

Dz.U.1967.30.142 | rozporządzenie z dnia 25 lipca 1967 r. | Akt utracił moc

Uregulowanie spraw prowadzonych przez dotychczasowe komisje uzdrowiskowe.

Dz.U.1967.30.141 | rozporządzenie z dnia 25 lipca 1967 r. | Akt utracił moc

Przystąpienie Australii do Konwencji celnej w sprawie pojemników, sporządzonej w Genewie dnia 18 maja 1956 r.

Dz.U.1967.29.136 | oświadczenie rządowe z dnia 30 czerwca 1967 r. | Akt jednorazowy

Gwinea-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej. Konakry.1966.03.10.

Dz.U.1967.28.130 | umowa międzynarodowa z dnia 10 marca 1966 r. | Akt obowiązujący

NRD-Polska. Układ o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy. Warszawa.1967.03.15.

Dz.U.1967.28.128 | umowa międzynarodowa z dnia 15 marca 1967 r. | Akt utracił moc

Przystąpienie Irlandii do Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych z dnia 13 lutego 1946 r.

Dz.U.1967.27.126 | oświadczenie rządowe z dnia 28 czerwca 1967 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie z dnia 10 października 1963 r. w sprawie ochrony rybołówstwa morskiego.

Dz.U.1967.26.124 | rozporządzenie z dnia 19 czerwca 1967 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie Wydziału dla Nieletnich (Sądu dla Nieletnich) w Sądzie Powiatowym w Świnoujściu.

Dz.U.1967.26.123 | rozporządzenie z dnia 15 czerwca 1967 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zaliczania pracowników do kategorii zatrudnienia.

Dz.U.1967.26.121 | rozporządzenie z dnia 29 czerwca 1967 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie funduszu zakładowego w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych.

Dz.U.1967.26.120 | rozporządzenie z dnia 16 czerwca 1967 r. | Akt jednorazowy

Fundusz zakładowy w niektórych jednostkach organizacyjnych resortu żeglugi.

Dz.U.1967.26.119 | rozporządzenie z dnia 16 czerwca 1967 r. | Akt utracił moc

Powierzenie niektórym sądom powiatowym prowadzenia rejestrów handlowych i innych.

Dz.U.1967.25.115 | rozporządzenie z dnia 30 maja 1967 r. | Akt utracił moc

Okresy polowań na zwierzęta łowne.

Dz.U.1967.25.113 | rozporządzenie z dnia 11 maja 1967 r. | Akt utracił moc

Uposażenie pracowników państwowych biur notarialnych.

Dz.U.1967.25.112 | rozporządzenie z dnia 16 czerwca 1967 r. | Akt utracił moc

Obowiązek stosowania nawozów mineralnych w gospodarstwach rolnych.

Dz.U.1967.23.109 | ustawa z dnia 13 czerwca 1967 r. | Akt utracił moc

Tworzenie funduszu zakładowego w przedsiębiorstwach wykonawstwa inwestycyjnego i geologicznych.

Dz.U.1967.22.105 t.j. | rozporządzenie z dnia 25 maja 1962 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie transportu morskiego materiałów niebezpiecznych.

Dz.U.1967.22.104 | rozporządzenie z dnia 19 maja 1967 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie opłat za niektóre czynności notarialne i w sprawie ulg w opłatach sądowych.

Dz.U.1967.22.101 | rozporządzenie z dnia 15 kwietnia 1967 r. | Akt jednorazowy

Uznanie części obszaru dzielnicy Praga-Północ w m.st. Warszawie za obszar urbanizacyjny.

Dz.U.1967.22.100 | rozporządzenie z dnia 26 maja 1967 r. | Akt utracił moc

Czechosłowacja-Polska. Układ o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy. Warszawa.1967.03.01.

Dz.U.1967.22.98 | umowa międzynarodowa z dnia 1 marca 1967 r. | Akt utracił moc

Zasady i tryb postępowania oraz właściwość organów w sprawach paszportowych.

Dz.U.1967.21.97 | rozporządzenie z dnia 22 maja 1967 r. | Akt utracił moc

Określenie państwowych biur notarialnych, przejmujących prowadzenie ksiąg wieczystych.

Dz.U.1967.21.96 | rozporządzenie z dnia 15 maja 1967 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad i trybu umarzania utraconych imiennych książeczek oszczędnościowych.

Dz.U.1967.21.94 | rozporządzenie z dnia 13 maja 1967 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ochrony rybołówstwa na Zalewie Wiślanym.

Dz.U.1967.20.92 | rozporządzenie z dnia 15 maja 1967 r. | Akt jednorazowy

Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach przemysłu owocowo-warzywnego.

Dz.U.1967.20.91 | rozporządzenie z dnia 17 maja 1967 r. | Akt utracił moc

Planowe zatrudnianie inwalidów.

Dz.U.1967.20.88 | rozporządzenie z dnia 5 maja 1967 r. | Akt utracił moc

Wolna burta statków morskich.

Dz.U.1967.19.87 | rozporządzenie z dnia 6 maja 1967 r. | Akt utracił moc

Zniesienie Wydziału Zamiejscowego w Stopnicy Sądu Powiatowego w Busku Zdroju.

Dz.U.1967.19.85 | rozporządzenie z dnia 8 maja 1967 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia ziemiopłodów od gradobicia i powodzi.

Dz.U.1967.19.84 | rozporządzenie z dnia 13 maja 1967 r. | Akt jednorazowy

Zasady zbywania przez Państwo domów mieszkalnych i działek budowlanych.

Dz.U.1967.18.83 t.j. | rozporządzenie z dnia 31 lipca 1957 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Kwalifikacje zawodowe członków załóg polskich statków morskich.

Dz.U.1967.18.82 | rozporządzenie z dnia 19 kwietnia 1967 r. | Akt utracił moc

Paszporty.

Dz.U.1967.17.81 t.j. | ustawa z dnia 17 czerwca 1959 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Górnictwa i Energetyki.

Dz.U.1967.17.80 | rozporządzenie z dnia 10 maja 1967 r. | Akt utracił moc

Wykonanie ustawy o popieraniu melioracji wodnych dla potrzeb rolnictwa.

Dz.U.1967.17.79 | rozporządzenie z dnia 5 maja 1967 r. | Akt utracił moc

Rozciągnięcie przepisów dotyczących trucizn na metanol.

Dz.U.1967.16.78 | rozporządzenie z dnia 24 kwietnia 1967 r. | Akt utracił moc

Zniesienie Wydziału Zamiejscowego w Iłży Sądu Powiatowego w Starachowicach.

Dz.U.1967.16.77 | rozporządzenie z dnia 22 kwietnia 1967 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic powiatów lipnowskiego i włocławskiego w województwie bydgoskim.

Dz.U.1967.16.73 | rozporządzenie z dnia 5 maja 1967 r. | Akt utracił moc

Przekształcenie Kielecko-Radomskiej Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w Kielcach.

Dz.U.1967.16.72 | rozporządzenie z dnia 5 maja 1967 r. | Akt utracił moc

Przystąpienie Gujany do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Dz.U.1967.15.69 | oświadczenie rządowe z dnia 31 marca 1967 r. | Akt jednorazowy

Ograniczenie połowów niektórych gatunków ryb włokiem na wodach Północno-Zachodniego Atlantyku.

Dz.U.1967.15.68 | rozporządzenie z dnia 10 kwietnia 1967 r. | Akt utracił moc