Law Journal

Konwencja (nr 120) dotycząca higieny w handlu i biurach. Genewa.1964.07.08.

Dz.U.1968.37.261 | umowa międzynarodowa z dnia 8 lipca 1964 r. | Akt obowiązujący

Konwencja (nr 90) dotycząca pracy nocnej młodocianych w przemyśle (zrewidowana w 1948 r.). San Francisco.1948.07.10.

Dz.U.1968.37.259 | umowa międzynarodowa z dnia 10 lipca 1948 r. | Akt obowiązujący

Przystąpienie Kuwejtu do konwencji o ochronie ofiar wojny, sporządzonych w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r.

Dz.U.1968.36.255 | oświadczenie rządowe z dnia 6 sierpnia 1968 r. | Akt jednorazowy

Przystąpienie Watykanu i Izraela do Konwencji dotyczącej procedury cywilnej, sporządzonej w Hadze dnia 1 marca 1954 r.

Dz.U.1968.36.254 | oświadczenie rządowe z dnia 2 sierpnia 1968 r. | Akt jednorazowy

Przyjęcie przez Paragwaj i Lesotho znaku wyróżniającego w ruchu międzynarodowym.

Dz.U.1968.36.253 | oświadczenie rządowe z dnia 2 sierpnia 1968 r. | Akt jednorazowy

Wysokość kaucji oraz warunki wynajmowania lokali mieszkalnych w domach nowych i odbudowanych.

Dz.U.1968.36.250 t.j. | rozporządzenie z dnia 4 października 1960 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Remonty i odbudowa oraz wykańczanie budowy i nadbudowa budynków.

Dz.U.1968.36.249 t.j. | ustawa z dnia 22 kwietnia 1959 r. | Akt utracił moc

Zawieszanie prawa do renty rodzinnej w czasie korzystania z niektórych świadczeń z funduszów publicznych.

Dz.U.1968.36.248 | rozporządzenie z dnia 6 września 1968 r. | Akt utracił moc

Świadczenia lecznicze dla emerytów, rencistów i inwalidów oraz członków ich rodzin.

Dz.U.1968.35.245 | rozporządzenie z dnia 3 września 1968 r. | Akt utracił moc

Tłumacze przysięgli.

Dz.U.1968.35.244 | rozporządzenie z dnia 19 sierpnia 1968 r. | Akt utracił moc

Stosowanie ustawy o ochronie przeciwpożarowej do podziemnych zakładów górniczych.

Dz.U.1968.35.243 | rozporządzenie z dnia 10 września 1968 r. | Akt utracił moc

Uczestnictwo szeregu państw w Konwencji celnej w sprawie pojemników, sporządzonej w Genewie dnia 18 maja 1956 r.

Dz.U.1968.34.238 | oświadczenie rządowe z dnia 1 sierpnia 1968 r. | Akt jednorazowy

Dodatki do emerytur i rent z tytułu pracy naukowej.

Dz.U.1968.34.232 | rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 1968 r. | Akt utracił moc

Przekształcenie Państwowych Szkół Morskich w Gdyni i w Szczecinie w wyższe szkoły morskie.

Dz.U.1968.34.230 | rozporządzenie z dnia 20 sierpnia 1968 r. | Akt utracił moc

Uznanie "Ligi Ochrony Przyrody" za stowarzyszenie wyższej użyteczności.

Dz.U.1968.33.227 | rozporządzenie z dnia 20 sierpnia 1968 r. | Akt utracił moc

Niektóre ulgi dotyczące kwalifikacji fachowych majstrów budowlanych w budownictwie powszechnym.

Dz.U.1968.32.219 | rozporządzenie z dnia 7 sierpnia 1968 r. | Akt utracił moc

Wygaśnięcie niektórych umów ubezpieczenia zawartych przez uspołecznione zakłady pracy.

Dz.U.1968.32.218 | rozporządzenie z dnia 20 sierpnia 1968 r. | Akt utracił moc

Określenie uprawnień żołnierzy niezawodowych do renty inwalidzkiej w razie uszkodzenia zdrowia wskutek wypadku.

Dz.U.1968.32.217 | rozporządzenie z dnia 12 sierpnia 1968 r. | Akt utracił moc

Ratyfikacja przez Jugosławię konwencji nr 73 i nr 92 Międzynarodowej Organizacji Pracy.

Dz.U.1968.31.213 | oświadczenie rządowe z dnia 26 lipca 1968 r. | Akt jednorazowy

Pokrywanie wydatków na zaopatrzenie emerytalne niektórych osób.

Dz.U.1968.31.205 | rozporządzenie z dnia 12 sierpnia 1968 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie przekazywania terenów w miastach i osiedlach.

Dz.U.1968.31.204 | rozporządzenie z dnia 11 lipca 1968 r. | Akt jednorazowy

Wykonywanie rybołówstwa przez polskie statki rybackie na wodach Północno-Wschodniego Atlantyku.

Dz.U.1968.30.203 | rozporządzenie z dnia 12 lipca 1968 r. | Akt utracił moc

Bezpieczeństwo morskich statków sportowych.

Dz.U.1968.30.202 | rozporządzenie z dnia 12 lipca 1968 r. | Akt utracił moc

Księgi handlowe dla podatników nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej.

Dz.U.1968.30.201 | rozporządzenie z dnia 15 lipca 1968 r. | Akt utracił moc

Księgi podatkowe dla podatników nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej.

Dz.U.1968.30.200 | rozporządzenie z dnia 15 lipca 1968 r. | Akt utracił moc

Przystąpienie Mongolii do Międzynarodowej Organizacji Pracy.

Dz.U.1968.29.196 | oświadczenie rządowe z dnia 17 lipca 1968 r. | Akt jednorazowy

Ratyfikacja przez Irak konwencji nr 8, nr 13, nr 15, nr 16, nr 22 i nr 27 Międzynarodowej Organizacji Pracy.

Dz.U.1968.29.193 | oświadczenie rządowe z dnia 11 lipca 1968 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie funduszu zakładowego w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych.

Dz.U.1968.29.190 | rozporządzenie z dnia 29 lipca 1968 r. | Akt jednorazowy

Przeprowadzenie spisu próbnego w ramach prac przygotowawczych do spisu powszechnego 1970 r.

Dz.U.1968.29.189 | rozporządzenie z dnia 29 lipca 1968 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o szkolnictwie wyższym.

Dz.U.1968.29.188 | dekret z dnia 2 sierpnia 1968 r. | Akt jednorazowy

Rejestracja przedpoborowych.

Dz.U.1968.28.187 | rozporządzenie z dnia 27 lipca 1968 r. | Akt utracił moc

Przygotowanie i przeprowadzenie poboru.

Dz.U.1968.28.186 | rozporządzenie z dnia 24 lipca 1968 r. | Akt utracił moc

Dodatkowe urlopy dla niektórych robotników zatrudnionych w Elektrowni Turów.

Dz.U.1968.28.184 | rozporządzenie z dnia 24 lipca 1968 r. | Akt utracił moc

Ruch na drogach publicznych.

Dz.U.1968.27.183 | rozporządzenie z dnia 20 lipca 1968 r. | Akt utracił moc

Bezpieczeństwo i higiena pracy w przemyśle papierniczym.

Dz.U.1968.26.179 | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 1968 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Łeby w powiecie lęborskim, województwie gdańskim.

Dz.U.1968.26.178 | rozporządzenie z dnia 18 lipca 1968 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic niektórych powiatów w województwie bydgoskim.

Dz.U.1968.26.177 | rozporządzenie z dnia 18 lipca 1968 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic niektórych powiatów w województwie lubelskim.

Dz.U.1968.26.176 | rozporządzenie z dnia 18 lipca 1968 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic powiatów nyskiego i prudnickiego w województwie opolskim.

Dz.U.1968.26.175 | rozporządzenie z dnia 18 lipca 1968 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic niektórych powiatów w województwie warszawskim.

Dz.U.1968.26.174 | rozporządzenie z dnia 18 lipca 1968 r. | Akt utracił moc