Law Journal

Utworzenie i zmiana granic niektórych miast w województwie krakowskim.

Dz.U.1968.18.118 | rozporządzenie z dnia 8 czerwca 1968 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic niektórych miast w województwie białostockim.

Dz.U.1968.18.117 | rozporządzenie z dnia 7 czerwca 1968 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Dz.U.1968.18.116 | rozporządzenie z dnia 8 czerwca 1968 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie.

Dz.U.1968.18.115 | rozporządzenie z dnia 8 czerwca 1968 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic niektórych powiatów oraz miasta Nowego Sącza w województwie krakowskim.

Dz.U.1968.18.114 | rozporządzenie z dnia 8 czerwca 1968 r. | Akt utracił moc

Zniesienie osiedla Bolesław w powiecie olkuskim, województwie krakowskim.

Dz.U.1968.18.113 | rozporządzenie z dnia 8 czerwca 1968 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic powiatów morąskiego i iławskiego w województwie olsztyńskim.

Dz.U.1968.18.112 | rozporządzenie z dnia 7 czerwca 1968 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic niektórych powiatów w województwie białostockim.

Dz.U.1968.18.111 | rozporządzenie z dnia 7 czerwca 1968 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie rozszerzenia listy przemysłów koncesjonowanych.

Dz.U.1968.18.110 | rozporządzenie z dnia 5 czerwca 1968 r. | Akt jednorazowy

Holandia-Polska. Umowa kulturalna. Warszawa.1967.08.22.

Dz.U.1968.17.107 | umowa międzynarodowa z dnia 22 sierpnia 1967 r. | Akt obowiązujący

Przystąpienie Tunezji do Konwencji o prawach politycznych kobiet, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r.

Dz.U.1968.16.106 | oświadczenie rządowe z dnia 21 maja 1968 r. | Akt jednorazowy

Wyłączenie spod koncesjonowania niektórych rodzajów rzemiosła i usług.

Dz.U.1968.16.105 | rozporządzenie z dnia 17 kwietnia 1968 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Krośniewice w powiecie kutnowskim, w województwie łódzkim.

Dz.U.1968.16.103 | rozporządzenie z dnia 24 maja 1968 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic niektórych powiatów w województwie łódzkim.

Dz.U.1968.16.102 | rozporządzenie z dnia 24 maja 1968 r. | Akt utracił moc

Ratyfikacja przez Chile Konwencji o prawach politycznych kobiet, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r.

Dz.U.1968.15.95 | oświadczenie rządowe z dnia 3 maja 1968 r. | Akt jednorazowy

Przejęcie prowadzenia ksiąg wieczystych przez Państwowe Biuro Notarialne w Zgierzu.

Dz.U.1968.15.93 | rozporządzenie z dnia 7 maja 1968 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie o aplikantach i asesorach sądowych.

Dz.U.1968.15.92 | rozporządzenie z dnia 29 kwietnia 1968 r. | Akt jednorazowy

Personel lotniczy.

Dz.U.1968.15.91 | rozporządzenie z dnia 4 maja 1968 r. | Akt utracił moc

Pobór w formie ryczałtu podatków obrotowego i dochodowego od osób prowadzących wytwórnie palonej cegły.

Dz.U.1968.15.90 | rozporządzenie z dnia 8 maja 1968 r. | Akt utracił moc

Obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne.

Dz.U.1968.15.89 | rozporządzenie z dnia 24 kwietnia 1968 r. | Akt utracił moc

Lekarskie badania profilaktyczne pracowników.

Dz.U.1968.14.88 | rozporządzenie z dnia 22 kwietnia 1968 r. | Akt utracił moc

Zgłaszanie chorób zawodowych i ich stwierdzanie oraz dokumentacja, sprawozdawczość i statystyka tych chorób.

Dz.U.1968.14.86 | rozporządzenie z dnia 16 kwietnia 1968 r. | Akt utracił moc

Konwencja Międzynarodowej Rady Badań Morza. Kopenhaga.1964.09.12.

Dz.U.1968.14.80 | umowa międzynarodowa z dnia 12 września 1964 r. | Akt obowiązujący

Przystąpienie Nigeru do Protokołu w sprawie znaków i sygnałów drogowych, podpisanego w Genewie dnia 19 września 1949 r.

Dz.U.1968.13.79 | oświadczenie rządowe z dnia 19 kwietnia 1968 r. | Akt jednorazowy

Udzielanie świadczeń przez zakłady społeczne służby zdrowia uczniom (słuchaczom) szkół medycznych.

Dz.U.1968.13.73 | rozporządzenie z dnia 9 kwietnia 1968 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie uposażenia pracowników przedsiębiorstw lasów państwowych.

Dz.U.1968.13.72 | rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 1968 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie czasu trwania nauki rzemiosła.

Dz.U.1968.12.68 | rozporządzenie z dnia 1 kwietnia 1968 r. | Akt jednorazowy

Zezwolenia na publiczną działalność artystyczną, rozrywkową i sportową.

Dz.U.1968.12.64 | ustawa z dnia 9 kwietnia 1968 r. | Akt utracił moc

Biblioteki.

Dz.U.1968.12.63 | ustawa z dnia 9 kwietnia 1968 r. | Akt utracił moc

Przystąpienie Nigerii do Konwencji i Statutu o wolności tranzytu, sporządzonych w Barcelonie dnia 20 kwietnia 1921 r.

Dz.U.1968.11.62 | oświadczenie rządowe z dnia 30 marca 1968 r. | Akt jednorazowy

Uczestnictwo Singapuru w Międzynarodowej konwencji o liniach ładunkowych, podpisanej w Londynie dnia 5 lipca 1930 r.

Dz.U.1968.11.61 | oświadczenie rządowe z dnia 30 marca 1968 r. | Akt jednorazowy

Wejście w życie poprawki do art.2 ust.3 Konwencji dotyczącej ułatwień celnych dla turystyki. Nowy Jork.1954.06.04.

Dz.U.1968.11.60 | umowa międzynarodowa z dnia 20 marca 1968 r. | Akt jednorazowy

Zasady i tryb przeprowadzania licytacji nieruchomości wchodzących w skład gospodarstw rolnych.

Dz.U.1968.11.57 | rozporządzenie z dnia 26 marca 1968 r. | Akt utracił moc

Zwalczanie bakteriozy pierścieniowej na ziemniakach.

Dz.U.1968.11.56 | rozporządzenie z dnia 21 marca 1968 r. | Akt utracił moc

Powierzenie Sądom Powiatowym w Radomsku i Sieradzu rozpoznawania spraw o rozwód.

Dz.U.1968.10.53 | rozporządzenie z dnia 13 marca 1968 r. | Akt utracił moc

Skład komisji poborowych i wynagrodzenie za udział w pracach tych komisji.

Dz.U.1968.10.51 | rozporządzenie z dnia 1 kwietnia 1968 r. | Akt utracił moc

Wejście w życie poprawek do Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej. Genewa.1948.03.20.

Dz.U.1968.9.50 | umowa międzynarodowa z dnia 20 marca 1968 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie nowych wydziałów dla nieletnich (sądów dla nieletnich).

Dz.U.1968.9.49 | rozporządzenie z dnia 8 marca 1968 r. | Akt utracił moc

Wykonanie niektórych przepisów ustawy o scalaniu i wymianie gruntów.

Dz.U.1968.8.44 | rozporządzenie z dnia 1 marca 1968 r. | Akt utracił moc

Zwalczanie nadużyć w zakresie wykorzystywania zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy.

Dz.U.1968.7.43 t.j. | ustawa z dnia 6 czerwca 1958 r. | Akt utracił moc

Orzekanie o czasowej niezdolności do pracy.

Dz.U.1968.7.42 | rozporządzenie z dnia 29 lutego 1968 r. | Akt utracił moc

Zasady opodatkowania przychodów osiąganych z hodowli lisów i norek.

Dz.U.1968.7.41 | rozporządzenie z dnia 30 stycznia 1968 r. | Akt utracił moc

Zasady opodatkowania podatkiem gruntowym przychodów osiąganych przez rolników z działów specjalnych, z wód zamkniętych i z innych źródeł.

Dz.U.1968.6.40 t.j. | rozporządzenie z dnia 8 czerwca 1955 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Zasady odbywania studiów doktoranckich.

Dz.U.1968.6.38 | rozporządzenie z dnia 15 lutego 1968 r. | Akt utracił moc

Uznanie części obszaru dzielnicy Nowe Miasto w Poznaniu za obszar urbanizacyjny.

Dz.U.1968.6.35 | rozporządzenie z dnia 13 lutego 1968 r. | Akt utracił moc

Przyjęcie Ludowej Republiki Południowego Jemenu do Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Dz.U.1968.5.34 | oświadczenie rządowe z dnia 31 stycznia 1968 r. | Akt jednorazowy

Podstawa wymiaru i wysokość składki na cele emerytalne.

Dz.U.1968.5.29 | rozporządzenie z dnia 20 lutego 1968 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie pomiaru statków morskich.

Dz.U.1968.4.28 | rozporządzenie z dnia 30 stycznia 1968 r. | Akt jednorazowy