Law Journal

Włochy-Polska. Umowa kulturalna. Warszawa.1965.03.25.

Dz.U.1969.15.104 | umowa międzynarodowa z dnia 25 marca 1965 r. | Akt utracił moc

Usprawnienie pracy resortów przy wykonywaniu przepisów niektórych rozporządzeń.

Dz.U.1969.14.101 | rozporządzenie z dnia 8 maja 1969 r. | Akt utracił moc

Wykonanie niektórych przepisów ustawy o pracowniczych urlopach wypoczynkowych.

Dz.U.1969.14.100 | rozporządzenie z dnia 8 maja 1969 r. | Akt utracił moc

Podatek wyrównawczy od przychodów z niektórych specjalistycznych działów produkcji rolnej.

Dz.U.1969.14.99 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 1969 r. | Akt utracił moc

Kodeks karny wykonawczy.

Dz.U.1969.13.98 | ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. | Akt utracił moc

Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego.

Dz.U.1969.13.97 | ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. | Akt utracił moc

Kodeks postępowania karnego.

Dz.U.1969.13.96 | ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. | Akt utracił moc

Przepisy wprowadzające Kodeks karny.

Dz.U.1969.13.95 | ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. | Akt utracił moc

Kodeks karny.

Dz.U.1969.13.94 | ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. | Akt utracił moc

Uczestnictwo Malty i Barbadosu w konwencjach o ochronie ofiar wojny, podpisanych w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r.

Dz.U.1969.12.92 | oświadczenie rządowe z dnia 20 marca 1969 r. | Akt jednorazowy

Zakres działania i organizacja wojewódzkich komitetów ochrony przyrody.

Dz.U.1969.12.88 | rozporządzenie z dnia 10 kwietnia 1969 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o podatku wyrównawczym.

Dz.U.1969.12.86 | ustawa z dnia 29 kwietnia 1969 r. | Akt jednorazowy

Pracownicze urlopy wypoczynkowe.

Dz.U.1969.12.85 | ustawa z dnia 29 kwietnia 1969 r. | Akt utracił moc

Zm.: Ordynacja wyborcza do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Dz.U.1969.12.84 | ustawa z dnia 29 kwietnia 1969 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o terenach budowlanych na obszarach wsi.

Dz.U.1969.11.81 | ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o gospodarce terenami w miastach i osiedlach.

Dz.U.1969.11.80 | ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o Państwowej Inspekcji Handlowej.

Dz.U.1969.11.79 | ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. | Akt jednorazowy

Podstawa wymiaru rent i wysokość składek na ubezpieczenia społeczne właścicieli taksówek.

Dz.U.1969.10.76 | rozporządzenie z dnia 5 kwietnia 1969 r. | Akt utracił moc

Wydawanie z aptek otwartych i kolejowych leków i innych artykułów dozwolonych do obrotu aptecznego.

Dz.U.1969.10.75 | rozporządzenie z dnia 1 kwietnia 1969 r. | Akt utracił moc

Ograniczenie egzekucji z niektórych rachunków bankowych.

Dz.U.1969.10.73 | rozporządzenie z dnia 22 marca 1969 r. | Akt utracił moc

Sposób oznaczania środków farmaceutycznych oraz artykułów sanitarnych.

Dz.U.1969.9.67 | rozporządzenie z dnia 6 marca 1969 r. | Akt utracił moc

Ubezpieczenie społeczne właścicieli taksówek.

Dz.U.1969.9.66 | rozporządzenie z dnia 20 marca 1969 r. | Akt utracił moc

Dostawy, roboty i usługi na rzecz jednostek państwowych.

Dz.U.1969.9.65 | rozporządzenie z dnia 20 marca 1969 r. | Akt utracił moc

Podstawa wymiaru emerytury lub renty oraz zasiłki dla osób, które były zatrudnione za granicą.

Dz.U.1969.8.64 | rozporządzenie z dnia 1 marca 1969 r. | Akt utracił moc

Udzielanie świadczeń przez zakłady społeczne służby zdrowia terenowym opiekunom społecznym.

Dz.U.1969.7.60 | rozporządzenie z dnia 1 marca 1969 r. | Akt utracił moc

Uproszczenie trybu działalności naczelnych i centralnych organów administracji.

Dz.U.1969.7.59 | rozporządzenie z dnia 14 marca 1969 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie funduszu zakładowego w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych.

Dz.U.1969.7.58 | rozporządzenie z dnia 12 marca 1969 r. | Akt jednorazowy

Zarządzenie wyborów do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i do rad narodowych.

Dz.U.1969.7.57 | uchwała z dnia 14 marca 1969 r. | Akt utracił moc

Wyższe szkoły artystyczne.

Dz.U.1969.6.48 t.j. | ustawa z dnia 29 marca 1962 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wydawania świadectwa radiooperatora.

Dz.U.1969.6.46 | rozporządzenie z dnia 20 lutego 1969 r. | Akt jednorazowy

Iran-Polska. Umowa kulturalna. Teheran.1968.05.13.

Dz.U.1969.6.44 | umowa międzynarodowa z dnia 13 maja 1968 r. | Akt obowiązujący

Pokrywanie kosztów pierwszego urządzenia ulic i placów komunikacyjnych oraz innych urządzeń komunalnych.

Dz.U.1969.5.41 t.j. | rozporządzenie z dnia 26 lipca 1962 r. | Akt utracił moc

Prowadzenie rzemiosła kominiarskiego.

Dz.U.1969.5.40 | rozporządzenie z dnia 10 lutego 1969 r. | Akt utracił moc

Czyszczenie przewodów kominowych.

Dz.U.1969.5.39 | rozporządzenie z dnia 17 stycznia 1969 r. | Akt utracił moc

Kontrola stanu bezpieczeństwa pożarowego.

Dz.U.1969.5.38 | rozporządzenie z dnia 14 stycznia 1969 r. | Akt utracił moc

Udzielanie zezwoleń na zakładanie i używanie urządzeń megafonowych w miejscach publicznych.

Dz.U.1969.5.37 | rozporządzenie z dnia 28 stycznia 1969 r. | Akt utracił moc

Bezpieczeństwo pożarowe podczas żniw i omłotów oraz przy składowaniu płodów rolnych.

Dz.U.1969.4.30 | rozporządzenie z dnia 14 stycznia 1969 r. | Akt utracił moc

Zasady tworzenia funduszu socjalnego w prezydiach rad narodowych oraz sposób jego wykorzystania.

Dz.U.1969.4.28 | rozporządzenie z dnia 1 lutego 1969 r. | Akt utracił moc

Zasady oraz tryb umarzania i udzielania ulg w spłacaniu należności państwowych.

Dz.U.1969.4.26 | rozporządzenie z dnia 28 stycznia 1969 r. | Akt utracił moc

Przekazywanie terenów w miastach i osiedlach.

Dz.U.1969.3.19 t.j. | rozporządzenie z dnia 31 maja 1962 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Zwalczanie chorób wirusowych ziemniaka.

Dz.U.1969.3.18 | rozporządzenie z dnia 13 stycznia 1969 r. | Akt utracił moc

Niezawieszanie prawa do emerytury lub renty.

Dz.U.1969.3.16 | rozporządzenie z dnia 9 stycznia 1969 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie okresów polowań na zwierzęta łowne.

Dz.U.1969.2.13 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1968 r. | Akt jednorazowy