Dziennik Ustaw

Ratyfikacja przez Japonię Konwencji dotyczącej procedury cywilnej, sporządzonej w Hadze dnia 1 marca 1954 r.

Dz.U.1970.23.193 | oświadczenie rządowe z dnia 25 sierpnia 1970 r. | Akt jednorazowy

Ratyfikacja przez Mauritius i Belgię Konwencji (nr 95) dotyczącej ochrony płacy, przyjętej w Genewie dnia 1 lipca 1949 r.

Dz.U.1970.23.192 | oświadczenie rządowe z dnia 24 sierpnia 1970 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych przeciwko chorobom zakaźnym.

Dz.U.1970.23.188 | rozporządzenie z dnia 9 września 1970 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie terminów zawiadamiania o wadach fizycznych artykułów żywnościowych.

Dz.U.1970.23.186 | rozporządzenie z dnia 14 września 1970 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ochrony rybołówstwa morskiego.

Dz.U.1970.22.184 | rozporządzenie z dnia 17 sierpnia 1970 r. | Akt jednorazowy

Odszkodowanie za przejęte na własność Państwa tereny budowlane oraz zbywanie działek budowlanych na obszarach wsi.

Dz.U.1970.22.183 | rozporządzenie z dnia 20 sierpnia 1970 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Katowicach.

Dz.U.1970.22.182 | rozporządzenie z dnia 1 września 1970 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanawiania stref ochronnych ujęć i źródeł wody.

Dz.U.1970.22.181 | rozporządzenie z dnia 25 sierpnia 1970 r. | Akt jednorazowy

Opłaty związane z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych oraz znaków towarowych.

Dz.U.1970.22.180 | rozporządzenie z dnia 25 sierpnia 1970 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.1970.22.179 | rozporządzenie z dnia 25 sierpnia 1970 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zwolnień od należności celnych oraz od ograniczeń przywozu i wywozu.

Dz.U.1970.21.174 | rozporządzenie z dnia 7 sierpnia 1970 r. | Akt jednorazowy

Wyłączenie spod działania przepisów o funduszu zakładowym niektórych przedsiębiorstw.

Dz.U.1970.21.172 | rozporządzenie z dnia 3 sierpnia 1970 r. | Akt utracił moc

Dodatkowe urlopy dla pracowników zatrudnionych w warunkach zagrożenia gruźlicą.

Dz.U.1970.20.168 | rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 1970 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia ceł na towary wywożone za granicę.

Dz.U.1970.20.167 | rozporządzenie z dnia 10 lipca 1970 r. | Akt jednorazowy

Organizacja i szczegółowy zakres działania Państwowej Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych.

Dz.U.1970.19.160 | rozporządzenie z dnia 30 lipca 1970 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia szkół zawodowych, jakie mogą być prowadzone poza resortem oświaty.

Dz.U.1970.19.159 | rozporządzenie z dnia 28 lipca 1970 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie uposażenia nauczycieli i wychowawców.

Dz.U.1970.19.158 | rozporządzenie z dnia 23 lipca 1970 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie Wydziału dla Nieletnich (Sądu dla Nieletnich) w Sądzie Powiatowym w Koźlu.

Dz.U.1970.18.153 | rozporządzenie z dnia 20 czerwca 1970 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustalenia legalnych jednostek miar.

Dz.U.1970.18.151 | rozporządzenie z dnia 13 lipca 1970 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie Ośrodka Zamiejscowego Sądu Wojewódzkiego w Kielcach z siedzibą w Radomiu.

Dz.U.1970.17.149 | rozporządzenie z dnia 30 czerwca 1970 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania dekretów o podatku obrotowym i o podatku dochodowym.

Dz.U.1970.17.148 | rozporządzenie z dnia 26 czerwca 1970 r. | Akt jednorazowy

Przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego 1970 r.

Dz.U.1970.17.147 | rozporządzenie z dnia 10 lipca 1970 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie kierunków studiów objętych planowym zatrudnieniem absolwentów.

Dz.U.1970.17.146 | rozporządzenie z dnia 7 lipca 1970 r. | Akt jednorazowy

Zasady określania wysokości kar pieniężnych za szkodliwe zanieczyszczenie wód i tryb ich ściągania.

Dz.U.1970.17.145 | rozporządzenie z dnia 9 czerwca 1970 r. | Akt utracił moc

Normy dopuszczalnych zanieczyszczeń wód i warunki wprowadzania ścieków do wody i do ziemi.

Dz.U.1970.17.144 | rozporządzenie z dnia 9 czerwca 1970 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie orzekania o czasowej niezdolności do pracy.

Dz.U.1970.16.141 | rozporządzenie z dnia 2 czerwca 1970 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie obrotu mięsem pochodzącym z uboju gospodarczego.

Dz.U.1970.16.140 | rozporządzenie z dnia 21 maja 1970 r. | Akt jednorazowy

Zakres działania Centralnego Urzędu Geologii i organów do spraw geologii prezydiów wojewódzkich rad narodowych.

Dz.U.1970.16.139 | rozporządzenie z dnia 13 czerwca 1970 r. | Akt utracił moc

Zm.: dekret o świadczeniach w celu zwalczania klęsk żywiołowych.

Dz.U.1970.16.138 | ustawa z dnia 30 czerwca 1970 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o ławnikach ludowych w sądach powszechnych.

Dz.U.1970.16.136 | ustawa z dnia 30 czerwca 1970 r. | Akt jednorazowy

ZSRR-Polska. Umowa o wzajemnych bezwizowych podróżach obywateli obu Państw. Moskwa.1970.02.05.

Dz.U.1970.15.129 | umowa międzynarodowa z dnia 5 lutego 1970 r. | Akt utracił moc

Wykonywanie rybołówstwa przez polskie statki rybackie na wodach Północno-Wschodniego Atlantyku.

Dz.U.1970.14.126 | rozporządzenie z dnia 26 maja 1970 r. | Akt utracił moc

Uczestnictwo szeregu państw w Międzynarodowej konwencji telekomunikacyjnej, sporządzonej w Montreux dnia 12 listopada 1965 r.

Dz.U.1970.13.121 | oświadczenie rządowe z dnia 21 kwietnia 1970 r. | Akt jednorazowy

Tryb oddawania w użytkowanie wieczyste terenów państwowych i sprzedaży położonych na nim budynków.

Dz.U.1970.13.120 | rozporządzenie z dnia 18 maja 1970 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie tablic i pieczęci urzędowych.

Dz.U.1970.13.116 | rozporządzenie z dnia 18 maja 1970 r. | Akt jednorazowy

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy produkcji filmowej.

Dz.U.1970.12.113 | rozporządzenie z dnia 28 kwietnia 1970 r. | Akt utracił moc

Zasady finansowania prac badawczych i wdrożeniowych.

Dz.U.1970.12.112 | rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 1970 r. | Akt utracił moc

Międzynarodowe porozumienie cukrownicze. Nowy Jork.1968.12.24.

Dz.U.1970.12.110 | umowa międzynarodowa z dnia 24 grudnia 1968 r. | Akt obowiązujący

Przystąpienie Suazi do Konwencji i Statutu o wolności tranzytu, sporządzonych w Barcelonie dnia 20 kwietnia 1921 r.

Dz.U.1970.11.102 | oświadczenie rządowe z dnia 8 kwietnia 1970 r. | Akt jednorazowy