Law Journal

Zmiana rozporządzenia w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne.

Dz.U.2018.1389 | rozporządzenie z dnia 16 lipca 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie wymagań dla zabawek.

Dz.U.2018.1520 | rozporządzenie z dnia 13 lipca 2018 r. | Akt jednorazowy

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych określonych w ustawie budżetowej na rok 2018.

Dz.U.2018.1390 | rozporządzenie z dnia 12 lipca 2018 r. | Akt utracił moc

Wysokość zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2019 r.

Dz.U.2018.1371 | rozporządzenie z dnia 12 lipca 2018 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Dz.U.2018.1373 | rozporządzenie z dnia 12 lipca 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie przeprowadzania testu sprawności fizycznej w Służbie Więziennej.

Dz.U.2018.1573 | rozporządzenie z dnia 12 lipca 2018 r. | Akt jednorazowy

Metoda kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposób przedstawiania informacji o tych kosztach.

Dz.U.2018.1357 | rozporządzenie z dnia 11 lipca 2018 r. | Akt obowiązujący

Sprawozdania z wykorzystania środków wsparcia zwrotnego.

Dz.U.2018.1465 | rozporządzenie z dnia 11 lipca 2018 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 3/17.

Dz.U.2018.1363 | wyrok z dnia 11 lipca 2018 r. | Akt jednorazowy

Zaniechanie poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej.

Dz.U.2020.793 t.j. | rozporządzenie z dnia 11 lipca 2018 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie warunków i trybu dokonywania zamiany nieruchomości.

Dz.U.2018.1377 | rozporządzenie z dnia 11 lipca 2018 r. | Akt jednorazowy

Zweryfikowane kryteria dochodowe oraz kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Dz.U.2018.1358 | rozporządzenie z dnia 11 lipca 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie legitymacji służbowej oraz innych dokumentów Służby Wywiadu Wojskowego.

Dz.U.2018.1399 | rozporządzenie z dnia 6 lipca 2018 r. | Akt jednorazowy

Krajowy system cyberbezpieczeństwa.

Dz.U.2020.1369 t.j. | ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. | Akt obowiązujący

Szczególne rozwiązania dotyczące gminy Ostrowice w województwie zachodniopomorskim.

Dz.U.2018.1432 | ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. | Akt obowiązujący

Tachografy.

Dz.U.2020.900 t.j. | ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Ułatwienia w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

Dz.U.2020.219 t.j. | ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. | Akt obowiązujący

Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej i inne ułatwienia związane z sukcesją przedsiębiorstw.

Dz.U.2021.170 t.j. | ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdania finansowego komitetu wyborczego.

Dz.U.2018.1342 | rozporządzenie z dnia 5 lipca 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych.

Dz.U.2018.1578 | ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2018.1693 | ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2018.1499 | ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Dz.U.2018.1613 | ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2018.1481 | ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2018.1544 | ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o własności lokali.

Dz.U.2018.1506 | ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2018.1637 | ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2018.1608 | ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. | Akt obowiązujący

Mianowanie na stopnie funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa.

Dz.U.2018.1372 | rozporządzenie z dnia 4 lipca 2018 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 16/16.

Dz.U.2018.1315 | wyrok z dnia 4 lipca 2018 r. | Akt jednorazowy

Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Dz.U.2018.1669 | ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. | Akt obowiązujący

Nagroda jubileuszowa funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej.

Dz.U.2018.1304 | rozporządzenie z dnia 2 lipca 2018 r. | Akt obowiązujący

Określenie wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dz.U.2018.1301 | rozporządzenie z dnia 2 lipca 2018 r. | Akt utracił moc

Określenie wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Dz.U.2018.1300 | rozporządzenie z dnia 2 lipca 2018 r. | Akt utracił moc

Zmiana nazwy Akademii Morskiej w Gdyni.

Dz.U.2018.1362 | rozporządzenie z dnia 2 lipca 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie zawartości substancji niepożądanych w paszach.

Dz.U.2018.1359 | rozporządzenie z dnia 29 czerwca 2018 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 4/17.

Dz.U.2018.1308 | wyrok z dnia 28 czerwca 2018 r. | Akt jednorazowy

Określenie obszaru działania i siedzib okręgowych urzędów miar.

Dz.U.2018.1275 | rozporządzenie z dnia 27 czerwca 2018 r. | Akt obowiązujący

Podwyższenie kwoty limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2018.1321 | rozporządzenie z dnia 27 czerwca 2018 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowy wykaz czynności zawodowych fizjoterapeuty.

Dz.U.2018.1319 | rozporządzenie z dnia 27 czerwca 2018 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowy zakres działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dz.U.2018.1250 | rozporządzenie z dnia 27 czerwca 2018 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego.

Dz.U.2018.1273 | rozporządzenie z dnia 27 czerwca 2018 r. | Akt utracił moc

Mianowanie na stopnie funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej.

Dz.U.2018.1305 | rozporządzenie z dnia 26 czerwca 2018 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 32/17.

Dz.U.2018.1296 | wyrok z dnia 26 czerwca 2018 r. | Akt jednorazowy

Wzór świadectwa.

Dz.U.2018.1320 | rozporządzenie z dnia 26 czerwca 2018 r. | Akt obowiązujący

Odbieranie przez Komisję Nadzoru Finansowego zgłoszeń naruszeń rozporządzenia 596/2014.

Dz.U.2018.1262 | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 2018 r. | Akt utracił moc