Law Journal

Zmiana granic województw lubelskiego i warszawskiego.

Dz.U.1969.37.312 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 1969 r. | Akt utracił moc

Utrzymanie w mocy na okres przejściowy niektórych dotychczasowych przepisów prawa karnego.

Dz.U.1969.37.311 | ustawa z dnia 22 grudnia 1969 r. | Akt utracił moc

Ustawa budżetowa na rok 1970.

Dz.U.1969.36.310 | ustawa z dnia 22 grudnia 1969 r. | Akt utracił moc

Powierzenie Sądom Powiatowym w Szczecinku i w Starogardzie Szczecińskim rozpoznawania spraw o rozwód.

Dz.U.1969.35.303 | rozporządzenie z dnia 26 listopada 1969 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic niektórych miast w województwie wrocławskim.

Dz.U.1969.35.301 | rozporządzenie z dnia 6 grudnia 1969 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic niektórych miast w województwie gdańskim.

Dz.U.1969.35.300 | rozporządzenie z dnia 6 grudnia 1969 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic niektórych powiatów w województwach katowickim, łódzkim i wrocławskim.

Dz.U.1969.35.298 | rozporządzenie z dnia 6 grudnia 1969 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Gdyni w województwie gdańskim.

Dz.U.1969.35.297 | rozporządzenie z dnia 6 grudnia 1969 r. | Akt utracił moc

Przystąpienie Albanii do Konwencji o ruchu drogowym, sporządzonej w Genewie dnia 19 września 1949 r.

Dz.U.1969.34.290 | oświadczenie rządowe z dnia 10 listopada 1969 r. | Akt jednorazowy

Warunki zdrowotne wymagane od osób zatrudnionych na polskich statkach morskich.

Dz.U.1969.34.287 | rozporządzenie z dnia 17 listopada 1969 r. | Akt utracił moc

Wysokość zryczałtowanej równowartości kosztów postępowania w sprawach z oskarżenia prywatnego.

Dz.U.1969.34.286 | rozporządzenie z dnia 21 listopada 1969 r. | Akt utracił moc

Konwencja dotycząca kolizji praw w przedmiocie formy rozporządzeń testamentowych. Haga.1961.10.05.

Dz.U.1969.34.284 | umowa międzynarodowa z dnia 5 października 1961 r. | Akt obowiązujący

Międzynarodowa konwencja o liniach ładunkowych. Londyn.1966.04.05.

Dz.U.1969.33.282 | umowa międzynarodowa z dnia 2 października 1969 r. | Akt obowiązujący

Konwencja europejska dotycząca postępowania celnego dla palet używanych w przewozach międzynarodowych. Genewa.1960.12.09.

Dz.U.1969.33.280 | umowa międzynarodowa z dnia 9 grudnia 1960 r. | Akt obowiązujący

Zmiana granic niektórych miast w województwie rzeszowskim.

Dz.U.1969.32.274 | rozporządzenie z dnia 8 listopada 1969 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie upoważnienia nauczycieli i wychowawców.

Dz.U.1969.32.273 | rozporządzenie z dnia 10 listopada 1969 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Dz.U.1969.32.272 | rozporządzenie z dnia 23 października 1969 r. | Akt jednorazowy

Uczestnictwo Mauritiusa w Konwencji dotyczącej ułatwień celnych dla turystyki, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 4 czerwca 1954 r.

Dz.U.1969.31.266 | oświadczenie rządowe z dnia 15 października 1969 r. | Akt jednorazowy

Uczestnictwo Mauritiusa w Konwencji o obywatelstwie kobiet zamężnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 20 lutego 1957 r.

Dz.U.1969.31.258 | oświadczenie rządowe z dnia 11 października 1969 r. | Akt jednorazowy

Wysokość opłaty od podania o wniesienie rewizji nadzwyczajnej.

Dz.U.1969.31.256 | rozporządzenie z dnia 11 października 1969 r. | Akt utracił moc

Określenie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów zawodowych w niektórych szkołach wyższych.

Dz.U.1969.31.255 | rozporządzenie z dnia 3 listopada 1969 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie funduszu zakładowego w niektórych jednostkach organizacyjnych resortu żeglugi.

Dz.U.1969.31.254 | rozporządzenie z dnia 3 listopada 1969 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przeprowadzania przewodów doktorskich i habilitacyjnych.

Dz.U.1969.31.253 | rozporządzenie z dnia 3 listopada 1969 r. | Akt jednorazowy

Zasady i tryb likwidacji Banku Inwestycyjnego.

Dz.U.1969.31.252 | rozporządzenie z dnia 23 października 1969 r. | Akt utracił moc

Konwencja celna w sprawie karnetu A.T.A. dla odprawy warunkowej towarów (konwencja A.T.A.). Bruksela.1961.12.06.

Dz.U.1969.30.242 | umowa międzynarodowa z dnia 6 grudnia 1961 r. | Akt obowiązujący

Konwencja celna dotycząca czasowego przywozu wyposażenia zawodowego. Bruksela.1961.06.08.

Dz.U.1969.30.240 | umowa międzynarodowa z dnia 8 czerwca 1961 r. | Akt obowiązujący

Ratyfikacja przez Polskę Konwencji o ułatwieniu międzynarodowego obrotu morskiego, sporządzonej w Londynie dnia 9 kwietnia 1965 r.

Dz.U.1969.30.237 | oświadczenie rządowe z dnia 2 października 1969 r. | Akt jednorazowy

Konwencja o ułatwieniu międzynarodowego obrotu morskiego. Londyn.1965.04.09.

Dz.U.1969.30.236 | umowa międzynarodowa z dnia 9 kwietnia 1965 r. | Akt obowiązujący

Uczestnictwo szeregu państw w Międzynarodowej konwencji telekomunikacyjnej, sporządzonej w Montreux dnia 12 listopada 1965 r.

Dz.U.1969.29.233 | oświadczenie rządowe z dnia 23 września 1969 r. | Akt jednorazowy

Określenie państwowych biur notarialnych przejmujących prowadzenie ksiąg wieczystych.

Dz.U.1969.29.227 | rozporządzenie z dnia 11 października 1969 r. | Akt utracił moc

Wolna burta statków morskich.

Dz.U.1969.28.225 | rozporządzenie z dnia 17 września 1969 r. | Akt utracił moc

Ustalenie rodzaju studiów prowadzonych przez wyższe szkoły artystyczne.

Dz.U.1969.28.223 | rozporządzenie z dnia 22 września 1969 r. | Akt utracił moc