Law Journal

Reflektory radarowe na statkach morskich.

Dz.U.1972.20.148 | rozporządzenie z dnia 13 maja 1972 r. | Akt utracił moc

Wyposażenie statków morskich w pomoce i przybory nawigacyjne.

Dz.U.1972.19.145 | rozporządzenie z dnia 2 maja 1972 r. | Akt utracił moc

Powierzenie Państwowym Biurom Notarialnym w Dębnie i Gryficach prowadzenia ksiąg wieczystych.

Dz.U.1972.19.142 | rozporządzenie z dnia 9 maja 1972 r. | Akt utracił moc

Uposażenie pracowników naukowo-badawczych Instytutu Pedagogiki.

Dz.U.1972.19.141 | rozporządzenie z dnia 29 kwietnia 1972 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych stężeń substancji w powietrzu atmosferycznym.

Dz.U.1972.19.139 | rozporządzenie z dnia 15 maja 1972 r. | Akt jednorazowy

Konwencja w sprawie ochrony zasobów biologicznych Południowo-Wschodniego Atlantyku. Rzym.1969.10.23.

Dz.U.1972.19.133 | umowa międzynarodowa z dnia 23 października 1969 r. | Akt obowiązujący

Obliczanie wydatków w postępowaniu karnym.

Dz.U.1972.18.132 | rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 1972 r. | Akt utracił moc

Administracja i gospodarka wyższych szkół artystycznych.

Dz.U.1972.18.131 | rozporządzenie z dnia 4 kwietnia 1972 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie prowadzenia międzynarodowego transportu drogowego krajowymi pojazdami samochodowymi.

Dz.U.1972.18.130 | rozporządzenie z dnia 24 kwietnia 1972 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie funduszu zakładowego w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych.

Dz.U.1972.18.129 | rozporządzenie z dnia 9 maja 1972 r. | Akt jednorazowy

Przyjęcie Kataru, Bahrajnu, Bhutanu, Omanu i Państwa Zjednoczonych Emiratów Arabskich do Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Dz.U.1972.17.125 | oświadczenie rządowe z dnia 6 kwietnia 1972 r. | Akt jednorazowy

Przyjęcie przez Fidżi Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r.

Dz.U.1972.17.124 | oświadczenie rządowe z dnia 6 kwietnia 1972 r. | Akt jednorazowy

Uznanie "Towarzystwa Wiedzy Wojskowo-Obronnej" za stowarzyszenie wyższej użyteczności.

Dz.U.1972.16.117 | rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 1972 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przeprowadzania przewodów doktorskich i habilitacyjnych.

Dz.U.1972.16.116 | rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 1972 r. | Akt jednorazowy

Uposażenie nauczycieli i nauczycieli akademickich.

Dz.U.1972.16.115 | rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 1972 r. | Akt utracił moc

Karta praw i obowiązków nauczyciela.

Dz.U.1972.16.114 | ustawa z dnia 27 kwietnia 1972 r. | Akt utracił moc

Przystąpienie Belgii do Konwencji o morzu pełnym, sporządzonej w Genewie dnia 29 kwietnia 1958 r.

Dz.U.1972.15.112 | oświadczenie rządowe z dnia 27 marca 1972 r. | Akt jednorazowy

Przystąpienie Tonga do Międzynarodowej konwencji telekomunikacyjnej, sporządzonej w Montreux dnia 12 listopada 1965 r.

Dz.U.1972.15.111 | oświadczenie rządowe z dnia 27 marca 1972 r. | Akt jednorazowy

Ograniczenie połowów niektórych gatunków ryb włokiem na wodach Północno-Zachodniego Atlantyku.

Dz.U.1972.15.109 | rozporządzenie z dnia 5 kwietnia 1972 r. | Akt utracił moc

ZSRR-Polska. Konwencja konsularna. Warszawa.1971.05.27.

Dz.U.1972.15.106 | umowa międzynarodowa z dnia 27 maja 1971 r. | Akt obowiązujący

Przyjęcie przez Bahrajn Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r.

Dz.U.1972.14.98 | oświadczenie rządowe z dnia 11 lutego 1972 r. | Akt jednorazowy

Praktyki studentów szkół wyższych.

Dz.U.1972.14.94 | rozporządzenie z dnia 31 marca 1972 r. | Akt utracił moc

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych.

Dz.U.1972.13.93 | rozporządzenie z dnia 28 marca 1972 r. | Akt utracił moc

Zapobieganie pożarom lasów i obiektów budowlanych powstającym w wyniku wypalania łąk i wrzosowisk.

Dz.U.1972.12.89 | rozporządzenie z dnia 17 marca 1972 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Strzelce Opolskie w powiecie strzeleckim, województwie opolskim.

Dz.U.1972.12.87 | rozporządzenie z dnia 30 marca 1972 r. | Akt utracił moc

Zniesienie Urzędu Rezerw Państwowych.

Dz.U.1972.11.85 | ustawa z dnia 29 marca 1972 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie Państwowej Rady Gospodarki Materiałowej.

Dz.U.1972.11.84 | ustawa z dnia 29 marca 1972 r. | Akt utracił moc

Zniesienie Centralnego Urzędu Jakości i Miar i Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Dz.U.1972.11.83 | ustawa z dnia 29 marca 1972 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakości.

Dz.U.1972.11.82 | ustawa z dnia 29 marca 1972 r. | Akt utracił moc

Zniesienie Komitetu Pracy i Płac.

Dz.U.1972.11.81 | ustawa z dnia 29 marca 1972 r. | Akt utracił moc

Utworzenie urzędu Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych.

Dz.U.1972.11.80 | ustawa z dnia 29 marca 1972 r. | Akt utracił moc

Zniesienie Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej.

Dz.U.1972.11.79 | ustawa z dnia 29 marca 1972 r. | Akt utracił moc

Zniesienie urzędu Ministra Gospodarki Komunalnej.

Dz.U.1972.11.78 | ustawa z dnia 29 marca 1972 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie urzędu Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska.

Dz.U.1972.11.77 | ustawa z dnia 29 marca 1972 r. | Akt utracił moc

Zniesienie Komitetu Drobnej Wytwórczości.

Dz.U.1972.11.76 | ustawa z dnia 29 marca 1972 r. | Akt utracił moc

Zniesienie urzędu Ministra Handlu Wewnętrznego.

Dz.U.1972.11.75 | ustawa z dnia 29 marca 1972 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie urzędu Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług.

Dz.U.1972.11.74 | ustawa z dnia 29 marca 1972 r. | Akt utracił moc

Zniesienie Komitetu Nauki i Techniki.

Dz.U.1972.11.73 | ustawa z dnia 29 marca 1972 r. | Akt utracił moc

Zniesienie urzędu Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego.

Dz.U.1972.11.72 | ustawa z dnia 29 marca 1972 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie urzędu Ministra Oświaty i Wychowania.

Dz.U.1972.11.71 | ustawa z dnia 29 marca 1972 r. | Akt utracił moc

Utworzenie urzędu Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki.

Dz.U.1972.11.70 | ustawa z dnia 29 marca 1972 r. | Akt utracił moc

Członkostwo terytorium Saint Pierre i Miguelon oraz terytorium Komorów w Światowej Organizacji Meteorologicznej.

Dz.U.1972.10.68 | oświadczenie rządowe z dnia 25 stycznia 1972 r. | Akt jednorazowy