Law Journal

Zaliczanie nauczycieli do pierwszej kategorii zatrudnienia.

Dz.U.1972.35.241 | rozporządzenie z dnia 19 sierpnia 1972 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie budownictwa specjalnego.

Dz.U.1972.35.240 | rozporządzenie z dnia 18 sierpnia 1972 r. | Akt jednorazowy

Krajowy transport drogowy.

Dz.U.1972.34.234 | rozporządzenie z dnia 31 lipca 1972 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Akademii Spraw Wewnętrznych.

Dz.U.1972.34.233 | rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 1972 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie podatku wyrównawczego.

Dz.U.1972.33.230 | rozporządzenie z dnia 4 sierpnia 1972 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażeń pracowników urzędów morskich.

Dz.U.1972.33.227 | rozporządzenie z dnia 4 sierpnia 1972 r. | Akt jednorazowy

Zasady i tryb powoływania oraz zakres działania rzeczoznawców i zaprzysiężonych próbobiorców.

Dz.U.1972.32.222 | rozporządzenie z dnia 28 lipca 1972 r. | Akt utracił moc

Gospodarowanie wyrobami ze złota i platyny.

Dz.U.1972.32.221 | rozporządzenie z dnia 18 lipca 1972 r. | Akt utracił moc

Dodatki z tytułu pracy nauczycielskiej do emerytur i rent inwalidzkich.

Dz.U.1972.32.220 | rozporządzenie z dnia 25 lipca 1972 r. | Akt utracił moc

Ustalenie podstawy wymiaru emerytur i rent dla nauczycieli.

Dz.U.1972.32.219 | rozporządzenie z dnia 25 lipca 1972 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki.

Dz.U.1972.31.213 | rozporządzenie z dnia 17 czerwca 1972 r. | Akt utracił moc

NRD-Polska. Protokół do Umowy o współpracy w zakresie żeglugi na wodach granicznych. Warszawa.1972.02.25.

Dz.U.1972.30.206 | umowa międzynarodowa z dnia 25 lutego 1972 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowy zakres działania Ministra do Spraw Kombatantów.

Dz.U.1972.29.205 | rozporządzenie z dnia 20 lipca 1972 r. | Akt utracił moc

Dodatkowe dni wolne od pracy.

Dz.U.1972.29.203 | dekret z dnia 20 lipca 1972 r. | Akt utracił moc

Ławnicy w sądach wojskowych.

Dz.U.1972.28.202 | rozporządzenie z dnia 1 lipca 1972 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych.

Dz.U.1972.28.201 | rozporządzenie z dnia 23 czerwca 1972 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska.

Dz.U.1972.28.200 | rozporządzenie z dnia 23 czerwca 1972 r. | Akt utracił moc

Ustalenie podstawy wymiaru i obliczanie zasiłków z ubezpieczenia społecznego.

Dz.U.1972.27.196 | rozporządzenie z dnia 6 lipca 1972 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

Dz.U.1972.27.194 | ustawa z dnia 6 lipca 1972 r. | Akt jednorazowy

Podwyższenie zasiłków przysługujących z ubezpieczenia społecznego w razie choroby pracownika.

Dz.U.1972.27.191 | ustawa z dnia 6 lipca 1972 r. | Akt utracił moc

Przedłużenie urlopów macierzyńskich.

Dz.U.1972.27.190 | ustawa z dnia 6 lipca 1972 r. | Akt utracił moc

Powierzenie niektórym sądom powiatowym rozpoznawania spraw o rozwód.

Dz.U.1972.26.187 | rozporządzenie z dnia 17 czerwca 1972 r. | Akt utracił moc

Zniesienie arbitrażu resortowego.

Dz.U.1972.26.186 | rozporządzenie z dnia 15 czerwca 1972 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług.

Dz.U.1972.26.185 | rozporządzenie z dnia 2 czerwca 1972 r. | Akt utracił moc

Konwencja o zwalczaniu bezprawnego zawładnięcia statkami powietrznymi. Haga.1970.12.16.

Dz.U.1972.25.181 | umowa międzynarodowa z dnia 16 grudnia 1970 r. | Akt obowiązujący

Czechosłowacja-Polska. Umowa o wzajemnej komunikacji kolejowej. Warszawa.1967.04.08.

Dz.U.1972.25.179 | umowa międzynarodowa z dnia 8 kwietnia 1967 r. | Akt utracił moc

Uczestnictwo Bengalii w konwencjach o ochronie ofiar wojny, podpisanych w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r.

Dz.U.1972.24.176 | oświadczenie rządowe z dnia 10 maja 1972 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie Instytutu Kształcenia Nauczycieli.

Dz.U.1972.24.172 | rozporządzenie z dnia 15 czerwca 1972 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Oświaty i Wychowania.

Dz.U.1972.24.171 | rozporządzenie z dnia 15 czerwca 1972 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres i tryb działania oraz skład Państwowej Rady Gospodarki Materiałowej.

Dz.U.1972.24.170 | rozporządzenie z dnia 26 maja 1972 r. | Akt utracił moc

RFN-Polska. Układ o podstawach normalizacji wzajemnych stosunków. Warszawa.1970.12.07.

Dz.U.1972.24.168 | umowa międzynarodowa z dnia 7 grudnia 1970 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie urzędu Ministra do Spraw Kombatantów.

Dz.U.1972.23.167 | ustawa z dnia 8 czerwca 1972 r. | Akt utracił moc

Ustrój sądów wojskowych.

Dz.U.1972.23.166 | ustawa z dnia 8 czerwca 1972 r. | Akt utracił moc

Ubezpieczenie społeczne rzemieślników.

Dz.U.1972.23.165 | ustawa z dnia 8 czerwca 1972 r. | Akt utracił moc

Przystąpienie Zambii do Konwencji o prawach politycznych kobiet, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r.

Dz.U.1972.22.159 | oświadczenie rządowe z dnia 25 kwietnia 1972 r. | Akt jednorazowy

Pięcioletni plan społeczno-gospodarczy rozwoju kraju w latach 1971-1975.

Dz.U.1972.22.157 | uchwała z dnia 8 czerwca 1972 r. | Akt utracił moc

Uposażenie pracowników naukowo-badawczych Międzyuczelnianego Zakładu Badań nad Szkolnictwem Wyższym.

Dz.U.1972.21.156 | rozporządzenie z dnia 29 kwietnia 1972 r. | Akt utracił moc