Law Journal

Międzynarodowa konwencja dotycząca ograniczenia odpowiedzialności właścicieli statków morskich. Bruksela.1957.10.10.

Dz.U.1973.41.245 | umowa międzynarodowa z dnia 10 października 1957 r. | Akt obowiązujący

Techniczne warunki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz warunki sanitarno-bytowe na morskich statkach handlowych.

Dz.U.1973.40.240 | rozporządzenie z dnia 28 września 1973 r. | Akt utracił moc

Utworzenie i zmiana granic niektórych miast.

Dz.U.1973.40.237 | rozporządzenie z dnia 28 września 1973 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic niektórych powiatów w województwach katowickim, lubelskim, łódzkim, warszawskim i wrocławskim.

Dz.U.1973.40.236 | rozporządzenie z dnia 28 września 1973 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic województw łódzkiego i poznańskiego.

Dz.U.1973.40.234 | rozporządzenie z dnia 28 września 1973 r. | Akt utracił moc

Nadanie Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie imienia Komisji Edukacji Narodowej.

Dz.U.1973.39.233 | rozporządzenie z dnia 29 września 1973 r. | Akt jednorazowy

Przekształcenie Wyższych Szkół Nauczycielskich w Kielcach i w Zielonej Górze w Wyższe Szkoły Pedagogiczne.

Dz.U.1973.39.232 | rozporządzenie z dnia 29 września 1973 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie.

Dz.U.1973.39.231 | rozporządzenie z dnia 29 września 1973 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Stalowa Wola oraz zmiana siedziby i nazwy powiatu niżańskiego w województwie rzeszowskim.

Dz.U.1973.39.230 | rozporządzenie z dnia 28 września 1973 r. | Akt utracił moc

Utworzenie powiatów miejskich Konin w województwie poznańskim i Stargard Szczeciński w województwie szczecińskim.

Dz.U.1973.39.229 | rozporządzenie z dnia 28 września 1973 r. | Akt utracił moc

Dodatki do emerytur i rent inwalidzkich z tytułu pracy naukowej.

Dz.U.1973.39.228 | rozporządzenie z dnia 14 września 1973 r. | Akt utracił moc

Zarządzenie wyborów do rad narodowych.

Dz.U.1973.39.227 | uchwała z dnia 29 września 1973 r. | Akt utracił moc

Ordynacja wyborcza do rad narodowych.

Dz.U.1973.38.226 t.j. | ustawa z dnia 31 października 1957 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Dz.U.1973.38.224 | ustawa z dnia 27 września 1973 r. | Akt jednorazowy

Zm.: Ordynacja wyborcza do rad narodowych.

Dz.U.1973.38.223 | ustawa z dnia 27 września 1973 r. | Akt jednorazowy

Zm.: art. 34 Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Dz.U.1973.38.222 | ustawa konstytucyjna z dnia 27 września 1973 r. | Akt jednorazowy

Przystąpienie Suazi do konwencji o ochronie ofiar wojny, podpisanych w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r.

Dz.U.1973.37.221 | oświadczenie rządowe z dnia 31 sierpnia 1973 r. | Akt jednorazowy

Nadanie Akademii Medycznej w Krakowie imienia Mikołaja Kopernika.

Dz.U.1973.36.215 | rozporządzenie z dnia 8 września 1973 r. | Akt jednorazowy

Uposażenie pracowników ekonomicznych, administracyjnych i obsługowych szkół.

Dz.U.1973.36.214 | rozporządzenie z dnia 24 sierpnia 1973 r. | Akt utracił moc

Uposażenie pracowników szkół wyższych nie będących nauczycielami akademickimi.

Dz.U.1973.36.213 | rozporządzenie z dnia 24 sierpnia 1973 r. | Akt utracił moc

Przystąpienie Arabii Saudyjskiej do Konwencji w sprawie niewolnictwa, podpisanej w Genewie dnia 25 września 1926 r.

Dz.U.1973.35.211 | oświadczenie rządowe z dnia 18 sierpnia 1973 r. | Akt jednorazowy

Przystąpienie Grecji do Konwencji o szelfie kontynentalnym, sporządzonej w Genewie dnia 29 kwietnia 1958 r.

Dz.U.1973.34.202 | oświadczenie rządowe z dnia 17 sierpnia 1973 r. | Akt jednorazowy

Nadanie Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego w Gdańsku-Oliwie imienia Jędrzeja Śniadeckiego.

Dz.U.1973.34.200 | rozporządzenie z dnia 21 sierpnia 1973 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie opodatkowania podatkiem gruntowym działów specjalnych.

Dz.U.1973.34.199 | rozporządzenie z dnia 17 sierpnia 1973 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie podatku gruntowego.

Dz.U.1973.34.198 | rozporządzenie z dnia 17 sierpnia 1973 r. | Akt jednorazowy

Hodowla, ochrona zwierząt łownych i prawo łowieckie.

Dz.U.1973.33.197 t.j. | ustawa z dnia 17 czerwca 1959 r. | Akt utracił moc

Wymagania higienicznosanitarne dla hoteli i innych zakładów noclegowych.

Dz.U.1973.33.196 | rozporządzenie z dnia 26 lipca 1973 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad i trybu postępowania oraz właściwości organów w sprawach paszportowych.

Dz.U.1973.33.195 | rozporządzenie z dnia 20 sierpnia 1973 r. | Akt jednorazowy

Szkolnictwo wyższe.

Dz.U.1973.32.191 t.j. | ustawa z dnia 5 listopada 1958 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Przystąpienie Republiki Singapuru do konwencji o ochronie ofiar wojny, podpisanych w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r.

Dz.U.1973.31.188 | oświadczenie rządowe z dnia 23 lipca 1973 r. | Akt jednorazowy

Uczestnictwo Zambii w Konwencji o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1921 r.

Dz.U.1973.31.187 | oświadczenie rządowe z dnia 23 lipca 1973 r. | Akt jednorazowy

Obowiązek zgłaszania i zwalczania choroby pęcherzykowej świń.

Dz.U.1973.31.181 | rozporządzenie z dnia 30 lipca 1973 r. | Akt utracił moc

Opodatkowanie przychodów z działalności zarobkowej w zakresie zbioru i sprzedaży odpadków użytkowych.

Dz.U.1973.31.180 | rozporządzenie z dnia 20 lipca 1973 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

Dz.U.1973.31.179 | rozporządzenie z dnia 4 sierpnia 1973 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie podstawy wymiaru i wysokości składki na cele emerytalne.

Dz.U.1973.31.178 | rozporządzenie z dnia 4 sierpnia 1973 r. | Akt jednorazowy

Odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach i plonach rolnych przez dziki, łosie, jelenie i daniele.

Dz.U.1973.30.177 | rozporządzenie z dnia 27 lipca 1973 r. | Akt utracił moc

Dodatkowe urlopy dla niektórych pracowników Hutniczego Przedsiębiorstwa Remontowego w Katowicach.

Dz.U.1973.30.176 | rozporządzenie z dnia 25 lipca 1973 r. | Akt utracił moc

USA-Polska. Konwencja konsularna. Warszawa.1972.05.31.

Dz.U.1973.30.173 | umowa międzynarodowa z dnia 31 maja 1972 r. | Akt obowiązujący

Uczestnictwo Fidżi i Singapuru w Konwencji o ruchu drogowym, podpisanej w Genewie dnia 19 września 1949 r.

Dz.U.1973.29.168 | oświadczenie rządowe z dnia 29 czerwca 1973 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zaopatrywania zwierząt w świadectwa miejsca pochodzenia.

Dz.U.1973.29.167 | rozporządzenie z dnia 9 lipca 1973 r. | Akt jednorazowy

Zwalczanie gzawicy bydła.

Dz.U.1973.29.166 | rozporządzenie z dnia 6 lipca 1973 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczególnych uprawnień żołnierzy i ich rodzin.

Dz.U.1973.29.164 | rozporządzenie z dnia 5 lipca 1973 r. | Akt jednorazowy

Austria-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej i naukowej. Wiedeń.1972.06.14.

Dz.U.1973.29.161 | umowa międzynarodowa z dnia 14 czerwca 1972 r. | Akt obowiązujący

Dodatkowe dni wolne od pracy.

Dz.U.1973.29.160 | dekret z dnia 14 lipca 1973 r. | Akt utracił moc

Ustalenie stanowisk, kwalifikacji i uposażeń pracowników terenowych urzędów miar oraz urzędów probierczych.

Dz.U.1973.28.159 | rozporządzenie z dnia 4 lipca 1973 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie opłaty paszportowej.

Dz.U.1973.28.157 | rozporządzenie z dnia 30 czerwca 1973 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Dz.U.1973.27.153 | ustawa z dnia 23 czerwca 1973 r. | Akt jednorazowy