Law Journal

Wynagrodzenie pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i jego oddziałów.

Dz.U.1973.8.62 | rozporządzenie z dnia 2 marca 1973 r. | Akt utracił moc

Dodatki dla sędziów delegowanych do pracy w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Dz.U.1973.8.61 | rozporządzenie z dnia 2 marca 1973 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie inkasentów opłaty skarbowej za książeczki walutowe.

Dz.U.1973.7.53 | rozporządzenie z dnia 22 lutego 1973 r. | Akt utracił moc

Organizacja zespołów opieki zdrowotnej.

Dz.U.1973.7.52 | rozporządzenie z dnia 20 lutego 1973 r. | Akt utracił moc

Konwencja celna dotycząca czasowego przywozu materiału pedagogicznego. Bruksela 1970.06.08.

Dz.U.1973.7.48 | umowa międzynarodowa z dnia 8 czerwca 1970 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie zwolnień od należności celnych oraz od ograniczeń przywozu i wywozu.

Dz.U.1973.6.45 | rozporządzenie z dnia 16 lutego 1973 r. | Akt jednorazowy

Przeprowadzenie przewodu kwalifikacyjnego na stanowisko docenta w wyższych szkołach artystycznych.

Dz.U.1973.6.42 | rozporządzenie z dnia 19 lutego 1973 r. | Akt utracił moc

Zmiana obszaru właściwości Sądu Powiatowego w Świnoujściu.

Dz.U.1973.6.41 | rozporządzenie z dnia 14 lutego 1973 r. | Akt utracił moc

Powierzenie Państwowemu Biuru Notarialnemu w Nidzicy prowadzenia ksiąg wieczystych.

Dz.U.1973.6.40 | rozporządzenie z dnia 5 lutego 1973 r. | Akt utracił moc

Rozciągnięcie przepisów dotyczących trucizn na trójchloroetylen (Tri).

Dz.U.1973.5.34 | rozporządzenie z dnia 31 stycznia 1973 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie płatników opłaty skarbowej od niektórych umów kredytu.

Dz.U.1973.5.33 | rozporządzenie z dnia 26 stycznia 1973 r. | Akt utracił moc

Orzekanie o inwalidztwie żołnierzy zawodowych.

Dz.U.1973.3.23 | rozporządzenie z dnia 16 stycznia 1973 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie krajowego transportu drogowego.

Dz.U.1973.2.20 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 1972 r. | Akt jednorazowy

Podatki obrotowy i dochodowy.

Dz.U.1973.2.17 | rozporządzenie z dnia 11 stycznia 1973 r. | Akt utracił moc

Regulamin urzędowania rzecznika interesu publicznego przy Trybunale Ubezpieczeń Społecznych.

Dz.U.1973.2.16 | rozporządzenie z dnia 9 stycznia 1973 r. | Akt utracił moc

Zapewnienie oskarżonym korzystania z pomocy obrońców w postępowaniu przyśpieszonym.

Dz.U.1973.2.15 | rozporządzenie z dnia 11 stycznia 1973 r. | Akt utracił moc

Ustalenie miejscowości, w których stosuje się postępowanie przyśpieszone.

Dz.U.1973.2.14 | rozporządzenie z dnia 11 stycznia 1973 r. | Akt utracił moc

Finlandia-Polska. Konwencja konsularna. Helsinki.1971.06.02.

Dz.U.1973.2.11 | umowa międzynarodowa z dnia 2 czerwca 1971 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa ruchu zbiornikowców przewożących ciecze palne.

Dz.U.1973.1.3 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1972 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe zadania, organizacja i postępowanie komisji lekarskich do spraw inwalidztwa i zatrudnienia.

Dz.U.1973.1.2 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 1972 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ruchu na drogach publicznych.

Dz.U.1972.55.382 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 1972 r. | Akt jednorazowy

Podstawa wymiaru emerytury, rent i składek oraz wysokość składki na ubezpieczenie społeczne rzemieślników.

Dz.U.1972.55.381 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 1972 r. | Akt utracił moc

Zniesienie Sądów Powiatowych w Wieruszowie i w Szprotawie.

Dz.U.1972.55.379 | rozporządzenie z dnia 30 listopada 1972 r. | Akt utracił moc

Zryczałtowany podatek obrotowy i dochodowy od niektórych grup podatników.

Dz.U.1972.55.378 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 1972 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie opłaty skarbowej.

Dz.U.1972.55.375 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 1972 r. | Akt jednorazowy

Prawa i obowiązki pracowników gminnej służby rolnej.

Dz.U.1972.55.374 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 1972 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zmniejszenia obciążenia niektórych grup podatników podatkiem wyrównawczym.

Dz.U.1972.55.373 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 1972 r. | Akt jednorazowy

Dodatkowe urlopy w przemyśle celulozowo-papierniczym.

Dz.U.1972.55.372 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 1972 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie dodatku do emerytury dla rzemieślników będących inwalidami wojennymi lub wojskowymi.

Dz.U.1972.55.370 | rozporządzenie z dnia 27 grudnia 1972 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie na polskim obszarze celnym wolnego obszaru celnego.

Dz.U.1972.55.368 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 1972 r. | Akt utracił moc

Zmiany organizacji wydawniczej i kolportażu prasy.

Dz.U.1972.55.367 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 1972 r. | Akt utracił moc

Stosowanie ograniczeń w zakresie wypłaty emerytur wojskowych i wojskowych rent inwalidzkich.

Dz.U.1972.55.366 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 1972 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie niektórych świadczeń rentowych dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin.

Dz.U.1972.55.364 | rozporządzenie z dnia 8 grudnia 1972 r. | Akt jednorazowy

NRD-Polska. Konwencja konsularna. Berlin.1972.02.25.

Dz.U.1972.55.360 | umowa międzynarodowa z dnia 25 lutego 1972 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów dekretu o postępowaniu podatkowym.

Dz.U.1972.54.359 | rozporządzenie z dnia 4 grudnia 1972 r. | Akt jednorazowy

Powierzenie Państwowemu Biuru Notarialnemu w Olecku prowadzenia ksiąg wieczystych.

Dz.U.1972.54.358 | rozporządzenie z dnia 28 listopada 1972 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Bogatynia w powiecie zgorzeleckim, województwie wrocławskim.

Dz.U.1972.54.356 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 1972 r. | Akt utracił moc

Uposażenia stale urzędujących członków prezydiów rad narodowych.

Dz.U.1972.54.355 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 1972 r. | Akt utracił moc

Zadania, prawa i obowiązki gminnego dyrektora szkół.

Dz.U.1972.54.354 | rozporządzenie z dnia 13 grudnia 1972 r. | Akt utracił moc