Law Journal

Najniższe emerytury i renty.

Dz.U.1974.21.122 | rozporządzenie z dnia 31 maja 1974 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Spraw Zagranicznych.

Dz.U.1974.21.121 | rozporządzenie z dnia 31 maja 1974 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Roztoczańskiego Parku Narodowego.

Dz.U.1974.21.120 | rozporządzenie z dnia 10 maja 1974 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowy zakres działania Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu.

Dz.U.1974.21.119 | rozporządzenie z dnia 3 maja 1974 r. | Akt utracił moc

Przekazywanie gospodarstw rolnych na własność Państwa za rentę i spłaty pieniężne.

Dz.U.1974.21.118 | ustawa z dnia 29 maja 1974 r. | Akt utracił moc

Zmiana niektórych przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym.

Dz.U.1974.21.116 | ustawa z dnia 29 maja 1974 r. | Akt utracił moc

Urząd Ministra Spraw Zagranicznych.

Dz.U.1974.21.115 | ustawa z dnia 29 maja 1974 r. | Akt utracił moc

Szwecja-Polska. Umowa o wzajemnym zniesieniu obowiązku wizowego. Warszawa.1974.04.09.

Dz.U.1974.20.108 | umowa międzynarodowa z dnia 9 kwietnia 1974 r. | Akt utracił moc

Wykonanie niektórych przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz rekultywacji gruntów.

Dz.U.1974.19.104 | rozporządzenie z dnia 26 kwietnia 1974 r. | Akt utracił moc

Uczestnictwo szeregu państw w Międzynarodowej konwencji telekomunikacyjnej, sporządzonej w Montreux dnia 12 listopada 1965 r.

Dz.U.1974.18.102 | oświadczenie rządowe z dnia 26 kwietnia 1974 r. | Akt jednorazowy

Powierzenie Państwowemu Biuru Notarialnemu w Żarach prowadzenia ksiąg wieczystych.

Dz.U.1974.18.100 | rozporządzenie z dnia 24 kwietnia 1974 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Centralnego Urzędu Geologii.

Dz.U.1974.18.99 | rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 1974 r. | Akt utracił moc

Zasady gospodarki kasowej jednostek gospodarki uspołecznionej.

Dz.U.1974.17.98 | rozporządzenie z dnia 20 kwietnia 1974 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie opłaty skarbowej.

Dz.U.1974.17.96 | rozporządzenie z dnia 2 maja 1974 r. | Akt jednorazowy

Zmiana nazw wyższych szkół ekonomicznych.

Dz.U.1974.17.95 | rozporządzenie z dnia 29 kwietnia 1974 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowy zakres działania Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej.

Dz.U.1974.17.93 | rozporządzenie z dnia 24 kwietnia 1974 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie rozciągnięcia niektórych przepisów o uzdrowiskach na inne miejscowości.

Dz.U.1974.16.89 | rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 1974 r. | Akt jednorazowy

Rumunia-Polska. Konwencja konsularna. Bukareszt.1973.03.24.

Dz.U.1974.15.87 | umowa międzynarodowa z dnia 24 marca 1973 r. | Akt utracił moc

Zasady sporządzania programu zagospodarowania lasu i jego zatwierdzanie.

Dz.U.1974.14.86 | rozporządzenie z dnia 26 marca 1974 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie Orderu Zasługi Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Dz.U.1974.14.83 | ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. | Akt utracił moc

Utworzenie urzędu Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej.

Dz.U.1974.13.78 | ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. | Akt utracił moc

Ochrona porządku na kolejach rozrywkowych, linowych i linowo-terenowych.

Dz.U.1974.12.77 | rozporządzenie z dnia 20 marca 1974 r. | Akt utracił moc

Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach produkujących świece oraz pasty do obuwia i podłóg.

Dz.U.1974.12.76 | rozporządzenie z dnia 21 marca 1974 r. | Akt utracił moc

Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach produkujących ocet i musztardę.

Dz.U.1974.12.75 | rozporządzenie z dnia 21 marca 1974 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zwolnień od cła oraz od ograniczeń przywozu i wywozu.

Dz.U.1974.12.73 | rozporządzenie z dnia 28 marca 1974 r. | Akt jednorazowy

Zasady ustalania czynszu za dzierżawę obwodu łowieckiego.

Dz.U.1974.11.68 | rozporządzenie z dnia 28 marca 1974 r. | Akt utracił moc

Pomoc lecznicza dla żołnierzy, emerytów wojskowych i rencistów wojskowych oraz dla członków ich rodzin.

Dz.U.1974.11.67 | rozporządzenie z dnia 15 marca 1974 r. | Akt utracił moc

Finlandia-Polska. Umowa o wzajemnym zniesieniu obowiązku wizowego. Helsinki.1973.12.13.

Dz.U.1974.11.66 | umowa międzynarodowa z dnia 13 grudnia 1973 r. | Akt utracił moc

Austria-Polska. Umowa o wzajemnym zniesieniu obowiązku wizowego. Wiedeń.1972.07.18.

Dz.U.1974.11.65 | umowa międzynarodowa z dnia 18 lipca 1972 r. | Akt utracił moc

Zasady i tryb wywłaszczania nieruchomości.

Dz.U.1974.10.64 t.j. | ustawa z dnia 12 marca 1958 r. | Akt utracił moc

Pomoc w zagospodarowaniu lasów nie stanowiących własności państwa.

Dz.U.1974.10.63 | rozporządzenie z dnia 23 lutego 1974 r. | Akt utracił moc

Pobór opłaty skarbowej za zameldowanie.

Dz.U.1974.10.61 | rozporządzenie z dnia 22 lutego 1974 r. | Akt utracił moc

Transport morski materiałów niebezpiecznych.

Dz.U.1974.9.55 | rozporządzenie z dnia 1 lutego 1974 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia zwierząt gospodarskich.

Dz.U.1974.9.54 | rozporządzenie z dnia 19 lutego 1974 r. | Akt jednorazowy

Zasady organizowania w zakładach pracy praktycznej nauki zawodu dla uczniów szkół zawodowych.

Dz.U.1974.9.53 | rozporządzenie z dnia 1 lutego 1974 r. | Akt utracił moc

Poprawka do artykułu VI Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Wiedeń.1970.09.28.

Dz.U.1974.9.51 | umowa międzynarodowa z dnia 28 września 1970 r. | Akt jednorazowy

Sprostowanie błędu.

Dz.U.1974.8.47 | obwieszczenie z dnia 15 lutego 1974 r. | Akt jednorazowy

Zasady obliczania wartości lasów i gruntów leśnych w hektarach przeliczeniowych użytków leśnych.

Dz.U.1974.8.45 | rozporządzenie z dnia 11 lutego 1974 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie Medalu 30-lecia Polski Ludowej.

Dz.U.1974.7.36 | dekret z dnia 7 lutego 1974 r. | Akt utracił moc

Austria-Polska. Umowa o wzajemnych stosunkach w sprawach z zakresu prawa cywilnego oraz o dokumentach. Wiedeń.1963.12.11.

Dz.U.1974.6.33 | umowa międzynarodowa z dnia 11 grudnia 1963 r. | Akt obowiązujący

Grunty przeznaczone do zalesienia.

Dz.U.1974.5.32 | rozporządzenie z dnia 16 stycznia 1974 r. | Akt utracił moc

Przeprowadzenie w 1974 r. spisu ludności i mieszkań metodą reprezentacyjną.

Dz.U.1974.5.31 | rozporządzenie z dnia 30 stycznia 1974 r. | Akt utracił moc

Tworzenie zakładowego funduszu nagród w niektórych jednostkach państwowych.

Dz.U.1974.5.30 | rozporządzenie z dnia 29 stycznia 1974 r. | Akt utracił moc