Law Journal

Zmiana nazwy Akademii Rolniczej w Warszawie.

Dz.U.1975.31.166 | rozporządzenie z dnia 25 września 1975 r. | Akt jednorazowy

Zmiana granic miasta Ślesina w województwie konińskim.

Dz.U.1975.30.162 | rozporządzenie z dnia 22 sierpnia 1975 r. | Akt utracił moc

Pobór składki bieżącej za obowiązkowe ubezpieczenie trzody chlewnej.

Dz.U.1975.30.161 | rozporządzenie z dnia 28 sierpnia 1975 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych.

Dz.U.1975.30.160 | rozporządzenie z dnia 22 sierpnia 1975 r. | Akt jednorazowy

Belgia-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej i naukowej. Warszawa.1974.10.18.

Dz.U.1975.30.158 | umowa międzynarodowa z dnia 18 października 1974 r. | Akt obowiązujący

Organizacja i zakres działania Inspekcji Nasiennej.

Dz.U.1975.29.156 | rozporządzenie z dnia 19 sierpnia 1975 r. | Akt utracił moc

Określenie uprawnień naczelników powiatów w zakresie ruchu drogowego, które przechodzą do województw.

Dz.U.1975.29.155 | rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 1975 r. | Akt utracił moc

Zezwolenia na wyrób i wprowadzenie do obrotu surowców farmaceutycznych, leków gotowych i artykułów sanitarnych.

Dz.U.1975.29.154 | rozporządzenie z dnia 12 sierpnia 1975 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie odpowiedzialności porządkowej za naruszenie dyscypliny budżetowej.

Dz.U.1975.29.153 | rozporządzenie z dnia 15 sierpnia 1975 r. | Akt jednorazowy

Zmiana granic miasta Kraśnika w województwie lubelskim.

Dz.U.1975.28.147 | rozporządzenie z dnia 31 lipca 1975 r. | Akt utracił moc

Odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach i plonach rolnych przez dziki, łosie, jelenie i daniele.

Dz.U.1975.28.146 | rozporządzenie z dnia 1 sierpnia 1975 r. | Akt utracił moc

Obowiązkowe ubezpieczenia rolników od nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej.

Dz.U.1975.28.145 | rozporządzenie z dnia 25 lipca 1975 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie utworzenia Kampinoskiego Parku Narodowego.

Dz.U.1975.28.144 | rozporządzenie z dnia 18 lipca 1975 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasiłków rodzinnych.

Dz.U.1975.27.143 | rozporządzenie z dnia 31 lipca 1975 r. | Akt jednorazowy

Prowadzenie księgarń, antykwariatów i sprzedaży dzieł sztuki przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej.

Dz.U.1975.27.142 | rozporządzenie z dnia 12 lipca 1975 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wyznaczania żołnierzy zawodowych do wykonywania zadań poza wojskiem.

Dz.U.1975.27.140 | rozporządzenie z dnia 18 lipca 1975 r. | Akt jednorazowy

Rady narodowe.

Dz.U.1975.26.139 t.j. | ustawa z dnia 25 stycznia 1958 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Centralnej i okręgowych stacji hodowli zwierząt.

Dz.U.1975.26.138 | rozporządzenie z dnia 10 lipca 1975 r. | Akt utracił moc

Utworzenie okręgowych stacji chemiczno-rolniczych.

Dz.U.1975.26.137 | rozporządzenie z dnia 10 lipca 1975 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska.

Dz.U.1975.26.136 | rozporządzenie z dnia 9 lipca 1975 r. | Akt utracił moc

Zwolnienia od obowiązku posiadania pozwolenia na przywóz i wywóz oraz od cła.

Dz.U.1975.25.135 | rozporządzenie z dnia 1 lipca 1975 r. | Akt utracił moc

Organizacja i zadania zakładów opieki zdrowotnej.

Dz.U.1975.25.134 | rozporządzenie z dnia 30 czerwca 1975 r. | Akt utracił moc

Niektóre obowiązki i uprawnienia pracowników zatrudnionych w zakładach weterynarii.

Dz.U.1975.25.133 | rozporządzenie z dnia 27 czerwca 1975 r. | Akt utracił moc

Austria-Polska. Konwencja konsularna. Wiedeń.1974.10.02.

Dz.U.1975.24.131 | umowa międzynarodowa z dnia 2 października 1974 r. | Akt obowiązujący

Zmiany w organizacji Państwowej Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych.

Dz.U.1975.23.128 | rozporządzenie z dnia 11 czerwca 1975 r. | Akt jednorazowy

Zasady i tryb odprawy celnej okrętów wojennych i wojskowych statków powietrznych oraz ich załóg.

Dz.U.1975.23.127 | rozporządzenie z dnia 26 czerwca 1975 r. | Akt utracił moc

Ustalenie siedzib i właściwości terytorialnej okręgowych komisji arbitrażowych.

Dz.U.1975.23.125 | rozporządzenie z dnia 26 czerwca 1975 r. | Akt utracił moc

Cła i pozwolenia na towary przywożone i na towary wywożone w niehandlowym obrocie towarowym z zagranicą.

Dz.U.1975.22.124 | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 1975 r. | Akt utracił moc

Kontrola celna i postępowanie celne.

Dz.U.1975.22.123 | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 1975 r. | Akt utracił moc

Wyposażenie statków morskich w przenośny sprzęt pożarniczy.

Dz.U.1975.22.122 | rozporządzenie z dnia 21 czerwca 1975 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wysokości sumy należnej Skarbowi Państwa od absolwentów akademii medycznych.

Dz.U.1975.22.120 | rozporządzenie z dnia 26 czerwca 1975 r. | Akt utracił moc

Dostosowanie organizacji zarządzania drogami publicznymi do podziału administracyjnego Państwa.

Dz.U.1975.22.119 | rozporządzenie z dnia 24 czerwca 1975 r. | Akt utracił moc

Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach produkujących wyroby szczotkarskie.

Dz.U.1975.21.117 | rozporządzenie z dnia 3 czerwca 1975 r. | Akt utracił moc

Właściwość terenowych organów administracji państwowej w sprawach karnych skarbowych.

Dz.U.1975.21.116 | rozporządzenie z dnia 10 czerwca 1975 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie emerytur dla niektórych pracowników zatrudnionych w stoczniach morskich.

Dz.U.1975.21.114 | rozporządzenie z dnia 3 czerwca 1975 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie o opłatach w postępowaniu przed sądem rejestrowym.

Dz.U.1975.21.113 | rozporządzenie z dnia 17 czerwca 1975 r. | Akt jednorazowy

Kuba-Polska. Konwencja konsularna. Hawana.1972.05.12.

Dz.U.1975.21.111 | umowa międzynarodowa z dnia 12 maja 1972 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie okręgowych oddziałów Państwowej Komisji Cen.

Dz.U.1975.20.110 | rozporządzenie z dnia 12 czerwca 1975 r. | Akt utracił moc

Prawo bankowe.

Dz.U.1975.20.108 | ustawa z dnia 12 czerwca 1975 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o Służbie Więziennej.

Dz.U.1975.20.107 | ustawa z dnia 12 czerwca 1975 r. | Akt jednorazowy

Ochrona przeciwpożarowa.

Dz.U.1975.20.106 | ustawa z dnia 12 czerwca 1975 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wprowadzenia gatunkowej ochrony zwierząt.

Dz.U.1975.19.104 | rozporządzenie z dnia 24 maja 1975 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie obszarów właściwości miejscowej państwowych biur notarialnych prowadzących księgi wieczyste.

Dz.U.1975.19.103 | rozporządzenie z dnia 31 maja 1975 r. | Akt utracił moc

Utworzenie sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenie ich siedzib i obszarów właściwości.

Dz.U.1975.18.99 | rozporządzenie z dnia 31 maja 1975 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zaliczania pracowników do kategorii zatrudnienia.

Dz.U.1975.18.96 | rozporządzenie z dnia 23 maja 1975 r. | Akt jednorazowy

Zasady organizacji urzędów terenowych organów administracji państwowej.

Dz.U.1975.17.93 | rozporządzenie z dnia 30 maja 1975 r. | Akt utracił moc

Określenie miast oraz gmin wchodzących w skład województw.

Dz.U.1975.17.92 | rozporządzenie z dnia 30 maja 1975 r. | Akt utracił moc

Dwustopniowy podział administracyjny Państwa oraz zmiana ustawy o radach narodowych.

Dz.U.1975.16.91 | ustawa z dnia 28 maja 1975 r. | Akt utracił moc

Utworzenie urzędu Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska.

Dz.U.1975.16.90 | ustawa z dnia 28 maja 1975 r. | Akt utracił moc

Zm.: Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Dz.U.1975.16.89 | ustawa konstytucyjna z dnia 28 maja 1975 r. | Akt jednorazowy

Zmiany granic niektórych miast w województwie katowickim.

Dz.U.1975.15.88 | rozporządzenie z dnia 22 maja 1975 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic niektórych miast w województwach katowickim i opolskim.

Dz.U.1975.15.87 | rozporządzenie z dnia 22 maja 1975 r. | Akt utracił moc

Organizacja i zasady działania Komisji Odwoławczej do Spraw Emerytalnych oraz tryb postępowania przed Komisją.

Dz.U.1975.14.84 | rozporządzenie z dnia 15 kwietnia 1975 r. | Akt utracił moc

Obowiązki zarządców budynków mieszkalnych oraz najemców lokali w zakresie postępowania z odpadkami użytkowymi.

Dz.U.1975.14.83 | rozporządzenie z dnia 22 kwietnia 1975 r. | Akt utracił moc

Dopuszczanie do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych.

Dz.U.1975.14.82 | rozporządzenie z dnia 29 kwietnia 1975 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic województw bydgoskiego i gdańskiego.

Dz.U.1975.14.79 | rozporządzenie z dnia 29 kwietnia 1975 r. | Akt utracił moc

Ochrona ryb i raków.

Dz.U.1975.13.78 | rozporządzenie z dnia 16 kwietnia 1975 r. | Akt utracił moc

Obowiązek zgłaszania oraz zwalczania brucelozy zwierząt.

Dz.U.1975.13.77 | rozporządzenie z dnia 16 kwietnia 1975 r. | Akt utracił moc