Dziennik Ustaw

Austria-Polska. Umowa o pomocy prawnej w sprawach karnych. Wiedeń.1978.02.27.

Dz.U.1980.14.44 | umowa międzynarodowa z dnia 27 lutego 1978 r. | Akt obowiązujący

ZSRR-Polska. Umowa o wzajemnych podróżach bezwizowych obywateli obu państw. Warszawa.1979.12.13.

Dz.U.1980.13.41 | umowa międzynarodowa z dnia 13 grudnia 1979 r. | Akt utracił moc

Powszechne przeglądowe badania profilaktyczne niektórych grup ludności.

Dz.U.1980.12.40 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 1980 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie opłat za leki i środki opatrunkowe wydawane z aptek otwartych ubezpieczonym.

Dz.U.1980.11.36 | rozporządzenie z dnia 22 kwietnia 1980 r. | Akt jednorazowy

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne za pracowników zatrudnionych przez instytucje kościelne i zakonne.

Dz.U.1980.11.34 | rozporządzenie z dnia 22 kwietnia 1980 r. | Akt utracił moc

Konwencja (nr 113) dotycząca badania lekarskiego rybaków. Genewa.1959.06.19.

Dz.U.1980.11.31 | umowa międzynarodowa z dnia 19 czerwca 1959 r. | Akt obowiązujący

Prokuratura Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Dz.U.1980.10.30 t.j. | ustawa z dnia 14 kwietnia 1967 r. | Akt utracił moc

Konwencja o przekazywaniu i wykorzystywaniu danych ze zdalnego badania Ziemi z kosmosu. Moskwa.1978.05.19.

Dz.U.1980.10.27 | umowa międzynarodowa z dnia 19 maja 1978 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie warunków najmu budynków i lokali przez cudzoziemców dewizowych.

Dz.U.1980.8.24 | rozporządzenie z dnia 27 lutego 1980 r. | Akt jednorazowy

Bezpieczeństwo i higiena pracy w rybactwie śródlądowym.

Dz.U.1980.6.17 | rozporządzenie z dnia 4 lutego 1980 r. | Akt obowiązujący

Zasady wynagradzania członków komisji społeczno-lekarskich do spraw przymusowego leczenia alkoholików.

Dz.U.1980.6.15 | rozporządzenie z dnia 31 stycznia 1980 r. | Akt utracił moc

Bezpieczeństwo i higiena pracy w stoczniach morskich przy budowie i remoncie jednostek pływających.

Dz.U.1980.5.13 | rozporządzenie z dnia 21 stycznia 1980 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych.

Dz.U.1980.5.12 | rozporządzenie z dnia 31 stycznia 1980 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad organizacji urzędów terenowych organów administracji państwowej.

Dz.U.1980.5.10 | rozporządzenie z dnia 9 lutego 1980 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o Prokuraturze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Dz.U.1980.4.9 | ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. | Akt jednorazowy

Naczelny Sąd Administracyjny oraz zmiana ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego.

Dz.U.1980.4.8 | ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. | Akt utracił moc

Zarządzenie wyborów do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i rad narodowych stopnia wojewódzkiego.

Dz.U.1980.2.3 | uchwała z dnia 17 stycznia 1980 r. | Akt utracił moc

Ustalenie stawek procentowych podatku od wynagrodzeń od niektórych rodzajów wynagrodzeń.

Dz.U.1980.1.2 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 1979 r. | Akt utracił moc

Przedpłaty na podatki obrotowy i dochodowy oraz na opłatę skarbową z tytułu wykonywania rzemiosła.

Dz.U.1979.29.172 | rozporządzenie z dnia 29 listopada 1979 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie trybu przeprowadzania czynności kontrolnych przez Najwyższą Izbę Kontroli.

Dz.U.1979.29.169 | rozporządzenie z dnia 23 listopada 1979 r. | Akt jednorazowy

Konwencja (nr 145) dotycząca ciągłości zatrudnienia marynarzy. Genewa.1976.10.28.

Dz.U.1979.29.166 | umowa międzynarodowa z dnia 28 października 1976 r. | Akt utracił moc

Konwencja (nr 142) dotycząca roli poradnictwa i kształcenia zawodowego w rozwoju zasobów ludzkich. Genewa.1975.06.23.

Dz.U.1979.29.164 | umowa międzynarodowa z dnia 23 czerwca 1975 r. | Akt obowiązujący

Ustawa budżetowa na rok 1980.

Dz.U.1979.28.162 | ustawa z dnia 21 grudnia 1979 r. | Akt utracił moc

Utworzenie miasta Połańca w województwie tarnobrzeskim.

Dz.U.1979.27.161 | rozporządzenie z dnia 16 listopada 1979 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

Dz.U.1979.27.160 | rozporządzenie z dnia 27 listopada 1979 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie utworzenia Roztoczańskiego Parku Narodowego.

Dz.U.1979.27.159 | rozporządzenie z dnia 23 listopada 1979 r. | Akt jednorazowy

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać baterie kondensatorów energetycznych do kompensacji mocy biernej.

Dz.U.1979.26.156 | rozporządzenie z dnia 29 października 1979 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie gospodarowania złotem i platyną.

Dz.U.1979.26.154 | rozporządzenie z dnia 5 listopada 1979 r. | Akt jednorazowy

Zmiana nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.

Dz.U.1979.26.153 | rozporządzenie z dnia 12 listopada 1979 r. | Akt jednorazowy

Peru-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej i naukowej. Lima.1977.11.04.

Dz.U.1979.26.151 | umowa międzynarodowa z dnia 4 listopada 1977 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie zwolnień od obowiązku posiadania pozwolenia na przywóz i wywóz oraz od cła.

Dz.U.1979.25.149 | rozporządzenie z dnia 7 listopada 1979 r. | Akt jednorazowy

Zatwierdzenie zmian statutu Polskiego Czerwonego Krzyża.

Dz.U.1979.25.148 | rozporządzenie z dnia 23 października 1979 r. | Akt utracił moc

Zaliczki na podatki obrotowy i dochodowy.

Dz.U.1979.24.145 | rozporządzenie z dnia 5 października 1979 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie podatków obrotowego i dochodowego.

Dz.U.1979.24.144 | rozporządzenie z dnia 5 października 1979 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zaopatrywania ludności w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Dz.U.1979.23.142 | rozporządzenie z dnia 14 września 1979 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Przemysłu Maszyn Ciężkich i Rolniczych.

Dz.U.1979.23.140 | rozporządzenie z dnia 4 października 1979 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energetyki i Energii Atomowej.

Dz.U.1979.23.139 | rozporządzenie z dnia 4 października 1979 r. | Akt jednorazowy

Zmiana nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie.

Dz.U.1979.23.138 | rozporządzenie z dnia 28 września 1979 r. | Akt jednorazowy

Zmiana nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Krakowie.

Dz.U.1979.23.137 | rozporządzenie z dnia 28 września 1979 r. | Akt jednorazowy

Nadanie Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie imienia Jana Matejki.

Dz.U.1979.23.136 | rozporządzenie z dnia 28 września 1979 r. | Akt jednorazowy

Nadanie Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Katowicach imienia Karola Szymanowskiego.

Dz.U.1979.23.135 | rozporządzenie z dnia 28 września 1979 r. | Akt jednorazowy

Bułgaria-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej i naukowej. Sofia.1979.02.01.

Dz.U.1979.23.133 | umowa międzynarodowa z dnia 1 lutego 1979 r. | Akt utracił moc

Kwalifikacja jakości wyrobów, usług, robót i obiektów budowlanych.

Dz.U.1979.22.130 | rozporządzenie z dnia 31 sierpnia 1979 r. | Akt utracił moc

Rejestracja przedpoborowych.

Dz.U.1979.21.129 | rozporządzenie z dnia 12 września 1979 r. | Akt utracił moc

Przygotowanie i przeprowadzenie poboru.

Dz.U.1979.21.128 | rozporządzenie z dnia 12 września 1979 r. | Akt utracił moc

Nadanie Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach imienia Jana Kochanowskiego.

Dz.U.1979.21.127 | rozporządzenie z dnia 7 września 1979 r. | Akt jednorazowy

Nadanie Wyższej Szkole Inżynierskiej w Radomiu imienia Kazimierza Pułaskiego.

Dz.U.1979.21.126 | rozporządzenie z dnia 7 września 1979 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie opłaty skarbowej.

Dz.U.1979.21.122 | rozporządzenie z dnia 4 września 1979 r. | Akt jednorazowy