Law Journal

Ustalenie siedzib i obszaru właściwości okręgowych komisji arbitrażowych.

Dz.U.1978.24.113 | rozporządzenie z dnia 29 września 1978 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie uposażenia nauczycieli i nauczycieli akademickich.

Dz.U.1978.24.112 | rozporządzenie z dnia 29 września 1978 r. | Akt jednorazowy

Prawa i obowiązki pracowników organów administracji celnej.

Dz.U.1978.24.111 | rozporządzenie z dnia 22 września 1978 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie kwalifikacji zawodowych członków załóg polskich statków morskich.

Dz.U.1978.23.108 | rozporządzenie z dnia 12 września 1978 r. | Akt jednorazowy

Nadanie Instytutowi Kształcenia Nauczycieli w Warszawie imienia Władysława Spasowskiego.

Dz.U.1978.23.106 | rozporządzenie z dnia 23 września 1978 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu nagród.

Dz.U.1978.23.104 | rozporządzenie z dnia 15 września 1978 r. | Akt jednorazowy

Szwecja-Polska. Porozumienie o rybołówstwie. Warszawa.1978.02.01.

Dz.U.1978.23.102 | umowa międzynarodowa z dnia 1 lutego 1978 r. | Akt obowiązujący

Zmiana nazwy Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu.

Dz.U.1978.22.100 | rozporządzenie z dnia 12 września 1978 r. | Akt jednorazowy

Zmiana nazwy Akademii Rolniczej w Krakowie.

Dz.U.1978.22.99 | rozporządzenie z dnia 12 września 1978 r. | Akt jednorazowy

Umundurowanie i oznaki stanowisk służbowych pracowników Straży Przemysłowej.

Dz.U.1978.22.98 | rozporządzenie z dnia 6 września 1978 r. | Akt utracił moc

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe.

Dz.U.1978.21.94 | rozporządzenie z dnia 18 sierpnia 1978 r. | Akt utracił moc

Gospodarowanie złotem i platyną.

Dz.U.1978.21.93 | rozporządzenie z dnia 22 sierpnia 1978 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wysokości sum należnych Skarbowi Państwa od absolwentów szkół wyższych.

Dz.U.1978.20.90 | rozporządzenie z dnia 21 sierpnia 1978 r. | Akt utracił moc

Status naczelnika gminy.

Dz.U.1978.20.89 | rozporządzenie z dnia 18 sierpnia 1978 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Głównego Komitetu Turystyki.

Dz.U.1978.20.88 | rozporządzenie z dnia 15 sierpnia 1978 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wcześniejszego przechodzenia na emeryturę.

Dz.U.1978.19.85 | rozporządzenie z dnia 10 sierpnia 1978 r. | Akt jednorazowy

Objęcie przepisami ustawy o samorządzie robotniczym wszystkich przedsiębiorstw państwowych.

Dz.U.1978.19.84 | rozporządzenie z dnia 31 lipca 1978 r. | Akt utracił moc

Księgi wodne i kataster gospodarki wodnej.

Dz.U.1978.19.83 | rozporządzenie z dnia 25 lipca 1978 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu.

Dz.U.1978.18.82 | rozporządzenie z dnia 12 lipca 1978 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie tytułu honorowego "Zasłużony Pilot Wojskowy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej".

Dz.U.1978.18.81 | ustawa z dnia 20 lipca 1978 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie tytułu honorowego "Lotnik Kosmonauta Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej".

Dz.U.1978.18.80 | ustawa z dnia 20 lipca 1978 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Dz.U.1978.17.79 | rozporządzenie z dnia 26 czerwca 1978 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasiłków rodzinnych.

Dz.U.1978.17.78 | rozporządzenie z dnia 26 czerwca 1978 r. | Akt jednorazowy

Siedziby i terytorialny zakres działania państwowych terenowych i portowych inspektoratów sanitarnych.

Dz.U.1978.17.77 | rozporządzenie z dnia 28 czerwca 1978 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie trybu postępowania Państwowego Inspektoratu Gospodarki Paliwowo-Energetycznej.

Dz.U.1978.17.76 | rozporządzenie z dnia 4 lipca 1978 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie o kosztach postępowania w sprawach o wykroczenia.

Dz.U.1978.16.71 | rozporządzenie z dnia 24 czerwca 1978 r. | Akt jednorazowy

Opłaty za zbiorowe odbiorcze anteny radiofoniczne i telewizyjne.

Dz.U.1978.16.70 | rozporządzenie z dnia 21 czerwca 1978 r. | Akt utracił moc

Naprawianie szkód górniczych w drodze budownictwa zastępczego.

Dz.U.1978.15.68 | rozporządzenie z dnia 2 czerwca 1978 r. | Akt utracił moc

Komisje do spraw szkód górniczych.

Dz.U.1978.15.67 | rozporządzenie z dnia 2 czerwca 1978 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady ochrony terenów górniczych.

Dz.U.1978.15.64 | rozporządzenie z dnia 2 czerwca 1978 r. | Akt utracił moc

Przyjęcie Socjalistycznej Republiki Wietnamu i Republiki Dżibuti do Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Dz.U.1978.14.63 | oświadczenie rządowe z dnia 22 maja 1978 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o radach narodowych.

Dz.U.1978.14.61 | ustawa z dnia 26 maja 1978 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie Głównego Komitetu Turystyki.

Dz.U.1978.14.60 | ustawa z dnia 26 maja 1978 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu.

Dz.U.1978.14.59 | ustawa z dnia 26 maja 1978 r. | Akt utracił moc

Uchylenie rozporządzenia dotyczącego ustanowienia płatników opłaty skarbowej od niektórych umów kredytu.

Dz.U.1978.13.58 | rozporządzenie z dnia 20 maja 1978 r. | Akt jednorazowy

Określenie zewnętrznej granicy polskiej strefy rybołówstwa morskiego.

Dz.U.1978.13.57 | rozporządzenie z dnia 26 maja 1978 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie opłaty skarbowej.

Dz.U.1978.13.56 | rozporządzenie z dnia 22 maja 1978 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie o opłatach za dokonanie czynności notarialnych.

Dz.U.1978.12.55 | rozporządzenie z dnia 5 maja 1978 r. | Akt jednorazowy

Konwencja (nr 138) dotycząca najniższego wieku dopuszczenia do zatrudnienia. Genewa.1973.06.26.

Dz.U.1978.12.53 | umowa międzynarodowa z dnia 26 czerwca 1973 r. | Akt obowiązujący

Drugi protokół dodatkowy do Konstytucji Światowego Związku Pocztowego. Lozanna.1974.07.05.

Dz.U.1978.12.51 | umowa międzynarodowa z dnia 5 lipca 1974 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie stosowania ulg podatkowych z tytułu inwestycji.

Dz.U.1978.11.50 | rozporządzenie z dnia 26 kwietnia 1978 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie podatków obrotowego i dochodowego.

Dz.U.1978.11.48 | rozporządzenie z dnia 26 kwietnia 1978 r. | Akt jednorazowy

Wietnam-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej i naukowej. Warszawa.1977.08.16.

Dz.U.1978.11.45 | umowa międzynarodowa z dnia 16 sierpnia 1977 r. | Akt utracił moc

Konwencja o utworzeniu Rady Współpracy Celnej. Bruksela.1950.12.15.

Dz.U.1978.11.43 | umowa międzynarodowa z dnia 15 grudnia 1950 r. | Akt obowiązujący

Regulamin dyscyplinarny funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Dz.U.1978.10.41 | rozporządzenie z dnia 5 kwietnia 1978 r. | Akt utracił moc

Przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego 1978 r.

Dz.U.1978.10.40 | rozporządzenie z dnia 17 kwietnia 1978 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu.

Dz.U.1978.9.37 | rozporządzenie z dnia 31 marca 1978 r. | Akt utracił moc

Międzynarodowa konwencja telekomunikacyjna. Malaga-Torremolinos.1973.10.25.

Dz.U.1978.9.35 | umowa międzynarodowa z dnia 25 października 1973 r. | Akt utracił moc

Poprawki do Konwencji o Międzynarodowej Morskiej Organizacji Doradczej. Londyn.1974.10.17.

Dz.U.1978.9.33 | umowa międzynarodowa z dnia 17 października 1974 r. | Akt jednorazowy

Powszechna konwencja o prawie autorskim. Genewa.1952.09.06. Paryż.1971.07.24.

Dz.U.1978.8.28 | umowa międzynarodowa z dnia 24 lipca 1971 r. | Akt obowiązujący

Poprawki do artykułów 24 i 25 Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia. Genewa.1967.05.23.

Dz.U.1978.7.26 | umowa międzynarodowa z dnia 23 maja 1967 r. | Akt jednorazowy