Law Journal

Porozumienie o unikaniu podwójnego opodatkowania dochodów i majątku osób prawnych. Ułan Bator.1978.05.19.

Dz.U.1979.10.68 | umowa międzynarodowa z dnia 19 maja 1978 r. | Akt obowiązujący

Porozumienie o unikaniu podwójnego opodatkowania dochodów i majątku osób fizycznych. Miszkolc.1977.05.27.

Dz.U.1979.10.66 | umowa międzynarodowa z dnia 27 maja 1977 r. | Akt obowiązujący

Panama-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej i naukowej. Panama.1978.02.17.

Dz.U.1979.10.64 | umowa międzynarodowa z dnia 17 lutego 1978 r. | Akt obowiązujący

Uczestnictwo szeregu państw w konwencjach o ochronie ofiar wojny, podpisanych w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r.

Dz.U.1979.9.59 | oświadczenie rządowe z dnia 13 marca 1979 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie rodzajów studiów prowadzonych przez wyższe szkoły morskie.

Dz.U.1979.9.57 | rozporządzenie z dnia 18 kwietnia 1979 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie kontroli celnej i postępowania celnego.

Dz.U.1979.9.55 | rozporządzenie z dnia 14 kwietnia 1979 r. | Akt jednorazowy

Obowiązek zgłaszania oraz zwalczania enzootycznej białaczki bydła.

Dz.U.1979.8.51 | rozporządzenie z dnia 28 marca 1979 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie opodatkowania zagranicznych osób fizycznych i osób prawnych.

Dz.U.1979.8.49 | rozporządzenie z dnia 28 marca 1979 r. | Akt jednorazowy

Terenowe fundusze odnowy zabytków.

Dz.U.1979.8.46 | ustawa z dnia 26 kwietnia 1979 r. | Akt utracił moc

Izby wytrzeźwień.

Dz.U.1979.7.44 | rozporządzenie z dnia 10 marca 1979 r. | Akt utracił moc

Rejestracja niektórych pracowników medycznych.

Dz.U.1979.6.29 | rozporządzenie z dnia 7 marca 1979 r. | Akt utracił moc

Konwencja o rejestracji obiektów wypuszczonych w przestrzeń kosmiczną. Nowy Jork.1975.01.14.

Dz.U.1979.5.22 | umowa międzynarodowa z dnia 14 stycznia 1975 r. | Akt obowiązujący

Zakładowy fundusz nagród.

Dz.U.1979.4.21 t.j. | rozporządzenie z dnia 1 października 1973 r. | Akt utracił moc

Wykaz prac wzbronionych kobietom.

Dz.U.1979.4.18 | rozporządzenie z dnia 19 stycznia 1979 r. | Akt utracił moc

Przystąpienie Surinamu do Konwencji dotyczącej procedury cywilnej, sporządzonej w Hadze dnia 1 marca 1954 r.

Dz.U.1979.3.15 | oświadczenie rządowe z dnia 22 stycznia 1979 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie o prowadzeniu ksiąg i przechowywaniu akt notarialnych.

Dz.U.1979.3.11 | rozporządzenie z dnia 12 stycznia 1979 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie o opłatach za dokonanie czynności notarialnych.

Dz.U.1979.3.10 | rozporządzenie z dnia 12 stycznia 1979 r. | Akt jednorazowy

Jakość wyrobów, usług, robót i obiektów budowlanych.

Dz.U.1979.2.7 | ustawa z dnia 8 lutego 1979 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu nagród.

Dz.U.1979.1.4 | rozporządzenie z dnia 8 stycznia 1979 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie podatku wyrównawczego.

Dz.U.1979.1.2 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1978 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie stawek procentowych podatku od wynagrodzeń od niektórych rodzajów wynagrodzeń.

Dz.U.1978.31.136 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 1978 r. | Akt utracił moc

Ustawa budżetowa na rok 1979.

Dz.U.1978.30.129 | ustawa z dnia 21 grudnia 1978 r. | Akt utracił moc

Uchylenie rozporządzenia w sprawie preferencyjnych stawek celnych.

Dz.U.1978.29.128 | rozporządzenie z dnia 9 grudnia 1978 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone w handlowym obrocie towarowym z zagranicą.

Dz.U.1978.29.127 | rozporządzenie z dnia 8 grudnia 1978 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Dz.U.1978.28.123 | rozporządzenie z dnia 21 listopada 1978 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu nagród.

Dz.U.1978.28.122 | rozporządzenie z dnia 4 grudnia 1978 r. | Akt jednorazowy

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy eksploatacji wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Dz.U.1978.27.119 | rozporządzenie z dnia 2 listopada 1978 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie pomocy materialnej dla studentów szkół wyższych.

Dz.U.1978.27.118 | rozporządzenie z dnia 27 października 1978 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o gospodarce paliwowo-energetycznej.

Dz.U.1978.26.116 | ustawa z dnia 26 października 1978 r. | Akt jednorazowy

Zasady i tryb przeprowadzania nostryfikacji dyplomów i tytułów oraz stopni naukowych, uzyskanych za granicą.

Dz.U.1978.25.115 | rozporządzenie z dnia 9 października 1978 r. | Akt utracił moc