Law Journal

Zasady i tryb przeprowadzania szacunku lasów i gruntów leśnych podlegających scaleniu lub wymianie.

Dz.U.1975.38.206 | rozporządzenie z dnia 17 listopada 1975 r. | Akt utracił moc

Umowa europejska o głównych drogach ruchu międzynarodowego (AGR). Genewa.1975.11.15.

Dz.U.1985.10.35 | umowa międzynarodowa z dnia 15 listopada 1975 r. | Akt obowiązujący

Zasady i tryb udzielania przez państwowe jednostki handlowe zamówień na dostawy, roboty i usługi.

Dz.U.1975.38.204 | rozporządzenie z dnia 15 listopada 1975 r. | Akt utracił moc

Konwencja celna dotycząca międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR (Konwencja TIR). Genewa.1975.11.14.

Dz.U.1984.17.76 | umowa międzynarodowa z dnia 14 listopada 1975 r. | Akt obowiązujący

NRD-Polska. Konwencja o uregulowaniu przypadków podwójnego obywatelstwa. Berlin.1975.11.12.

Dz.U.1976.15.91 | umowa międzynarodowa z dnia 12 listopada 1975 r. | Akt utracił moc

Wejście w życie Konwencji o stosowaniu norm Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, sporządzonej w Sofii dnia 21 czerwca 1974 r.

Dz.U.1975.41.213 | oświadczenie rządowe z dnia 10 listopada 1975 r. | Akt jednorazowy

Gospodarowanie kamieniami szlachetnymi i ozdobnymi.

Dz.U.1975.37.200 | rozporządzenie z dnia 6 listopada 1975 r. | Akt utracił moc

Zasady obliczania zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz pokrywanie wydatków na te zasiłki.

Dz.U.1975.35.193 | rozporządzenie z dnia 24 października 1975 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie praw i obowiązków pracowników kolejowych.

Dz.U.1975.35.194 | rozporządzenie z dnia 24 października 1975 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie praw i obowiązków pracowników służby dyplomatyczno-konsularnej.

Dz.U.1975.35.196 | rozporządzenie z dnia 24 października 1975 r. | Akt jednorazowy

Dalsze zwiększenie świadczeń dla kombatantów i więźniów obozów koncentracyjnych.

Dz.U.1975.34.186 | ustawa z dnia 23 października 1975 r. | Akt utracił moc

Państwowy Arbitraż Gospodarczy.

Dz.U.1975.34.183 | ustawa z dnia 23 października 1975 r. | Akt utracił moc

Udzielanie poręczeń państwowych.

Dz.U.1975.34.187 | ustawa z dnia 23 października 1975 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o prawie autorskim.

Dz.U.1975.34.184 | ustawa z dnia 23 października 1975 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Dz.U.1975.34.185 | ustawa z dnia 23 października 1975 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie legalnych jednostek miar.

Dz.U.1975.35.192 | rozporządzenie z dnia 17 października 1975 r. | Akt utracił moc

Europejska konwencja o statusie prawnym dziecka pozamałżeńskiego. Strasburg.1975.10.15.

Dz.U.1999.79.888 | umowa międzynarodowa z dnia 15 października 1975 r. | Akt obowiązujący

Połączenie, zniesienie, utworzenie oraz zmiana granic i nazw gmin w województwie opolskim.

Dz.U.1975.35.197 | rozporządzenie z dnia 15 października 1975 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic niektórych miast w województwie opolskim.

Dz.U.1975.35.198 | rozporządzenie z dnia 15 października 1975 r. | Akt utracił moc

Warunki odpowiedzialności materialnej pracowników za szkodę w powierzonym mieniu.

Dz.U.1996.143.662 t.j. | rozporządzenie z dnia 10 października 1975 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

RFN-Polska. Umowa o zaopatrzeniu emerytalnym i wypadkowym. Warszawa.1975.10.09.

Dz.U.1976.16.101 | umowa międzynarodowa z dnia 9 października 1975 r. | Akt obowiązujący

Opłaty za szczególne korzystanie z wód i z urządzeń wodnych.

Dz.U.1975.33.181 | rozporządzenie z dnia 3 października 1975 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Komendanta Głównego Straży Pożarnych.

Dz.U.1975.33.180 | rozporządzenie z dnia 3 października 1975 r. | Akt utracił moc

Utworzenie komisji do spraw szkód górniczych oraz ustalenie ich siedzib i właściwości miejscowej.

Dz.U.1975.32.172 | rozporządzenie z dnia 3 października 1975 r. | Akt utracił moc

Utworzenie okręgowych urzędów górniczych oraz ustalenie ich siedzib i właściwości miejscowej.

Dz.U.1975.32.171 | rozporządzenie z dnia 3 października 1975 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu mieszkaniowego.

Dz.U.1975.32.170 | rozporządzenie z dnia 3 października 1975 r. | Akt jednorazowy

Portugalia-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej i naukowej. Warszawa.1975.09.30.

Dz.U.1977.15.59 | umowa międzynarodowa z dnia 30 września 1975 r. | Akt obowiązujący

Zmiana granic niektórych miast w województwie katowickim.

Dz.U.1975.33.182 | rozporządzenie z dnia 30 września 1975 r. | Akt utracił moc

Terytorialny zakres działania izb morskich.

Dz.U.1975.32.178 | rozporządzenie z dnia 26 września 1975 r. | Akt utracił moc

Utworzenie okręgowych inspektoratów Państwowej Inspekcji Handlowej.

Dz.U.1975.32.169 | rozporządzenie z dnia 26 września 1975 r. | Akt utracił moc

Ustalenie miejscowości, w których stosuje się postępowanie przyspieszone.

Dz.U.1975.32.174 | rozporządzenie z dnia 25 września 1975 r. | Akt utracił moc

Zmiana nazwy Akademii Rolniczej w Warszawie.

Dz.U.1975.31.166 | rozporządzenie z dnia 25 września 1975 r. | Akt jednorazowy

Podstawa wymiaru emerytury lub renty dla osób, które były zatrudnione za granicą.

Dz.U.1975.32.177 | rozporządzenie z dnia 10 września 1975 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie krajowego transportu drogowego.

Dz.U.1975.31.168 | rozporządzenie z dnia 3 września 1975 r. | Akt jednorazowy

Pobór składki bieżącej za obowiązkowe ubezpieczenie trzody chlewnej.

Dz.U.1975.30.161 | rozporządzenie z dnia 28 sierpnia 1975 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych.

Dz.U.1975.30.160 | rozporządzenie z dnia 22 sierpnia 1975 r. | Akt jednorazowy

Zmiana granic miasta Ślesina w województwie konińskim.

Dz.U.1975.30.162 | rozporządzenie z dnia 22 sierpnia 1975 r. | Akt utracił moc

Organizacja i zakres działania Inspekcji Nasiennej.

Dz.U.1975.29.156 | rozporządzenie z dnia 19 sierpnia 1975 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie odpowiedzialności porządkowej za naruszenie dyscypliny budżetowej.

Dz.U.1975.29.153 | rozporządzenie z dnia 15 sierpnia 1975 r. | Akt jednorazowy

Zezwolenia na wyrób i wprowadzenie do obrotu surowców farmaceutycznych, leków gotowych i artykułów sanitarnych.

Dz.U.1975.29.154 | rozporządzenie z dnia 12 sierpnia 1975 r. | Akt utracił moc

Określenie uprawnień naczelników powiatów w zakresie ruchu drogowego, które przechodzą do województw.

Dz.U.1975.29.155 | rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 1975 r. | Akt utracił moc

Odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach i plonach rolnych przez dziki, łosie, jelenie i daniele.

Dz.U.1975.28.146 | rozporządzenie z dnia 1 sierpnia 1975 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasiłków rodzinnych.

Dz.U.1975.27.143 | rozporządzenie z dnia 31 lipca 1975 r. | Akt jednorazowy

Zmiana granic miasta Kraśnika w województwie lubelskim.

Dz.U.1975.28.147 | rozporządzenie z dnia 31 lipca 1975 r. | Akt utracił moc

Obowiązkowe ubezpieczenia rolników od nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej.

Dz.U.1975.28.145 | rozporządzenie z dnia 25 lipca 1975 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie utworzenia Kampinoskiego Parku Narodowego.

Dz.U.1975.28.144 | rozporządzenie z dnia 18 lipca 1975 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wyznaczania żołnierzy zawodowych do wykonywania zadań poza wojskiem.

Dz.U.1975.27.140 | rozporządzenie z dnia 18 lipca 1975 r. | Akt jednorazowy

Prowadzenie księgarń, antykwariatów i sprzedaży dzieł sztuki przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej.

Dz.U.1975.27.142 | rozporządzenie z dnia 12 lipca 1975 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Centralnej i okręgowych stacji hodowli zwierząt.

Dz.U.1975.26.138 | rozporządzenie z dnia 10 lipca 1975 r. | Akt utracił moc

Utworzenie okręgowych stacji chemiczno-rolniczych.

Dz.U.1975.26.137 | rozporządzenie z dnia 10 lipca 1975 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska.

Dz.U.1975.26.136 | rozporządzenie z dnia 9 lipca 1975 r. | Akt utracił moc

Mongolia-Polska. Układ o przyjaźni i współpracy. Ułan Bator.1975.07.04.

Dz.U.1976.1.3 | umowa międzynarodowa z dnia 4 lipca 1975 r. | Akt utracił moc

Zwolnienia od obowiązku posiadania pozwolenia na przywóz i wywóz oraz od cła.

Dz.U.1975.25.135 | rozporządzenie z dnia 1 lipca 1975 r. | Akt utracił moc

Organizacja i zadania zakładów opieki zdrowotnej.

Dz.U.1975.25.134 | rozporządzenie z dnia 30 czerwca 1975 r. | Akt utracił moc

Niektóre obowiązki i uprawnienia pracowników zatrudnionych w zakładach weterynarii.

Dz.U.1975.25.133 | rozporządzenie z dnia 27 czerwca 1975 r. | Akt utracił moc

Ustalenie siedzib i właściwości terytorialnej okręgowych komisji arbitrażowych.

Dz.U.1975.23.125 | rozporządzenie z dnia 26 czerwca 1975 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wysokości sumy należnej Skarbowi Państwa od absolwentów akademii medycznych.

Dz.U.1975.22.120 | rozporządzenie z dnia 26 czerwca 1975 r. | Akt utracił moc

Zasady i tryb odprawy celnej okrętów wojennych i wojskowych statków powietrznych oraz ich załóg.

Dz.U.1975.23.127 | rozporządzenie z dnia 26 czerwca 1975 r. | Akt utracił moc

Cła i pozwolenia na towary przywożone i na towary wywożone w niehandlowym obrocie towarowym z zagranicą.

Dz.U.1975.22.124 | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 1975 r. | Akt utracił moc

Kontrola celna i postępowanie celne.

Dz.U.1975.22.123 | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 1975 r. | Akt utracił moc

Dostosowanie organizacji zarządzania drogami publicznymi do podziału administracyjnego Państwa.

Dz.U.1975.22.119 | rozporządzenie z dnia 24 czerwca 1975 r. | Akt utracił moc

Konwencja (nr 142) dotycząca roli poradnictwa i kształcenia zawodowego w rozwoju zasobów ludzkich. Genewa.1975.06.23.

Dz.U.1979.29.164 | umowa międzynarodowa z dnia 23 czerwca 1975 r. | Akt obowiązujący