Dziennik Ustaw

Zasady wynagradzania pracowników urzędów państwowych.

Dz.U.1982.39.259 | rozporządzenie z dnia 8 listopada 1982 r. | Akt utracił moc

Aplikacja administracyjna oraz oceny kwalifikacyjne urzędników państwowych.

Dz.U.1982.39.258 | rozporządzenie z dnia 8 listopada 1982 r. | Akt obowiązujący

Organizacje i stowarzyszenia studenckie.

Dz.U.1982.38.255 | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 1982 r. | Akt utracił moc

Koszty i straty uznane za nieuzasadnione przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym jednostek gospodarki uspołecznionej.

Dz.U.1982.38.253 | rozporządzenie z dnia 15 listopada 1982 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników.

Dz.U.1982.38.251 | rozporządzenie z dnia 15 listopada 1982 r. | Akt jednorazowy

Obowiązkowe ubezpieczenie budynków oraz mienia w gospodarstwach rolnych.

Dz.U.1982.38.250 | rozporządzenie z dnia 15 listopada 1982 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie opłat związanych z ochroną znaków towarowych.

Dz.U.1982.37.246 | rozporządzenie z dnia 19 listopada 1982 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Prawo lokalowe.

Dz.U.1982.37.244 | ustawa z dnia 3 grudnia 1982 r. | Akt jednorazowy

Zwalczanie spekulacji.

Dz.U.1982.36.243 t.j. | ustawa z dnia 25 września 1981 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędu w ustawie z dnia 9 października 1982 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu spekulacji.

Dz.U.1982.36.242 | obwieszczenie z dnia 23 listopada 1982 r. | Akt jednorazowy

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy obsłudze zwierząt gospodarskich.

Dz.U.1982.36.241 | rozporządzenie z dnia 6 listopada 1982 r. | Akt utracił moc

Podatek dochodowy od niektórych zagranicznych podmiotów gospodarczych.

Dz.U.1982.36.237 | rozporządzenie z dnia 15 listopada 1982 r. | Akt utracił moc

Opodatkowanie podatkiem scalonym niektórych jednostek gospodarki uspołecznionej.

Dz.U.1982.36.236 | rozporządzenie z dnia 10 listopada 1982 r. | Akt utracił moc

Etiopia-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej. Warszawa.1978.12.12.

Dz.U.1982.36.234 | umowa międzynarodowa z dnia 12 grudnia 1978 r. | Akt utracił moc

Wysokość kosztów upomnienia i opłat za czynności egzekucyjne w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Dz.U.1982.35.232 | rozporządzenie z dnia 28 października 1982 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów ustawy o niektórych podatkach i opłatach terenowych.

Dz.U.1982.35.231 | rozporządzenie z dnia 23 października 1982 r. | Akt jednorazowy

Postępowanie wobec osób uchylających się od pracy.

Dz.U.1982.35.229 | ustawa z dnia 26 października 1982 r. | Akt utracił moc

Wysokość odpisów dewizowych na Centralny Fundusz Rozwoju Kultury.

Dz.U.1982.34.227 | rozporządzenie z dnia 8 października 1982 r. | Akt utracił moc

Tymczasowy zarząd majątkiem byłych związków zawodowych.

Dz.U.1982.34.226 | rozporządzenie z dnia 15 października 1982 r. | Akt utracił moc

Postępowanie dotyczące rejestracji związków zawodowych.

Dz.U.1982.34.225 | rozporządzenie z dnia 15 października 1982 r. | Akt utracił moc

Zasady i sposób tworzenia organizacji związkowych w zakładach pracy.

Dz.U.1982.34.222 | uchwała z dnia 12 października 1982 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie o urzędowym badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa w kraju.

Dz.U.1982.33.221 | rozporządzenie z dnia 23 września 1982 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o funduszu alimentacyjnym.

Dz.U.1982.33.219 | ustawa z dnia 9 października 1982 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o zwalczaniu spekulacji.

Dz.U.1982.33.218 | ustawa z dnia 9 października 1982 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Dz.U.1982.31.215 | ustawa z dnia 16 września 1982 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o wykonywaniu i organizacji rzemiosła.

Dz.U.1982.31.213 | ustawa z dnia 16 września 1982 r. | Akt jednorazowy

Zakres działania, skład osobowy, tryb powoływania oraz organizacja podatkowych komisji odwoławczych.

Dz.U.1982.30.212 | rozporządzenie z dnia 20 września 1982 r. | Akt utracił moc

Zasady umarzania i udzielania ulg w spłacaniu należności państwowych.

Dz.U.1982.30.211 | rozporządzenie z dnia 15 września 1982 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty od podania o wniesienie rewizji nadzwyczajnej w sprawach karnych.

Dz.U.1982.29.208 | rozporządzenie z dnia 14 września 1982 r. | Akt jednorazowy

Bezpieczeństwo i higiena pracy w instytucjach artystycznych.

Dz.U.1982.29.205 | rozporządzenie z dnia 2 września 1982 r. | Akt utracił moc

Warunki oraz rodzaje i wysokość świadczeń pomocy materialnej dla studentów.

Dz.U.1982.29.204 | rozporządzenie z dnia 16 września 1982 r. | Akt utracił moc

Projekty wynalazcze.

Dz.U.1982.28.200 t.j. | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 1972 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Opłaty za sprawdzenie kwalifikacji fachowych kandydatów na kierowców i kierowców pojazdów samochodowych.

Dz.U.1982.27.199 | rozporządzenie z dnia 7 września 1982 r. | Akt utracił moc

Opłaty w sądowym postępowaniu z zakresu rejestru handlowego.

Dz.U.1982.27.198 | rozporządzenie z dnia 4 września 1982 r. | Akt utracił moc

Irak-Polska. Konwencja konsularna. Bagdad.1980.04.16.

Dz.U.1982.27.194 | umowa międzynarodowa z dnia 16 kwietnia 1980 r. | Akt obowiązujący

Komisje dyscyplinarne dla nauczycieli i tryb postępowania dyscyplinarnego.

Dz.U.1982.26.193 | rozporządzenie z dnia 19 sierpnia 1982 r. | Akt utracił moc

Zmiany w podatku wyrównawczym.

Dz.U.1982.26.192 | rozporządzenie z dnia 16 sierpnia 1982 r. | Akt utracił moc

Wykaz towarów, na których obrót z zagranicą nie nadaje się koncesji.

Dz.U.1982.26.189 | rozporządzenie z dnia 26 lipca 1982 r. | Akt utracił moc

Określenie wysokości wpisów w sprawach cywilnych.

Dz.U.1982.26.188 | rozporządzenie z dnia 26 lipca 1982 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędów.

Dz.U.1982.25.187 | obwieszczenie z dnia 12 sierpnia 1982 r. | Akt jednorazowy

Ocena pracy nauczyciela.

Dz.U.1982.25.186 | rozporządzenie z dnia 12 sierpnia 1982 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie krajowego transportu drogowego.

Dz.U.1982.25.185 | rozporządzenie z dnia 17 sierpnia 1982 r. | Akt jednorazowy

Wyłączenie niektórych osób spod obowiązku uzyskiwania zezwoleń na pobyt czasowy w strefie nadgranicznej.

Dz.U.1982.25.183 | rozporządzenie z dnia 19 lipca 1982 r. | Akt utracił moc

Weryfikacja rocznych bilansów przedsiębiorstw i innych państwowych jednostek organizacyjnych.

Dz.U.1982.25.180 | rozporządzenie z dnia 26 lipca 1982 r. | Akt utracił moc

Główni księgowi przedsiębiorstw i innych państwowych jednostek organizacyjnych.

Dz.U.1982.25.179 | rozporządzenie z dnia 26 lipca 1982 r. | Akt utracił moc

Wysokość składki na ubezpieczenie społeczne za pracowników uspołecznionych zakładów pracy.

Dz.U.1982.25.178 | rozporządzenie z dnia 26 lipca 1982 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie emerytur dla niektórych pracowników zatrudnionych w stoczniach morskich.

Dz.U.1982.24.175 | rozporządzenie z dnia 28 lipca 1982 r. | Akt utracił moc

Wynagrodzenie tłumaczy przysięgłych.

Dz.U.1982.24.174 | rozporządzenie z dnia 2 sierpnia 1982 r. | Akt utracił moc

Podatek obrotowy od nadmiernych ubytków niektórych produktów.

Dz.U.1982.24.173 | rozporządzenie z dnia 31 lipca 1982 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zawieszania prawa do emerytury i renty.

Dz.U.1982.24.170 | rozporządzenie z dnia 26 lipca 1982 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie prowadzenia ksiąg zwierząt zarodowych.

Dz.U.1982.23.168 | rozporządzenie z dnia 21 lipca 1982 r. | Akt jednorazowy

Wysokość opłat kancelaryjnych w sprawach cywilnych.

Dz.U.1982.23.167 | rozporządzenie z dnia 23 lipca 1982 r. | Akt utracił moc

Utworzenie miasta Poręby w województwie katowickim.

Dz.U.1982.23.164 | rozporządzenie z dnia 26 lipca 1982 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o okręgowych sądach pracy i ubezpieczeń społecznych.

Dz.U.1982.23.163 | dekret z dnia 30 lipca 1982 r. | Akt jednorazowy