Law Journal

Szczegółowy zakres działania Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług.

Dz.U.1976.38.222 | rozporządzenie z dnia 29 listopada 1976 r. | Akt utracił moc

Uznanie Polskiego Towarzystwa Rusycystycznego za stowarzyszenie wyższej użyteczności.

Dz.U.1976.38.223 | rozporządzenie z dnia 29 listopada 1976 r. | Akt utracił moc

Konwencja o ograniczeniu odpowiedzialności za roszczenia morskie. Londyn 1976.11.19.

Dz.U.1986.35.175 | umowa międzynarodowa z dnia 19 listopada 1976 r. | Akt obowiązujący

Protokół do Konwencji Ateńskiej w sprawie przewozu morzem pasażerów i ich bagażu. Londyn.1979.11.19.

Dz.U.1994.99.479 | umowa międzynarodowa z dnia 19 listopada 1976 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie prowadzenia ksiąg zwierząt zarodowych.

Dz.U.1976.37.220 | rozporządzenie z dnia 10 listopada 1976 r. | Akt jednorazowy

Algieria-Polska. Umowa dotycząca obrotu prawnego w sprawach cywilnych i karnych. Algier.1976.11.09.

Dz.U.1982.10.73 | umowa międzynarodowa z dnia 9 listopada 1976 r. | Akt obowiązujący

Przystąpienie Niemieckiej Republiki Demokratycznej do Układu w sprawie Antarktyki, podpisanego w Waszyngtonie dnia 1 grudnia 1959 r.

Dz.U.1976.36.217 | oświadczenie rządowe z dnia 30 października 1976 r. | Akt jednorazowy

Konwencja (nr 147) dotycząca minimalnych norm na statkach handlowych. Genewa.1976.10.29.

Dz.U.1997.72.454 | umowa międzynarodowa z dnia 29 października 1976 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie prowadzenia dzienników na polskich statkach morskich.

Dz.U.1976.35.210 | rozporządzenie z dnia 29 października 1976 r. | Akt jednorazowy

Konwencja (nr 145) dotycząca ciągłości zatrudnienia marynarzy. Genewa.1976.10.28.

Dz.U.1979.29.166 | umowa międzynarodowa z dnia 28 października 1976 r. | Akt utracił moc

Postępowanie o odszkodowanie w razie wypadku lub choroby pozostającej w związku ze służbą wojskową.

Dz.U.1976.36.212 | rozporządzenie z dnia 25 października 1976 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu socjalnego i zakładowej działalności socjalnej.

Dz.U.1976.34.203 | rozporządzenie z dnia 20 października 1976 r. | Akt jednorazowy

Libia-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej i naukowej. Trypolis.1976.10.27.

Dz.U.1977.36.155 | umowa międzynarodowa z dnia 14 października 1976 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów ustawy o niektórych podatkach i opłatach terenowych.

Dz.U.1976.34.202 | rozporządzenie z dnia 11 października 1976 r. | Akt jednorazowy

Personel lotniczy.

Dz.U.1976.35.211 | rozporządzenie z dnia 8 października 1976 r. | Akt utracił moc

Nadanie Politechnice Krakowskiej imienia Tadeusza Kościuszki.

Dz.U.1976.33.197 | rozporządzenie z dnia 30 września 1976 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie opodatkowania podatkiem gruntowym działów specjalnych.

Dz.U.1976.33.198 | rozporządzenie z dnia 30 września 1976 r. | Akt jednorazowy

Finlandia-Polska. Umowa w sprawie wzajemnego znoszenia przeszkód w handlu. Helsinki.1976.09.29.

Dz.U.1993.38.173 | umowa międzynarodowa z dnia 29 września 1976 r. | Akt utracił moc

Uczestnictwo szeregu państw w Konwencji o morzu pełnym, sporządzonej w Genewie dnia 29 kwietnia 1958 r.

Dz.U.1976.33.200 | oświadczenie rządowe z dnia 27 września 1976 r. | Akt jednorazowy

Zmiana granic miasta Tarnobrzega w województwie tarnobrzeskim.

Dz.U.1976.32.193 | rozporządzenie z dnia 23 września 1976 r. | Akt utracił moc

Zniesienie gminy Tarnobrzeg oraz zmiana niektórych gmin w województwie tarnobrzeskim.

Dz.U.1976.32.194 | rozporządzenie z dnia 23 września 1976 r. | Akt utracił moc

Uznanie Polskiego Związku Głuchych za stowarzyszenie wyższej użyteczności.

Dz.U.1976.32.192 | rozporządzenie z dnia 21 września 1976 r. | Akt utracił moc

Akt dotyczący wyboru członków Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich. Bruksela.1976.09.20.

Dz.U.2004.90.864/10 | umowa międzynarodowa z dnia 20 września 1976 r. | Akt obowiązujący

Konwencja (nr 16) dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego. Wiedeń.1976.09.08.

Dz.U.2004.166.1735 | umowa międzynarodowa z dnia 8 września 1976 r. | Akt obowiązujący

Melioracje wodne.

Dz.U.1976.31.182 | rozporządzenie z dnia 3 września 1976 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie obowiązkowych ubezpieczeń budynków oraz mienia w gospodarstwach rolnych.

Dz.U.1976.30.176 | rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 1976 r. | Akt jednorazowy

Dodatkowy płatny urlop dla niektórych pracowników Radomskiego Przedsiębiorstwa Budowy Pieców Przemysłowych.

Dz.U.1976.30.175 | rozporządzenie z dnia 20 sierpnia 1976 r. | Akt utracił moc

Zawieranie przez uspołecznione zakłady pracy umów ubezpieczenia w związku z wypadkami przy pracy.

Dz.U.1976.29.172 | rozporządzenie z dnia 18 sierpnia 1976 r. | Akt utracił moc

Roboty i czynności, których wykonanie jest zabronione w pobliżu urządzeń wodnych.

Dz.U.1976.30.174 | rozporządzenie z dnia 6 sierpnia 1976 r. | Akt utracił moc

Zasady tworzenia i wykorzystania Funduszu Gospodarki Wodnej.

Dz.U.1976.28.167 | rozporządzenie z dnia 6 sierpnia 1976 r. | Akt utracił moc

Niektóre podatki i inne należności pieniężne pobierane w formie łącznego zobowiązania pieniężnego.

Dz.U.1976.29.173 | rozporządzenie z dnia 4 sierpnia 1976 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady orzekania o karach pieniężnych i tryb ich nakładania przez Najwyższą Izbę Kontroli.

Dz.U.1976.28.168 | rozporządzenie z dnia 24 lipca 1976 r. | Akt utracił moc

Tryb przeprowadzania czynności kontrolnych przez Najwyższą Izbę Kontroli.

Dz.U.1976.28.165 | rozporządzenie z dnia 24 lipca 1976 r. | Akt utracił moc

Prowadzenie ksiąg przez kościelne jednostki organizacyjne oraz zakony.

Dz.U.1976.27.158 | rozporządzenie z dnia 21 lipca 1976 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonywania usług hotelarskich przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej.

Dz.U.1976.27.157 | rozporządzenie z dnia 15 lipca 1976 r. | Akt jednorazowy

Porozumienie o współpracy w dziedzinie badań i wykorzystania przestrzeni kosmicznej w celach pokojowych. Moskwa.1976.07.13.

Dz.U.1977.31.135 | umowa międzynarodowa z dnia 13 lipca 1976 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie komisji rozjemczych oraz komisji odwoławczych do spraw pracy.

Dz.U.1976.26.153 | rozporządzenie z dnia 9 lipca 1976 r. | Akt jednorazowy

Ograniczenie wywozu niektórych towarów w niehandlowym obrocie towarowym z zagranicą.

Dz.U.1976.25.146 | rozporządzenie z dnia 8 lipca 1976 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zwolnień od obowiązku posiadania pozwolenia na przywóz i wywóz oraz od cła.

Dz.U.1976.25.147 | rozporządzenie z dnia 8 lipca 1976 r. | Akt jednorazowy

Powszechne badania lekarskie dzieci i młodzieży.

Dz.U.1976.25.150 | rozporządzenie z dnia 24 czerwca 1976 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady prowadzenia gier losowych i totalizatorów.

Dz.U.1976.26.154 | rozporządzenie z dnia 24 czerwca 1976 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic niektórych miast w województwach bielskim, jeleniogórskim, kaliskim, płockim i toruńskim.

Dz.U.1976.24.144 | rozporządzenie z dnia 24 czerwca 1976 r. | Akt utracił moc

Konwencja (nr 144) dotycząca trójstronnych konsultacji w zakresie wprowadzenia w życie norm w sprawie pracy. Genewa.1976.06.21.

Dz.U.1994.103.503 | umowa międzynarodowa z dnia 21 czerwca 1976 r. | Akt obowiązujący

Zasady zajmowania i opróżniania lokali położonych w hotelach pracowniczych.

Dz.U.1976.25.149 | rozporządzenie z dnia 21 czerwca 1976 r. | Akt utracił moc

Nigeria-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej i naukowej. Warszawa.1976.06.16.

Dz.U.1977.30.129 | umowa międzynarodowa z dnia 16 czerwca 1976 r. | Akt obowiązujący

Porozumienie ustanawiające Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa.

Dz.U.2020.824 | umowa międzynarodowa z dnia 13 czerwca 1976 r. | Akt obowiązujący

Uznanie "Zrzeszenia Prawników Polskich" za stowarzyszenie wyższej użyteczności.

Dz.U.1976.22.139 | rozporządzenie z dnia 12 czerwca 1976 r. | Akt utracił moc