Law Journal

Wykaz dokumentów dołączanych do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej.

Dz.U.2018.1757 | rozporządzenie z dnia 6 września 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości.

Dz.U.2018.1765 | rozporządzenie z dnia 6 września 2018 r. | Akt jednorazowy

Dokumenty uniemożliwiające ustalenie danych identyfikujących funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa.

Dz.U.2018.1769 | rozporządzenie z dnia 5 września 2018 r. | Akt obowiązujący

Nadawanie Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości.

Dz.U.2018.1741 | rozporządzenie z dnia 5 września 2018 r. | Akt obowiązujący

Zabezpieczenie finansowe wnoszone przez dostawców mocy oraz uczestników aukcji wstępnych.

Dz.U.2018.1730 | rozporządzenie z dnia 3 września 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2018.1889 | rozporządzenie z dnia 3 września 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym.

Dz.U.2018.1734 | rozporządzenie z dnia 3 września 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych.

Dz.U.2018.1732 | rozporządzenie z dnia 3 września 2018 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie Pełnomocnika Rządu do Spraw Negocjacji w Ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO).

Dz.U.2018.1873 | rozporządzenie z dnia 31 sierpnia 2018 r. | Akt jednorazowy

Dodatkowe badania tachografu i doprowadzenie go do prawidłowego działania.

Dz.U.2018.1678 | rozporządzenie z dnia 30 sierpnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Szkolenia dla techników warsztatu.

Dz.U.2018.1684 | rozporządzenie z dnia 30 sierpnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Bunkier w Oliwie (PLH220055).

Dz.U.2018.1898 | rozporządzenie z dnia 29 sierpnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Dąbrowy Obrzyckie (PLH300003).

Dz.U.2018.1899 | rozporządzenie z dnia 29 sierpnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina Krzny (PLH060066).

Dz.U.2018.1907 | rozporządzenie z dnia 29 sierpnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Kościół w Górkach Wielkich (PLH240008).

Dz.U.2018.1902 | rozporządzenie z dnia 29 sierpnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Kościół w Radziechowach (PLH240007).

Dz.U.2018.1904 | rozporządzenie z dnia 29 sierpnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Ostoja Drużno (PLH280028).

Dz.U.2018.1894 | rozporządzenie z dnia 29 sierpnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Ostoja Zgierzyniecka (PLH300007).

Dz.U.2018.1896 | rozporządzenie z dnia 29 sierpnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Polichna (PLH060078).

Dz.U.2018.1908 | rozporządzenie z dnia 29 sierpnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Puszcza Bieniszewska (PLH300011).

Dz.U.2018.1895 | rozporządzenie z dnia 29 sierpnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Suchy Młyn (PLH240016).

Dz.U.2018.1910 | rozporządzenie z dnia 29 sierpnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Szachownica (PLH240004).

Dz.U.2018.1903 | rozporządzenie z dnia 29 sierpnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Wilcze Błota (PLH220093).

Dz.U.2018.1901 | rozporządzenie z dnia 29 sierpnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie obszarów i przypisanie ich zarządzającym.

Dz.U.2018.1698 | rozporządzenie z dnia 29 sierpnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów.

Dz.U.2018.1677 | rozporządzenie z dnia 29 sierpnia 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków.

Dz.U.2018.1789 | rozporządzenie z dnia 29 sierpnia 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Dz.U.2018.1682 | rozporządzenie z dnia 29 sierpnia 2018 r. | Akt jednorazowy

Pomoc publiczna udzielana niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji.

Dz.U.2018.1713 | rozporządzenie z dnia 28 sierpnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa.

Dz.U.2018.1724 | rozporządzenie z dnia 28 sierpnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana nazwy Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie.

Dz.U.2018.1762 | rozporządzenie z dnia 28 sierpnia 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie nadania statutu Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa.

Dz.U.2018.1667 | rozporządzenie z dnia 28 sierpnia 2018 r. | Akt jednorazowy

Oświadczenia o braku konfliktu interesów.

Dz.U.2018.1658 | rozporządzenie z dnia 24 sierpnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie mianowania na stopnie służbowe funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego.

Dz.U.2018.1718 | rozporządzenie z dnia 24 sierpnia 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa.

Dz.U.2018.1672 | rozporządzenie z dnia 24 sierpnia 2018 r. | Akt jednorazowy

Przetwarzanie informacji przez Policję.

Dz.U.2018.1636 | rozporządzenie z dnia 23 sierpnia 2018 r. | Akt utracił moc

Zasób informacyjny przeznaczony do udostępniania w centralnym repozytorium informacji publicznej.

Dz.U.2018.1790 | rozporządzenie z dnia 23 sierpnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Parametry aukcji głównych dla okresów dostaw przypadających na lata 2021-2023.

Dz.U.2018.1632 | rozporządzenie z dnia 22 sierpnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Wzory legitymacji służbowej inspektora Inspekcji Ochrony Środowiska.

Dz.U.2018.1644 | rozporządzenie z dnia 22 sierpnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie reklamacji usługi pocztowej.

Dz.U.2018.1649 | rozporządzenie z dnia 21 sierpnia 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie zaliczek w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dz.U.2018.1691 | rozporządzenie z dnia 21 sierpnia 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie szkoleń w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Dz.U.2018.1752 | rozporządzenie z dnia 20 sierpnia 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

Dz.U.2018.1656 | rozporządzenie z dnia 20 sierpnia 2018 r. | Akt jednorazowy