Law Journal

Opłata skarbowa od sprzedaży samochodów.

Dz.U.1977.19.80 | rozporządzenie z dnia 11 czerwca 1977 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych.

Dz.U.1977.20.83 | rozporządzenie z dnia 10 czerwca 1977 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu socjalnego i zakładowej działalności socjalnej.

Dz.U.1977.19.79 | rozporządzenie z dnia 10 czerwca 1977 r. | Akt jednorazowy

Zwolnienie od podatku wynagrodzeń osób zatrudnionych w niektórych spółdzielczych zakładach usługowych.

Dz.U.1977.20.81 | rozporządzenie z dnia 10 czerwca 1977 r. | Akt utracił moc

Nadzór i kontrola gospodarki wodnej.

Dz.U.1977.19.78 | rozporządzenie z dnia 3 czerwca 1977 r. | Akt utracił moc

Warunki, jakim powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze.

Dz.U.1977.18.72 | rozporządzenie z dnia 31 maja 1977 r. | Akt utracił moc

NRD-Polska. Układ o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy. Berlin.1977.05.28.

Dz.U.1977.25.104 | umowa międzynarodowa z dnia 28 maja 1977 r. | Akt utracił moc

Hiszpania-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej i naukowej. Warszawa.1977.05.27.

Dz.U.1978.7.22 | umowa międzynarodowa z dnia 27 maja 1977 r. | Akt obowiązujący

Porozumienie o unikaniu podwójnego opodatkowania dochodów i majątku osób fizycznych. Miszkolc.1977.05.27.

Dz.U.1979.10.66 | umowa międzynarodowa z dnia 27 maja 1977 r. | Akt obowiązujący

Opodatkowanie zagranicznych osób fizycznych i osób prawnych.

Dz.U.1977.18.71 | rozporządzenie z dnia 23 maja 1977 r. | Akt utracił moc

Utworzenie okręgowych urzędów górniczych oraz ustalenie ich siedzib i właściwości miejscowej.

Dz.U.1977.16.64 | rozporządzenie z dnia 23 maja 1977 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie opodatkowania niektórych przychodów podatkiem od wynagrodzeń.

Dz.U.1977.16.65 | rozporządzenie z dnia 19 maja 1977 r. | Akt jednorazowy

Uczestnictwo Bahama w Konwencji o obywatelstwie kobiet zamężnych, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 20 lutego 1957 r.

Dz.U.1977.16.69 | oświadczenie rządowe z dnia 22 kwietnia 1977 r. | Akt jednorazowy

Uczestnictwo szeregu państw w konwencjach o ochronie ofiar wojny, podpisanych w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r.

Dz.U.1977.18.73 | oświadczenie rządowe z dnia 22 kwietnia 1977 r. | Akt jednorazowy

Ruch lotniczy cywilnych statków powietrznych.

Dz.U.1977.15.63 | rozporządzenie z dnia 20 kwietnia 1977 r. | Akt utracił moc

Pokrywanie przez cudzoziemców kosztów pobytu w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Dz.U.1977.12.49 | rozporządzenie z dnia 14 kwietnia 1977 r. | Akt utracił moc

Opodatkowanie przychodów z hodowli zwierząt futerkowych i laboratoryjnych.

Dz.U.1977.14.57 | rozporządzenie z dnia 8 kwietnia 1977 r. | Akt utracił moc

Uznanie Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego za stowarzyszenie wyższej użyteczności.

Dz.U.1977.14.55 | rozporządzenie z dnia 8 kwietnia 1977 r. | Akt utracił moc

Obliczanie podstawy wymiaru kolejowej emerytury lub renty.

Dz.U.1977.12.50 | rozporządzenie z dnia 7 kwietnia 1977 r. | Akt utracił moc

Najniższe kwoty emerytur i rent z tytułu zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Dz.U.1977.11.48 | rozporządzenie z dnia 2 kwietnia 1977 r. | Akt utracił moc

Zawieszanie prawa do emerytury lub renty.

Dz.U.1977.11.46 | rozporządzenie z dnia 2 kwietnia 1977 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustalania podstawy wymiaru emerytur i rent dla nauczycieli.

Dz.U.1977.11.47 | rozporządzenie z dnia 2 kwietnia 1977 r. | Akt jednorazowy

Dalsze zwiększanie emerytur i rent oraz zmiana niektórych przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym.

Dz.U.1977.11.43 | ustawa z dnia 31 marca 1977 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o cudzoziemcach.

Dz.U.1977.11.45 | ustawa z dnia 31 marca 1977 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o radach narodowych.

Dz.U.1977.11.44 | ustawa z dnia 31 marca 1977 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa Kodeks morski.

Dz.U.1977.8.31 | dekret z dnia 12 marca 1977 r. | Akt jednorazowy

Ochrona przed powodzią.

Dz.U.1977.10.39 | rozporządzenie z dnia 11 marca 1977 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic gmin w województwach miejskim krakowskim i krośnieńskim.

Dz.U.1977.8.32 | rozporządzenie z dnia 8 marca 1977 r. | Akt utracił moc

Tryb ustanawiania rzeczoznawców budowlanych dla budownictwa komunikacyjnego.

Dz.U.1977.8.34 | rozporządzenie z dnia 17 lutego 1977 r. | Akt utracił moc

Opłaty za sprawdzenie kwalifikacji fachowych kandydatów na kierowców pojazdów samochodowych.

Dz.U.1977.6.26 | rozporządzenie z dnia 15 lutego 1977 r. | Akt utracił moc

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych.

Dz.U.1977.7.30 | rozporządzenie z dnia 10 lutego 1977 r. | Akt obowiązujący

Finansowanie ubezpieczenia społecznego rzemieślników i niektórych innych grup ludności.

Dz.U.1977.5.21 | rozporządzenie z dnia 10 lutego 1977 r. | Akt utracił moc

Urządzenia zaopatrzenia w wodę i urządzenia kanalizacyjne oraz opłaty za wodę i wprowadzanie ścieków.

Dz.U.1977.7.29 | rozporządzenie z dnia 4 lutego 1977 r. | Akt utracił moc

Opłata skarbowa z tytułu wykonywania rzemiosła.

Dz.U.1977.5.23 | rozporządzenie z dnia 31 stycznia 1977 r. | Akt utracił moc

Zryczałtowanie podatków obrotowego i dochodowego od niektórych grup podatników.

Dz.U.1977.5.24 | rozporządzenie z dnia 31 stycznia 1977 r. | Akt utracił moc

Europejska konwencja o zwalczaniu terroryzmu. Strasburg.1977.01.27.

Dz.U.1996.117.557 | umowa międzynarodowa z dnia 27 stycznia 1977 r. | Akt obowiązujący

Porozumienie europejskie w sprawie przekazywania wniosków o przyznanie pomocy sądowej. Strasburg.1977.01.27.

Dz.U.1999.102.1183 | umowa międzynarodowa z dnia 27 stycznia 1977 r. | Akt obowiązujący

Zmiana granic niektórych miast w województwie katowickim.

Dz.U.1977.3.15 | rozporządzenie z dnia 25 stycznia 1977 r. | Akt utracił moc

Zniesienie niektórych miast w województwie katowickim.

Dz.U.1977.3.13 | rozporządzenie z dnia 25 stycznia 1977 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędu w ustawie z dnia 18 grudnia 1976 r. zmieniającej ustawę o podatku wyrównawczym.

Dz.U.1977.3.17 | obwieszczenie z dnia 22 stycznia 1977 r. | Akt jednorazowy

Gospodarowanie kamieniami szlachetnymi i ozdobnymi.

Dz.U.1977.5.22 | rozporządzenie z dnia 14 stycznia 1977 r. | Akt utracił moc

Utworzenie miasta Zagórza w województwie krośnieńskim.

Dz.U.1977.2.10 | rozporządzenie z dnia 11 stycznia 1977 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie praw i obowiązków pracowników służby dyplomatyczno-konsularnej.

Dz.U.1977.2.9 | rozporządzenie z dnia 11 stycznia 1977 r. | Akt jednorazowy

Przeprowadzenie spisu próbnego w ramach prac przygotowawczych do narodowego spisu powszechnego 1978 r.

Dz.U.1977.1.8 | rozporządzenie z dnia 7 stycznia 1977 r. | Akt utracił moc

Uchylenie rozporządzenia w sprawie uposażenia pracowników izb morskich.

Dz.U.1977.3.16 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 1976 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie preferencyjnych stawek celnych.

Dz.U.1976.42.254 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 1976 r. | Akt jednorazowy

Zmiana niektórych stawek celnych na towary przywożone w handlowym obrocie towarowym z zagranicą.

Dz.U.1976.42.253 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 1976 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie organów dozoru technicznego.

Dz.U.1977.1.7 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 1976 r. | Akt jednorazowy