Law Journal

Zasady i stawki wynagrodzenia twórców dzieł plastycznych oraz umowy o wykonanie lub wykorzystanie tych dzieł.

Dz.U.1977.36.158 | rozporządzenie z dnia 11 listopada 1977 r. | Akt utracił moc

Uznanie stowarzyszenia "Towarzystwo Krzewienia Kultury Świeckiej" za stowarzyszenie wyższej użyteczności.

Dz.U.1977.34.149 | rozporządzenie z dnia 9 listopada 1977 r. | Akt utracił moc

Peru-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej i naukowej. Lima.1977.11.04.

Dz.U.1979.26.151 | umowa międzynarodowa z dnia 4 listopada 1977 r. | Akt obowiązujący

Zarządzenie wyborów do rad narodowych stopnia podstawowego.

Dz.U.1977.33.144 | uchwała z dnia 29 października 1977 r. | Akt utracił moc

Zaopatrzenie emerytalne oraz inne świadczenia dla rolników i ich rodzin.

Dz.U.1977.32.140 | ustawa z dnia 27 października 1977 r. | Akt utracił moc

Finlandia-Polska. Umowa w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku. Helsinki.1977.10.26.

Dz.U.1979.12.84 | umowa międzynarodowa z dnia 26 października 1977 r. | Akt obowiązujący

Warunki najmu budynków i lokali przez cudzoziemców dewizowych.

Dz.U.1977.34.150 | rozporządzenie z dnia 25 października 1977 r. | Akt utracił moc

Prowadzenie ksiąg zwierząt zarodowych.

Dz.U.1977.31.138 | rozporządzenie z dnia 18 października 1977 r. | Akt utracił moc

Nadanie Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie imienia Bronisława Czecha.

Dz.U.1977.30.132 | rozporządzenie z dnia 29 września 1977 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykazów chorób zakaźnych.

Dz.U.1977.30.133 | rozporządzenie z dnia 29 września 1977 r. | Akt jednorazowy

Konwencja nr 17 w sprawie zwolnienia od legalizacji niektórych aktów i dokumentów. Ateny.1977.09.15.

Dz.U.2003.148.1446 | umowa międzynarodowa z dnia 15 września 1977 r. | Akt obowiązujący

Przekształcenie Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Siedlcach w Wyższą Szkołę Rolniczo-Pedagogiczną w Siedlcach.

Dz.U.1977.29.127 | rozporządzenie z dnia 12 września 1977 r. | Akt utracił moc

Wykonanie niektórych przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz rekultywacja gruntów.

Dz.U.1977.33.145 | rozporządzenie z dnia 9 września 1977 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie krajowego transportu drogowego.

Dz.U.1977.30.134 | rozporządzenie z dnia 8 września 1977 r. | Akt jednorazowy

Pomoc materialna dla studentów szkół wyższych.

Dz.U.1977.29.126 | rozporządzenie z dnia 2 września 1977 r. | Akt utracił moc

Gospodarowanie metalami nieżelaznymi.

Dz.U.1977.29.128 | rozporządzenie z dnia 30 sierpnia 1977 r. | Akt utracił moc

Grecja-Polska. Konwencja konsularna. Warszawa.1977.08.30.

Dz.U.1979.12.82 | umowa międzynarodowa z dnia 30 sierpnia 1977 r. | Akt obowiązujący

Uczestnictwo szeregu państw w Konwencji o prawach politycznych kobiet, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r.

Dz.U.1977.28.123 | oświadczenie rządowe z dnia 25 sierpnia 1977 r. | Akt jednorazowy

Wietnam-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej i naukowej. Warszawa.1977.08.16.

Dz.U.1978.11.45 | umowa międzynarodowa z dnia 16 sierpnia 1977 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic niektórych miast w województwach: łomżyńskim, nowosądeckim i tarnobrzeskim.

Dz.U.1977.27.117 | rozporządzenie z dnia 13 sierpnia 1977 r. | Akt utracił moc

Opłaty związane z ochroną znaków towarowych.

Dz.U.1977.27.114 | rozporządzenie z dnia 12 sierpnia 1977 r. | Akt utracił moc

Strażnicy łowieccy.

Dz.U.1977.28.121 | rozporządzenie z dnia 12 sierpnia 1977 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie opłaty skarbowej.

Dz.U.1977.26.111 | rozporządzenie z dnia 12 sierpnia 1977 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie projektów wynalazczych.

Dz.U.1977.27.113 | rozporządzenie z dnia 12 sierpnia 1977 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie podstawy wymiaru emerytury lub renty dla osób, które były zatrudnione za granicą.

Dz.U.1977.26.112 | rozporządzenie z dnia 10 sierpnia 1977 r. | Akt jednorazowy

Granice wód, linia brzegu, urządzenia nad wodami oraz wody śródlądowe żeglowne.

Dz.U.1977.26.110 | rozporządzenie z dnia 5 sierpnia 1977 r. | Akt utracił moc

Przekształcenie Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Lublinie w Politechnikę Lubelską.

Dz.U.1977.28.120 | rozporządzenie z dnia 1 sierpnia 1977 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone w handlowym obrocie towarowym z zagranicą.

Dz.U.1977.25.106 | rozporządzenie z dnia 21 lipca 1977 r. | Akt jednorazowy

Czechosłowacja-Polska. Umowa o ułatwieniach w ruchu osobowym obywateli obu Państw. Warszawa.1977.07.20.

Dz.U.1977.26.108 | umowa międzynarodowa z dnia 20 lipca 1977 r. | Akt jednorazowy

Amnestia.

Dz.U.1977.24.102 | dekret z dnia 19 lipca 1977 r. | Akt utracił moc

Warty przeciwpożarowe.

Dz.U.1977.23.98 | rozporządzenie z dnia 11 lipca 1977 r. | Akt utracił moc

Kwalifikowanie kandydatów na niektóre stanowiska w zakładach społecznych służby zdrowia.

Dz.U.1977.23.100 | rozporządzenie z dnia 7 lipca 1977 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ochrony rybołówstwa morskiego.

Dz.U.1977.25.107 | rozporządzenie z dnia 6 lipca 1977 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie umundurowania pracowników urzędów morskich.

Dz.U.1977.22.96 | rozporządzenie z dnia 5 lipca 1977 r. | Akt jednorazowy

Zwolnienia od obowiązku posiadania pozwolenia na przywóz i wywóz oraz od cła.

Dz.U.1977.22.97 | rozporządzenie z dnia 1 lipca 1977 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie pokrywania przez cudzoziemców kosztów pobytu w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Dz.U.1977.21.91 | rozporządzenie z dnia 29 czerwca 1977 r. | Akt jednorazowy

Konwencja (nr 149) dotycząca zatrudnienia oraz warunków pracy i życia personelu pielęgniarskiego. Genewa.1977.06.21.

Dz.U.1981.2.4 | umowa międzynarodowa z dnia 21 czerwca 1977 r. | Akt obowiązujący

Przyjęcie Republiki Seszeli, Ludowej Republiki Angoli i Samoa Zachodniego do Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Dz.U.1977.20.85 | oświadczenie rządowe z dnia 18 czerwca 1977 r. | Akt jednorazowy

Ogłaszanie się pracowników medycznych wykonujących zawód poza zakładami społecznymi służby zdrowia.

Dz.U.1977.20.84 | rozporządzenie z dnia 17 czerwca 1977 r. | Akt utracił moc

Opłata skarbowa od sprzedaży samochodów.

Dz.U.1977.19.80 | rozporządzenie z dnia 11 czerwca 1977 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych.

Dz.U.1977.20.83 | rozporządzenie z dnia 10 czerwca 1977 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu socjalnego i zakładowej działalności socjalnej.

Dz.U.1977.19.79 | rozporządzenie z dnia 10 czerwca 1977 r. | Akt jednorazowy

Zwolnienie od podatku wynagrodzeń osób zatrudnionych w niektórych spółdzielczych zakładach usługowych.

Dz.U.1977.20.81 | rozporządzenie z dnia 10 czerwca 1977 r. | Akt utracił moc

Nadzór i kontrola gospodarki wodnej.

Dz.U.1977.19.78 | rozporządzenie z dnia 3 czerwca 1977 r. | Akt utracił moc

Warunki, jakim powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze.

Dz.U.1977.18.72 | rozporządzenie z dnia 31 maja 1977 r. | Akt utracił moc

NRD-Polska. Układ o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy. Berlin.1977.05.28.

Dz.U.1977.25.104 | umowa międzynarodowa z dnia 28 maja 1977 r. | Akt utracił moc

Hiszpania-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej i naukowej. Warszawa.1977.05.27.

Dz.U.1978.7.22 | umowa międzynarodowa z dnia 27 maja 1977 r. | Akt obowiązujący

Porozumienie o unikaniu podwójnego opodatkowania dochodów i majątku osób fizycznych. Miszkolc.1977.05.27.

Dz.U.1979.10.66 | umowa międzynarodowa z dnia 27 maja 1977 r. | Akt obowiązujący

Opodatkowanie zagranicznych osób fizycznych i osób prawnych.

Dz.U.1977.18.71 | rozporządzenie z dnia 23 maja 1977 r. | Akt utracił moc

Utworzenie okręgowych urzędów górniczych oraz ustalenie ich siedzib i właściwości miejscowej.

Dz.U.1977.16.64 | rozporządzenie z dnia 23 maja 1977 r. | Akt utracił moc