Law Journal

Uchylenie rozporządzenia dotyczącego ustanowienia płatników opłaty skarbowej od niektórych umów kredytu.

Dz.U.1978.13.58 | rozporządzenie z dnia 20 maja 1978 r. | Akt jednorazowy

Konwencja o przekazywaniu i wykorzystywaniu danych ze zdalnego badania Ziemi z kosmosu. Moskwa.1978.05.19.

Dz.U.1980.10.27 | umowa międzynarodowa z dnia 19 maja 1978 r. | Akt obowiązujący

Porozumienie o unikaniu podwójnego opodatkowania dochodów i majątku osób prawnych. Ułan Bator.1978.05.19.

Dz.U.1979.10.68 | umowa międzynarodowa z dnia 19 maja 1978 r. | Akt obowiązujący

Włochy-Polska. Konwencja w sprawie współpracy w dziedzinie weterynarii. Rzym.1978.05.16.

Dz.U.1982.15.114 | umowa międzynarodowa z dnia 16 maja 1978 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie o opłatach za dokonanie czynności notarialnych.

Dz.U.1978.12.55 | rozporządzenie z dnia 5 maja 1978 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie podatków obrotowego i dochodowego.

Dz.U.1978.11.48 | rozporządzenie z dnia 26 kwietnia 1978 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie stosowania ulg podatkowych z tytułu inwestycji.

Dz.U.1978.11.50 | rozporządzenie z dnia 26 kwietnia 1978 r. | Akt jednorazowy

Przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego 1978 r.

Dz.U.1978.10.40 | rozporządzenie z dnia 17 kwietnia 1978 r. | Akt utracił moc

Regulamin dyscyplinarny funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Dz.U.1978.10.41 | rozporządzenie z dnia 5 kwietnia 1978 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu.

Dz.U.1978.9.37 | rozporządzenie z dnia 31 marca 1978 r. | Akt utracił moc

Protokół dodatkowy do Konwencji europejskiej o informacji o prawie obcym. Strasburg.1978.03.15.

Dz.U.1994.64.274 | umowa międzynarodowa z dnia 15 marca 1978 r. | Akt obowiązujący

Austria-Polska. Umowa o ekstradycji. Wiedeń.1978.02.27.

Dz.U.1980.14.46 | umowa międzynarodowa z dnia 27 lutego 1978 r. | Akt utracił moc

Austria-Polska. Umowa o pomocy prawnej w sprawach karnych. Wiedeń.1978.02.27.

Dz.U.1980.14.44 | umowa międzynarodowa z dnia 27 lutego 1978 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie o opłatach konsularnych.

Dz.U.1978.6.17 | rozporządzenie z dnia 27 lutego 1978 r. | Akt jednorazowy

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników.

Dz.U.1978.5.13 | rozporządzenie z dnia 24 lutego 1978 r. | Akt utracił moc

Panama-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej i naukowej. Panama.1978.02.17.

Dz.U.1979.10.64 | umowa międzynarodowa z dnia 17 lutego 1978 r. | Akt obowiązujący

Protokół dotyczący Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu 1974. Londyn.1978.02.17.

Dz.U.1984.61.320 | umowa międzynarodowa z dnia 17 lutego 1978 r. | Akt utracił moc

Szczególny nadzór podatkowy oraz zasady i tryb wykonywania tego nadzoru.

Dz.U.1978.5.15 | rozporządzenie z dnia 8 lutego 1978 r. | Akt utracił moc

Szwecja-Polska. Porozumienie o rybołówstwie. Warszawa.1978.02.01.

Dz.U.1978.23.102 | umowa międzynarodowa z dnia 1 lutego 1978 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych.

Dz.U.1978.1.1 | rozporządzenie z dnia 20 stycznia 1978 r. | Akt jednorazowy

Status wojewody.

Dz.U.1978.2.4 | rozporządzenie z dnia 13 stycznia 1978 r. | Akt utracił moc

Wypowiedzenie umowy międzynarodowej.

Dz.U.2016.889 | uchwała z dnia 28 grudnia 1977 r. | Akt jednorazowy

Zasady i warunki uprawiania rybołówstwa przez obce statki rybackie w polskiej strefie rybołówstwa morskiego.

Dz.U.1977.38.175 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 1977 r. | Akt utracił moc

Morze terytorialne Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Dz.U.1977.37.162 | ustawa z dnia 17 grudnia 1977 r. | Akt utracił moc

Polska strefa rybołówstwa morskiego.

Dz.U.2018.2357 t.j. | ustawa z dnia 17 grudnia 1977 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Szelf kontynentalny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Dz.U.1977.37.164 | ustawa z dnia 17 grudnia 1977 r. | Akt utracił moc

Ustawa budżetowa na rok 1978.

Dz.U.1977.37.161 | ustawa z dnia 17 grudnia 1977 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie preferencyjnych stawek celnych.

Dz.U.1977.38.174 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 1977 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zwolnień od obowiązku posiadania pozwolenia na przywóz i wywóz oraz od cła.

Dz.U.1977.38.173 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 1977 r. | Akt jednorazowy

Wykonanie niektórych przepisów ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym oraz inne świadczenia dla rolników i ich rodzin.

Dz.U.1977.37.166 | rozporządzenie z dnia 9 grudnia 1977 r. | Akt utracił moc

Kwoty wynagrodzenia za pracę wolne od potrąceń z innych tytułów niż świadczenia alimentacyjne.

Dz.U.1977.37.165 | rozporządzenie z dnia 6 grudnia 1977 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów ustawy o niektórych podatkach i opłatach terenowych.

Dz.U.1977.38.171 | rozporządzenie z dnia 29 listopada 1977 r. | Akt jednorazowy

Zm.: Prawo górnicze.

Dz.U.1977.35.151 | ustawa z dnia 26 listopada 1977 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie uznania "Towarzystwa Wiedzy Wojskowo-Obronnej" za stowarzyszenie wyższej użyteczności.

Dz.U.1977.36.159 | rozporządzenie z dnia 26 listopada 1977 r. | Akt jednorazowy

Gospodarowanie bursztynem i wyrobami z bursztynu.

Dz.U.1977.35.152 | rozporządzenie z dnia 16 listopada 1977 r. | Akt utracił moc

Jordania-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej i naukowej. Amman.1977.11.16.

Dz.U.1984.28.141 | umowa międzynarodowa z dnia 16 listopada 1977 r. | Akt obowiązujący

Zasady i stawki wynagrodzenia twórców dzieł plastycznych oraz umowy o wykonanie lub wykorzystanie tych dzieł.

Dz.U.1977.36.158 | rozporządzenie z dnia 11 listopada 1977 r. | Akt utracił moc

Uznanie stowarzyszenia "Towarzystwo Krzewienia Kultury Świeckiej" za stowarzyszenie wyższej użyteczności.

Dz.U.1977.34.149 | rozporządzenie z dnia 9 listopada 1977 r. | Akt utracił moc

Peru-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej i naukowej. Lima.1977.11.04.

Dz.U.1979.26.151 | umowa międzynarodowa z dnia 4 listopada 1977 r. | Akt obowiązujący

Zarządzenie wyborów do rad narodowych stopnia podstawowego.

Dz.U.1977.33.144 | uchwała z dnia 29 października 1977 r. | Akt utracił moc