Law Journal

Ustanowienie tytułu honorowego "Zasłużony dla Kultury Narodowej".

Dz.U.1984.52.270 | ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. | Akt utracił moc

Fundusz gminny i fundusz miejski.

Dz.U.1984.52.269 | ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie transportu morskiego materiałów niebezpiecznych.

Dz.U.1984.51.267 | rozporządzenie z dnia 9 października 1984 r. | Akt jednorazowy

Dodatki do emerytur i rent z tytułu pracy naukowo-dydaktycznej.

Dz.U.1984.51.266 | rozporządzenie z dnia 15 października 1984 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie rodzin zastępczych.

Dz.U.1984.51.265 | rozporządzenie z dnia 31 października 1984 r. | Akt jednorazowy

Zasady stosowania czasu pracy w uspołecznionych zakładach pracy oraz zmiana niektórych przepisów o czasie pracy.

Dz.U.1984.51.263 | rozporządzenie z dnia 8 października 1984 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zatrudniania absolwentów.

Dz.U.1984.51.262 | rozporządzenie z dnia 8 października 1984 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie urlopów wychowawczych.

Dz.U.1984.51.261 | rozporządzenie z dnia 1 października 1984 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o rozwoju systemu oświaty i wychowania.

Dz.U.1984.49.253 | ustawa z dnia 10 października 1984 r. | Akt jednorazowy

Cypr-Polska. Konwencja konsularna. Nikozja.1980.07.03.

Dz.U.1984.48.249 | umowa międzynarodowa z dnia 3 lipca 1980 r. | Akt obowiązujący

Kuba-Polska. Umowa o pomocy prawnej w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych. Hawana.1982.11.18.

Dz.U.1984.47.247 | umowa międzynarodowa z dnia 18 listopada 1982 r. | Akt obowiązujący

Uzgadnianie rozwiązań technicznych w zakresie inwestycji i modernizacji w dziedzinie gospodarki energetycznej.

Dz.U.1984.46.244 | rozporządzenie z dnia 10 września 1984 r. | Akt utracił moc

Wymagania w zakresie kwalifikacji osobistych i zawodowych osób kierowanych do pracy za granicą.

Dz.U.1984.45.243 | rozporządzenie z dnia 3 września 1984 r. | Akt utracił moc

Ubezpieczenia majątkowe i osobowe.

Dz.U.1984.45.242 | ustawa z dnia 20 września 1984 r. | Akt utracił moc

Bezpłatne zaopatrywanie dzieci z karłowatością przysadkową w lek Somatohorm (Crescormon).

Dz.U.1984.44.240 | rozporządzenie z dnia 1 sierpnia 1984 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie warunków oraz rodzajów i wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów.

Dz.U.1984.44.239 | rozporządzenie z dnia 17 września 1984 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich.

Dz.U.1984.44.238 | rozporządzenie z dnia 14 września 1984 r. | Akt jednorazowy

Rozszerzenie zakresu działania Państwowej Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych.

Dz.U.1984.44.236 | rozporządzenie z dnia 5 września 1984 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom.

Dz.U.1984.44.235 | rozporządzenie z dnia 5 września 1984 r. | Akt jednorazowy

Cła antydumpingowe.

Dz.U.1984.44.234 | rozporządzenie z dnia 3 września 1984 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ławników izb morskich.

Dz.U.1984.44.232 | rozporządzenie z dnia 29 sierpnia 1984 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych.

Dz.U.1984.44.230 | rozporządzenie z dnia 10 sierpnia 1984 r. | Akt jednorazowy

Ustalanie składu załóg niezbędnego do bezpiecznej żeglugi polskich statków morskich.

Dz.U.1984.43.229 | rozporządzenie z dnia 30 lipca 1984 r. | Akt utracił moc

Uznanie Zrzeszenia Katolików Caritas za stowarzyszenie wyższej użyteczności.

Dz.U.1984.43.226 | rozporządzenie z dnia 10 sierpnia 1984 r. | Akt utracił moc

Zasady sprzedaży przez osoby wykonujące rzemiosło wyrobów własnych i obcej produkcji.

Dz.U.1984.42.224 | rozporządzenie z dnia 31 lipca 1984 r. | Akt utracił moc

Wykonywanie handlu oraz niektórych usług przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej.

Dz.U.1984.42.222 | rozporządzenie z dnia 31 lipca 1984 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie podatku obrotowego od nadmiernych ubytków niektórych produktów.

Dz.U.1984.42.219 | rozporządzenie z dnia 3 sierpnia 1984 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowy zakres działania Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

Dz.U.1984.41.218 | rozporządzenie z dnia 25 lipca 1984 r. | Akt utracił moc

Wcześniejsze udostępnianie materiałów archiwalnych.

Dz.U.1984.41.217 | rozporządzenie z dnia 25 lipca 1984 r. | Akt utracił moc

Zakres działania oraz tryb powoływania i działania Rady Prasowej.

Dz.U.1984.40.214 | rozporządzenie z dnia 1 lipca 1984 r. | Akt utracił moc

Rozgłośnie oraz tele- i radiowęzły zakładowe.

Dz.U.1984.40.210 | rozporządzenie z dnia 9 lipca 1984 r. | Akt utracił moc

Wykaz instytucji upowszechniania kultury o znaczeniu ogólnokrajowym.

Dz.U.1984.39.208 | rozporządzenie z dnia 25 lipca 1984 r. | Akt utracił moc

Prowadzenie rejestru instytucji upowszechniania kultury oraz ewidencja placówek upowszechniania kultury.

Dz.U.1984.39.206 | rozporządzenie z dnia 25 lipca 1984 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie obliczania wydatków w postępowaniu karnym.

Dz.U.1984.39.205 | rozporządzenie z dnia 20 lipca 1984 r. | Akt jednorazowy

Protokół dotyczący poprawki do artykułu 50 ustęp a) Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym. Montreal.1974.10.16.

Dz.U.1984.39.199 | umowa międzynarodowa z dnia 16 października 1974 r. | Akt jednorazowy

Bezpieczeństwo i higiena pracy w poradniach i pracowniach stomatologicznych.

Dz.U.1984.37.197 | rozporządzenie z dnia 30 czerwca 1984 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów o podatku wyrównawczym.

Dz.U.1984.37.196 | rozporządzenie z dnia 19 lipca 1984 r. | Akt jednorazowy

Aplikanci sądowi i notarialni.

Dz.U.1984.37.195 | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 1984 r. | Akt utracił moc

Amnestia.

Dz.U.1984.36.192 | ustawa z dnia 21 lipca 1984 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Akademii Medycznej w Bydgoszczy.

Dz.U.1984.36.191 | ustawa z dnia 21 lipca 1984 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Uniwersytetu Szczecińskiego.

Dz.U.1984.36.190 | ustawa z dnia 21 lipca 1984 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie pracowniczych urlopów wypoczynkowych.

Dz.U.1984.35.188 | rozporządzenie z dnia 26 czerwca 1984 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o pracownikach urzędów państwowych.

Dz.U.1984.35.187 | ustawa z dnia 12 lipca 1984 r. | Akt jednorazowy

Komisja Planowania przy Radzie Ministrów.

Dz.U.1984.35.186 | ustawa z dnia 12 lipca 1984 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Dz.U.1984.34.184 | ustawa z dnia 3 lipca 1984 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Prawo celne.

Dz.U.1984.34.183 | ustawa z dnia 3 lipca 1984 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o zakwaterowaniu sił zbrojnych.

Dz.U.1984.34.182 | ustawa z dnia 3 lipca 1984 r. | Akt jednorazowy

Kultura fizyczna.

Dz.U.1984.34.181 | ustawa z dnia 3 lipca 1984 r. | Akt utracił moc

Projekty wynalazcze.

Dz.U.1984.33.178 | rozporządzenie z dnia 29 czerwca 1984 r. | Akt utracił moc

Wykonywanie obowiązku meldunkowego i prowadzenie ewidencji ludności.

Dz.U.1984.32.176 | rozporządzenie z dnia 28 czerwca 1984 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędów.

Dz.U.1984.31.173 | obwieszczenie z dnia 25 czerwca 1984 r. | Akt jednorazowy