Law Journal

Dyplomy doktorskie, dyplomy habilitacyjne i legitymacja doktoranta.

Dz.U.2021.676 t.j. | rozporządzenie z dnia 21 września 2018 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Sprostowanie błędów.

Dz.U.2018.1913 | obwieszczenie z dnia 21 września 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego.

Dz.U.2018.1814 | rozporządzenie z dnia 21 września 2018 r. | Akt jednorazowy

Dziedziny nauki i dyscypliny naukowe oraz dyscypliny artystyczne.

Dz.U.2018.1818 | rozporządzenie z dnia 20 września 2018 r. | Akt obowiązujący

Pomoc de minimis w ramach programu "Wsparcie dla czasopism naukowych".

Dz.U.2020.94 t.j. | rozporządzenie z dnia 20 września 2018 r. | Akt obowiązujący

Rozkład czasu służby funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa.

Dz.U.2018.1820 | rozporządzenie z dnia 20 września 2018 r. | Akt obowiązujący

Świadectwo służby oraz opinia o służbie funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa.

Dz.U.2018.1840 | rozporządzenie z dnia 20 września 2018 r. | Akt obowiązujący

Wymogi techniczne infrastruktury sektorów na stadionie, na których są udostępniane miejsca stojące.

Dz.U.2018.1874 | rozporządzenie z dnia 20 września 2018 r. | Akt obowiązujący

Zaliczenie dróg do kategorii dróg krajowych.

Dz.U.2018.1846 | rozporządzenie z dnia 20 września 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie licencjonowania personelu lotniczego.

Dz.U.2018.1886 | rozporządzenie z dnia 20 września 2018 r. | Akt jednorazowy

Uznanie za obowiązujące przepisów w zakresie budowy stałych platform wiertniczych oraz ich urządzeń i wyposażenia.

Dz.U.2018.1883 | rozporządzenie z dnia 19 września 2018 r. | Akt obowiązujący

Wyłączenie niektórych obowiązków w zakresie zgłoszeń przewozu towarów.

Dz.U.2018.1839 | rozporządzenie z dnia 19 września 2018 r. | Akt utracił moc

Zgłoszenia przewozu towarów.

Dz.U.2018.1849 | rozporządzenie z dnia 19 września 2018 r. | Akt utracił moc

Lokowanie środków Funduszu Rezerwy Demograficznej.

Dz.U.2018.1920 | rozporządzenie z dnia 18 września 2018 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

Dz.U.2018.1796 | rozporządzenie z dnia 17 września 2018 r. | Akt obowiązujący

Wymagania kwalifikacyjne do wykonywania pomiarów hydrograficznych.

Dz.U.2018.1947 | rozporządzenie z dnia 17 września 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie wprowadzenia programu zwalczania i monitorowania choroby Aujeszkyego u świń.

Dz.U.2018.1805 | rozporządzenie z dnia 17 września 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych.

Dz.U.2018.1860 | rozporządzenie z dnia 17 września 2018 r. | Akt jednorazowy

Minimalne wymagania organizacyjno-techniczne dla Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi.

Dz.U.2018.1821 | rozporządzenie z dnia 14 września 2018 r. | Akt obowiązujący

Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2019.

Dz.U.2018.2103 | rozporządzenie z dnia 14 września 2018 r. | Akt obowiązujący

Sposób dokumentowania kontroli operacyjnej prowadzonej przez Biuro Nadzoru Wewnętrznego.

Dz.U.2018.1888 | rozporządzenie z dnia 14 września 2018 r. | Akt obowiązujący

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.

Dz.U.2021.77 t.j. | ustawa z dnia 13 września 2018 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Sposób nadawania numeru rejestrowego podmiotom wpisywanym do rejestru prowadzonego w ramach BDO.

Dz.U.2018.1807 | rozporządzenie z dnia 13 września 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o weteranach działań poza granicami państwa.

Dz.U.2018.2018 | ustawa z dnia 13 września 2018 r. | Akt jednorazowy

Dokumenty wydawane w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego.

Dz.U.2018.1791 | rozporządzenie z dnia 12 września 2018 r. | Akt obowiązujący

Kryteria oceny programowej.

Dz.U.2018.1787 | rozporządzenie z dnia 12 września 2018 r. | Akt obowiązujący

Wzory dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych.

Dz.U.2018.1804 | rozporządzenie z dnia 12 września 2018 r. | Akt utracił moc

Wzory dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego.

Dz.U.2018.1783 | rozporządzenie z dnia 12 września 2018 r. | Akt utracił moc

Zaniechanie poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów uzyskanych w następstwie wykonania umów offsetowych.

Dz.U.2018.1778 | rozporządzenie z dnia 12 września 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Dz.U.2018.1779 | rozporządzenie z dnia 12 września 2018 r. | Akt jednorazowy

Wykaz usług kluczowych oraz progów istotności skutku zakłócającego incydentu dla świadczenia usług kluczowych.

Dz.U.2018.1806 | rozporządzenie z dnia 11 września 2018 r. | Akt obowiązujący

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokość minimalnej stawki godzinowej w 2019 r.

Dz.U.2018.1794 | rozporządzenie z dnia 11 września 2018 r. | Akt utracił moc

Wzory dokumentów DPO i DPR.

Dz.U.2018.1809 | rozporządzenie z dnia 11 września 2018 r. | Akt utracił moc

Wzory dokumentów EDPO i EDPR.

Dz.U.2018.1803 | rozporządzenie z dnia 11 września 2018 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.

Dz.U.2018.1786 | rozporządzenie z dnia 11 września 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie recept.

Dz.U.2018.1773 | rozporządzenie z dnia 11 września 2018 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych.

Dz.U.2018.1777 | rozporządzenie z dnia 11 września 2018 r. | Akt jednorazowy

Profil zaufany i podpis zaufany.

Dz.U.2018.1760 | rozporządzenie z dnia 10 września 2018 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie zwrotu akcyzy od samochodu osobowego.

Dz.U.2018.1776 | rozporządzenie z dnia 10 września 2018 r. | Akt jednorazowy

Należność pieniężna przysługująca funkcjonariuszowi Straży Marszałkowskiej z tytułu podróży służbowej.

Dz.U.2018.1766 | rozporządzenie z dnia 7 września 2018 r. | Akt obowiązujący

Przekazywanie informacji Straży Marszałkowskiej.

Dz.U.2018.1763 | rozporządzenie z dnia 7 września 2018 r. | Akt obowiązujący

Przeniesienie planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, na rok 2018.

Dz.U.2018.1774 | rozporządzenie z dnia 7 września 2018 r. | Akt utracił moc

Umundurowanie funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej.

Dz.U.2018.1788 | rozporządzenie z dnia 7 września 2018 r. | Akt obowiązujący

Wielokrotność kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Dz.U.2018.1798 | rozporządzenie z dnia 7 września 2018 r. | Akt utracił moc

Określenie priorytetowych dziedzin medycyny.

Dz.U.2018.1738 | rozporządzenie z dnia 6 września 2018 r. | Akt utracił moc