Law Journal

Podatek obrotowy od nadmiernych ubytków niektórych produktów.

Dz.U.1982.24.173 | rozporządzenie z dnia 31 lipca 1982 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o okręgowych sądach pracy i ubezpieczeń społecznych.

Dz.U.1982.23.163 | dekret z dnia 30 lipca 1982 r. | Akt jednorazowy

Podwyższenie emerytur dla niektórych pracowników zatrudnionych w stoczniach morskich.

Dz.U.1982.24.175 | rozporządzenie z dnia 28 lipca 1982 r. | Akt utracił moc

Główni księgowi przedsiębiorstw i innych państwowych jednostek organizacyjnych.

Dz.U.1982.25.179 | rozporządzenie z dnia 26 lipca 1982 r. | Akt utracił moc

Określenie wysokości wpisów w sprawach cywilnych.

Dz.U.1982.26.188 | rozporządzenie z dnia 26 lipca 1982 r. | Akt utracił moc

Utworzenie miasta Poręby w województwie katowickim.

Dz.U.1982.23.164 | rozporządzenie z dnia 26 lipca 1982 r. | Akt utracił moc

Weryfikacja rocznych bilansów przedsiębiorstw i innych państwowych jednostek organizacyjnych.

Dz.U.1982.25.180 | rozporządzenie z dnia 26 lipca 1982 r. | Akt utracił moc

Wykaz towarów, na których obrót z zagranicą nie nadaje się koncesji.

Dz.U.1982.26.189 | rozporządzenie z dnia 26 lipca 1982 r. | Akt utracił moc

Wysokość składki na ubezpieczenie społeczne za pracowników uspołecznionych zakładów pracy.

Dz.U.1982.25.178 | rozporządzenie z dnia 26 lipca 1982 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zawieszania prawa do emerytury i renty.

Dz.U.1982.24.170 | rozporządzenie z dnia 26 lipca 1982 r. | Akt jednorazowy

Wysokość opłat kancelaryjnych w sprawach cywilnych.

Dz.U.1982.23.167 | rozporządzenie z dnia 23 lipca 1982 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie prowadzenia ksiąg zwierząt zarodowych.

Dz.U.1982.23.168 | rozporządzenie z dnia 21 lipca 1982 r. | Akt jednorazowy

Warunki najmu budynków i lokali przez cudzoziemców dewizowych.

Dz.U.1982.22.161 | rozporządzenie z dnia 20 lipca 1982 r. | Akt utracił moc

Wyłączenie niektórych osób spod obowiązku uzyskiwania zezwoleń na pobyt czasowy w strefie nadgranicznej.

Dz.U.1982.25.183 | rozporządzenie z dnia 19 lipca 1982 r. | Akt utracił moc

Zwolnienie niektórych grup osób od jednorazowej, dodatkowej wpłaty podatku dochodowego w 1982 r.

Dz.U.1982.22.160 | rozporządzenie z dnia 19 lipca 1982 r. | Akt utracił moc

Konwencja o utworzeniu Europejskiej Organizacji Łączności Satelitarnej EUTELSAT. Paryż.1982.07.15.

Dz.U.1995.24.130 | umowa międzynarodowa z dnia 15 lipca 1982 r. | Akt utracił moc

Tryb i zasady opracowania oraz zatwierdzania łowieckiego planu hodowlanego.

Dz.U.1982.22.162 | rozporządzenie z dnia 12 lipca 1982 r. | Akt utracił moc

Księgi wieczyste i hipoteka.

Dz.U.2019.2204 t.j. | ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Radcowie prawni.

Dz.U.2020.75 t.j. | ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. | Akt obowiązujący

Ustawa budżetowa na rok 1982.

Dz.U.1982.20.148 | ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. | Akt utracił moc

Szczególne warunki przechodzenia na emeryturę oraz uprawnienia z tytułu wypadków przy pracy górników.

Dz.U.1982.18.138 | rozporządzenie z dnia 28 czerwca 1982 r. | Akt utracił moc

Wykonanie przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Dz.U.1982.20.149 | rozporządzenie z dnia 28 czerwca 1982 r. | Akt utracił moc

Zasady rozliczeń pieniężnych jednostek gospodarki uspołecznionej.

Dz.U.1982.22.158 | rozporządzenie z dnia 28 czerwca 1982 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzenie w nim zmian.

Dz.U.1982.21.154 | rozporządzenie z dnia 24 czerwca 1982 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych.

Dz.U.1982.21.152 | rozporządzenie z dnia 24 czerwca 1982 r. | Akt jednorazowy

Tryb i termin płatności należności budżetowej z tytułu stosowania nieprawidłowych cen.

Dz.U.1982.18.142 | rozporządzenie z dnia 21 czerwca 1982 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Urzędu do Spraw Kombatantów.

Dz.U.1982.18.137 | rozporządzenie z dnia 17 czerwca 1982 r. | Akt utracił moc

Libia-Polska. Konwencja konsularna. Trypolis.1982.06.16.

Dz.U.1985.60.307 | umowa międzynarodowa z dnia 16 czerwca 1982 r. | Akt obowiązujący

Pobór składki bieżącej za obowiązkowe ubezpieczenie trzody chlewnej.

Dz.U.1982.18.141 | rozporządzenie z dnia 11 czerwca 1982 r. | Akt utracił moc

Przedłużenie kadencji rad nadzorczych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i jego oddziałów.

Dz.U.1982.18.135 | rozporządzenie z dnia 11 czerwca 1982 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra do Spraw Cen.

Dz.U.1982.18.133 | rozporządzenie z dnia 4 czerwca 1982 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie projektów wynalazczych.

Dz.U.1982.18.131 | rozporządzenie z dnia 28 maja 1982 r. | Akt jednorazowy

Prawo o adwokaturze.

Dz.U.2020.1651 t.j. | ustawa z dnia 26 maja 1982 r. | Akt obowiązujący

Szczególne uprawnienia kombatantów.

Dz.U.1982.16.122 | ustawa z dnia 26 maja 1982 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o utworzeniu urzędu Ministra do Spraw Kombatantów.

Dz.U.1982.16.123 | ustawa z dnia 26 maja 1982 r. | Akt jednorazowy

Zmiana niektórych przepisów prawa karnego i prawa o wykroczeniach.

Dz.U.1982.16.125 | ustawa z dnia 26 maja 1982 r. | Akt utracił moc

Organizacja i zadania zakładów opieki zdrowotnej.

Dz.U.1982.15.121 | rozporządzenie z dnia 19 maja 1982 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Przemysłu Chemicznego i Lekkiego.

Dz.U.1982.17.129 | rozporządzenie z dnia 19 maja 1982 r. | Akt utracił moc

Niektóre podatki i inne należności pieniężne pobierane w formie łącznego zobowiązania pieniężnego.

Dz.U.1982.15.119 | rozporządzenie z dnia 10 maja 1982 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie o kosztach postępowania w sprawach o wykroczenia.

Dz.U.1982.15.118 | rozporządzenie z dnia 10 maja 1982 r. | Akt jednorazowy

Zasady i tryb przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska w zakładach społecznych służby zdrowia.

Dz.U.1982.15.120 | rozporządzenie z dnia 7 maja 1982 r. | Akt utracił moc

Narodowa Rada Kultury.

Dz.U.1982.14.111 | ustawa z dnia 4 maja 1982 r. | Akt utracił moc

Szkolnictwo wyższe.

Dz.U.1985.42.201 t.j. | ustawa z dnia 4 maja 1982 r. | Akt utracił moc

Urząd Ministra Kultury i Sztuki.

Dz.U.1982.14.112 | ustawa z dnia 4 maja 1982 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Centrum Podyplomowego Kształcenia Pracowników Administracji Państwowej.

Dz.U.1982.13.104 | rozporządzenie z dnia 29 kwietnia 1982 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie izb wytrzeźwień.

Dz.U.1982.13.107 | rozporządzenie z dnia 26 kwietnia 1982 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie opodatkowania przychodów z hodowli zwierząt futerkowych i laboratoryjnych.

Dz.U.1982.13.108 | rozporządzenie z dnia 24 kwietnia 1982 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego.

Dz.U.1982.13.101 | rozporządzenie z dnia 21 kwietnia 1982 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Górnictwa i Energetyki.

Dz.U.1982.13.100 | rozporządzenie z dnia 15 kwietnia 1982 r. | Akt utracił moc

Opodatkowanie przychodów indywidualnych rybaków morskich i zalewowych.

Dz.U.1982.12.94 | rozporządzenie z dnia 9 kwietnia 1982 r. | Akt utracił moc

Opodatkowanie przychodów osób duchownych.

Dz.U.1982.12.96 | rozporządzenie z dnia 9 kwietnia 1982 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie stosowania ulg podatkowych z tytułu inwestycji.

Dz.U.1982.12.97 | rozporządzenie z dnia 9 kwietnia 1982 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie utworzenia okręgowych inspektoratów Państwowej Inspekcji Handlowej.

Dz.U.1982.12.92 | rozporządzenie z dnia 9 kwietnia 1982 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad organizacji urzędów terenowych organów administracji państwowej.

Dz.U.1982.12.93 | rozporządzenie z dnia 9 kwietnia 1982 r. | Akt jednorazowy

Zryczałtowanie podatków obrotowego i dochodowego od rzemieślników trudniących się przerobem surowca rybnego.

Dz.U.1982.12.95 | rozporządzenie z dnia 9 kwietnia 1982 r. | Akt utracił moc