Dziennik Ustaw

Zm.: ustawa - Kodeks pracy.

Dz.U.1986.42.201 | ustawa z dnia 24 listopada 1986 r. | Akt jednorazowy

Zwalczanie zarazy ogniowej roślin.

Dz.U.1986.41.200 | rozporządzenie z dnia 2 października 1986 r. | Akt utracił moc

Personel lotniczy.

Dz.U.1986.41.199 | rozporządzenie z dnia 10 września 1986 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustalenia wykazów chorób zakaźnych.

Dz.U.1986.40.197 | rozporządzenie z dnia 21 października 1986 r. | Akt jednorazowy

Tunezja-Polska. Konwencja konsularna. Tunis.1985.03.06.

Dz.U.1986.40.194 | umowa międzynarodowa z dnia 6 marca 1985 r. | Akt obowiązujący

Zm.: niektóre przepisy prawa o wykroczeniach.

Dz.U.1986.39.193 | ustawa z dnia 24 października 1986 r. | Akt jednorazowy

Pomiar statków morskich.

Dz.U.1986.38.191 | rozporządzenie z dnia 20 sierpnia 1986 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad obliczania podatku od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń.

Dz.U.1986.38.189 | rozporządzenie z dnia 16 października 1986 r. | Akt jednorazowy

Określenie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu.

Dz.U.1986.38.188 | rozporządzenie z dnia 21 października 1986 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie głównych księgowych przedsiębiorstw i innych państwowych jednostek organizacyjnych.

Dz.U.1986.38.187 | rozporządzenie z dnia 2 października 1986 r. | Akt jednorazowy

Podwyższenie niektórych świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Dz.U.1986.38.186 | rozporządzenie z dnia 22 września 1986 r. | Akt utracił moc

Meksyk-Polska. Konwencja konsularna. Warszawa.1985.06.14.

Dz.U.1986.37.183 | umowa międzynarodowa z dnia 14 czerwca 1985 r. | Akt obowiązujący

Syria-Polska. Umowa o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i karnych. Damaszek.1985.02.16.

Dz.U.1986.37.181 | umowa międzynarodowa z dnia 16 lutego 1985 r. | Akt obowiązujący

Terytorialny zasięg działania oraz siedziby urzędów skarbowych i izb skarbowych.

Dz.U.1986.35.178 | rozporządzenie z dnia 21 sierpnia 1986 r. | Akt utracił moc

Konwencja o ograniczeniu odpowiedzialności za roszczenia morskie. Londyn 1976.11.19.

Dz.U.1986.35.175 | umowa międzynarodowa z dnia 19 listopada 1976 r. | Akt obowiązujący

Międzynarodowa konwencja telekomunikacyjna. Nairobi.1982.11.06.

Dz.U.1986.35.173 | umowa międzynarodowa z dnia 6 listopada 1982 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa budżetowa na rok 1986.

Dz.U.1986.34.170 | ustawa z dnia 29 września 1986 r. | Akt jednorazowy

Wynagrodzenie tłumaczy przysięgłych.

Dz.U.1986.33.168 | rozporządzenie z dnia 25 sierpnia 1986 r. | Akt utracił moc

Określenie zasad oraz trybu tworzenia i wykorzystania funduszu budowy mieszkań dla sędziów i notariuszy.

Dz.U.1986.33.167 | rozporządzenie z dnia 28 lipca 1986 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zwalczania chorób i szkodników ziemniaków.

Dz.U.1986.33.166 | rozporządzenie z dnia 25 sierpnia 1986 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie warunków oraz rodzajów i wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów.

Dz.U.1986.33.164 | rozporządzenie z dnia 4 września 1986 r. | Akt jednorazowy

Koszty postępowania w sprawach o wykroczenia.

Dz.U.1986.33.162 | rozporządzenie z dnia 15 września 1986 r. | Akt utracił moc

Wynagradzanie pracowników placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk.

Dz.U.1986.33.158 | rozporządzenie z dnia 28 lipca 1986 r. | Akt utracił moc

Ordynacja pocztowa.

Dz.U.1986.32.157 | rozporządzenie z dnia 31 lipca 1986 r. | Akt utracił moc

Uchylenie rozporządzenia w sprawie wprowadzenia zakazu obrotu mięsem pochodzącym z uboju gospodarczego.

Dz.U.1986.32.156 | rozporządzenie z dnia 30 sierpnia 1986 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie rejestru okrętowego.

Dz.U.1986.30.150 | rozporządzenie z dnia 5 sierpnia 1986 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich.

Dz.U.1986.30.149 | rozporządzenie z dnia 28 lipca 1986 r. | Akt jednorazowy

Grecja-Polska. Umowa o ubezpieczeniu społecznym osób zatrudnionych na terytorium drugiego państwa. Ateny.1985.05.03.

Dz.U.1986.30.147 | umowa międzynarodowa z dnia 3 maja 1985 r. | Akt obowiązujący

Przeszacowanie zapasów przez jednostki gospodarki uspołecznionej oraz zasady rozliczania wyników tego przeszacowania z budżetem.

Dz.U.1986.29.146 t.j. | rozporządzenie z dnia 9 stycznia 1984 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Certyfikat bandery.

Dz.U.1986.29.145 | rozporządzenie z dnia 30 czerwca 1986 r. | Akt utracił moc

Określenie wysokości opłaty za udzielenie informacji z rejestru skazanych i zasady jej uiszczania.

Dz.U.1986.29.144 | rozporządzenie z dnia 23 lipca 1986 r. | Akt utracił moc

Obowiązek i sposób zgłaszania oraz dostarczania zwłok zwierzęcych do zakładów utylizacyjnych.

Dz.U.1986.28.139 | rozporządzenie z dnia 16 lipca 1986 r. | Akt utracił moc

Studia doktoranckie i stypendia naukowe.

Dz.U.1986.28.138 | rozporządzenie z dnia 10 lipca 1986 r. | Akt utracił moc

Ordynacja telekomunikacyjna.

Dz.U.1986.27.135 | rozporządzenie z dnia 23 czerwca 1986 r. | Akt utracił moc

Jednostki badawczo-rozwojowe nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej i Ministra Spraw Wewnętrznych.

Dz.U.1986.27.132 | rozporządzenie z dnia 10 lipca 1986 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej państwowych szkół wyższych.

Dz.U.1986.27.131 | rozporządzenie z dnia 23 czerwca 1986 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Dz.U.1986.26.127 | rozporządzenie z dnia 4 lipca 1986 r. | Akt jednorazowy

Szczególne postępowanie wobec sprawców niektórych przestępstw.

Dz.U.1986.26.126 | ustawa z dnia 17 lipca 1986 r. | Akt obowiązujący

Przekazanie akademiom medycznym uprawnień Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej.

Dz.U.1986.25.124 | rozporządzenie z dnia 30 maja 1986 r. | Akt utracił moc

Zakładanie i używanie przewodowych sieci telekomunikacyjnych.

Dz.U.1986.25.122 | rozporządzenie z dnia 16 czerwca 1986 r. | Akt utracił moc

Rekompensata dla ławników nie pozostających w stosunku pracy na czas wykonywania czynności w sądzie.

Dz.U.1986.24.118 | rozporządzenie z dnia 22 maja 1986 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych.

Dz.U.1986.21.110 | rozporządzenie z dnia 17 maja 1986 r. | Akt jednorazowy

Zasady udziału młodzieży w życiu państwowym, społecznym, gospodarczym i kulturalnym kraju.

Dz.U.1986.21.108 | ustawa z dnia 22 maja 1986 r. | Akt utracił moc