Law Journal

Zasady, tryb i organy właściwe do udzielania pracownikom naukowo-dydaktycznym urlopu dla poratowania zdrowia.

Dz.U.1984.9.37 | rozporządzenie z dnia 30 stycznia 1984 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia budynków oraz mienia w gospodarstwach rolnych.

Dz.U.1984.9.36 | rozporządzenie z dnia 30 stycznia 1984 r. | Akt jednorazowy

Nadanie Akademii Medycznej w Poznaniu imienia Karola Marcinkowskiego.

Dz.U.1984.5.26 | ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. | Akt jednorazowy

Prawo prasowe.

Dz.U.2018.1914 t.j. | ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Przyspieszenie terminu wypłaty ostatniej raty podwyżki emerytur i rent.

Dz.U.1984.3.12 | ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. | Akt utracił moc

Zasady tworzenia zakładowych systemów wynagradzania.

Dz.U.1990.69.407 t.j. | ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o funduszu alimentacyjnym.

Dz.U.1984.3.13 | ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ochrony ryb i raków.

Dz.U.1984.10.45 | rozporządzenie z dnia 24 stycznia 1984 r. | Akt jednorazowy

Wyłączenie z obciążeń na Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej części przyrostu wynagrodzeń.

Dz.U.1984.4.23 | rozporządzenie z dnia 23 stycznia 1984 r. | Akt utracił moc

Wysokość zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych przysługujących niektórym grupom ubezpieczonych.

Dz.U.1984.4.22 | rozporządzenie z dnia 23 stycznia 1984 r. | Akt utracił moc

Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne.

Dz.U.1984.4.21 | rozporządzenie z dnia 23 stycznia 1984 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w komunalnych oczyszczalniach ścieków.

Dz.U.1984.10.43 | rozporządzenie z dnia 23 stycznia 1984 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie opłaty skarbowej.

Dz.U.1984.13.53 | rozporządzenie z dnia 23 stycznia 1984 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym twórców i ich rodzin.

Dz.U.1984.9.35 | rozporządzenie z dnia 23 stycznia 1984 r. | Akt jednorazowy

Świadczenie usług geodezyjnych i kartograficznych przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej.

Dz.U.1984.10.42 | rozporządzenie z dnia 16 stycznia 1984 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Dz.U.1984.3.16 | rozporządzenie z dnia 16 stycznia 1984 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie urlopów wychowawczych.

Dz.U.1984.3.15 | rozporządzenie z dnia 16 stycznia 1984 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie orzekania o inwalidztwie funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej.

Dz.U.1984.2.8 | rozporządzenie z dnia 13 stycznia 1984 r. | Akt jednorazowy

Przeszacowanie zapasów przez jednostki gospodarki uspołecznionej oraz zasady rozliczania wyników tego przeszacowania z budżetem.

Dz.U.1986.29.146 t.j. | rozporządzenie z dnia 9 stycznia 1984 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad udzielania kredytu bankowego na cele mieszkaniowe.

Dz.U.1984.2.6 | rozporządzenie z dnia 9 stycznia 1984 r. | Akt jednorazowy

Warunki użycia broni palnej przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej.

Dz.U.1984.6.30 | rozporządzenie z dnia 6 stycznia 1984 r. | Akt utracił moc

Zasady i metody ustalania kosztów uzasadnionych robót budowlanych.

Dz.U.1984.3.20 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 1983 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad ustalania kosztów uzasadnionych.

Dz.U.1984.3.19 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 1983 r. | Akt jednorazowy

Wprowadzenie gatunkowej ochrony zwierząt.

Dz.U.1984.2.11 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1983 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad organizacji urzędów terenowych organów administracji państwowej.

Dz.U.1984.2.3 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1983 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych.

Dz.U.1984.2.4 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1983 r. | Akt jednorazowy

Organizacja i zasady wykonywania kontroli ruchu drogowego.

Dz.U.1983.75.341 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 1983 r. | Akt utracił moc

Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej.

Dz.U.1983.75.334 | ustawa z dnia 29 grudnia 1983 r. | Akt utracił moc

Rejestracja, ewidencja i oznaczanie pojazdów.

Dz.U.1984.1.2 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 1983 r. | Akt utracił moc

Ustawa budżetowa na rok 1984.

Dz.U.1983.74.333 | ustawa z dnia 29 grudnia 1983 r. | Akt utracił moc

Zezwolenia na korzystanie z dróg w sposób szczególny.

Dz.U.1984.1.1 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 1983 r. | Akt utracił moc

Czas pracy i zasady wprowadzania w uspołecznionych zakładach pracy dodatkowych dni wolnych od pracy w 1984 r.

Dz.U.1983.73.326 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 1983 r. | Akt utracił moc

Przeprowadzenie w 1984 r. spisu ludności i mieszkań metodą reprezentacyjną.

Dz.U.1983.73.328 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 1983 r. | Akt utracił moc

Zasady i wysokość opodatkowania podatkiem dochodowym organizacji politycznych, społecznych i zawodowych.

Dz.U.1983.75.338 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 1983 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów o podatku wyrównawczym.

Dz.U.1983.73.331 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 1983 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu nagród.

Dz.U.1983.73.327 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 1983 r. | Akt jednorazowy

Amortyzacja majątku trwałego jednostek gospodarki uspołecznionej.

Dz.U.1983.72.320 | rozporządzenie z dnia 27 grudnia 1983 r. | Akt utracił moc

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne za pracowników uspołecznionych zakładów pracy.

Dz.U.1983.73.332 | rozporządzenie z dnia 27 grudnia 1983 r. | Akt utracił moc

Ulgi w podatku dochodowym.

Dz.U.1986.13.78 t.j. | rozporządzenie z dnia 27 grudnia 1983 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych.

Dz.U.1983.73.325 | rozporządzenie z dnia 27 grudnia 1983 r. | Akt jednorazowy

Rozciągnięcie przepisów dotyczących trucizn na sole i estry kwasu azotawego oraz na chlorek acetylu.

Dz.U.1983.75.343 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 1983 r. | Akt utracił moc

Zm.: niektóre ustawy wprowadzające reformę gospodarczą.

Dz.U.1983.71.318 | ustawa z dnia 21 grudnia 1983 r. | Akt jednorazowy

Wysokość składki na Fundusz Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

Dz.U.1983.73.323 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 1983 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Urzędu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dz.U.1983.73.321 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 1983 r. | Akt utracił moc

Opłaty konsularne.

Dz.U.1983.73.329 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 1983 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie pracowniczych urlopów wypoczynkowych.

Dz.U.1983.70.316 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 1983 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów ustawy o niektórych podatkach i opłatach terenowych.

Dz.U.1983.71.319 | rozporządzenie z dnia 12 grudnia 1983 r. | Akt jednorazowy

Badanie stanu zdrowia osób ubiegających się o prawo jazdy i kierowców.

Dz.U.1983.70.315 | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 1983 r. | Akt utracił moc

Zwolnienia od obowiązku posiadania pozwolenia na przywóz i wywóz oraz od cła w obrocie towarowym z zagranicą.

Dz.U.1983.69.312 | rozporządzenie z dnia 9 grudnia 1983 r. | Akt utracił moc

Warunki techniczne i badania pojazdów.

Dz.U.1983.70.317 | rozporządzenie z dnia 8 grudnia 1983 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie melioracji wodnych.

Dz.U.1983.68.304 | rozporządzenie z dnia 8 grudnia 1983 r. | Akt jednorazowy

Pobór podatku wyrównawczego od niektórych grup podatników.

Dz.U.1983.68.308 | rozporządzenie z dnia 6 grudnia 1983 r. | Akt utracił moc

Stan wyjątkowy.

Dz.U.1983.66.297 | ustawa z dnia 5 grudnia 1983 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o paszportach.

Dz.U.1983.66.298 | ustawa z dnia 5 grudnia 1983 r. | Akt jednorazowy

Algieria-Polska. Konwencja konsularna. Algier.1983.12.04.

Dz.U.1985.16.67 | umowa międzynarodowa z dnia 4 grudnia 1983 r. | Akt obowiązujący

Warunki i kontrola przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych.

Dz.U.1983.67.301 | rozporządzenie z dnia 2 grudnia 1983 r. | Akt utracił moc

Laos-Polska. Konwencja konsularna. Vientiane.1983.11.23.

Dz.U.1995.46.240 | umowa międzynarodowa z dnia 23 listopada 1983 r. | Akt obowiązujący

Prawo dewizowe.

Dz.U.1983.63.288 | ustawa z dnia 22 listopada 1983 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie Medalu "Za udział w walkach w obronie władzy ludowej".

Dz.U.1983.65.293 | ustawa z dnia 22 listopada 1983 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o amnestii.

Dz.U.1983.63.287 | ustawa z dnia 22 listopada 1983 r. | Akt jednorazowy