Law Journal

Zm.: rozporządzenie w sprawie dokumentów stwierdzających tożsamość.

Dz.U.1987.19.116 | rozporządzenie z dnia 26 czerwca 1987 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich.

Dz.U.1987.19.115 | rozporządzenie z dnia 22 czerwca 1987 r. | Akt jednorazowy

Biegli sądowi i tłumacze przysięgli.

Dz.U.1987.18.112 | rozporządzenie z dnia 8 czerwca 1987 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zakwaterowania przejściowego sił zbrojnych.

Dz.U.1987.18.110 | rozporządzenie z dnia 8 czerwca 1987 r. | Akt jednorazowy

Konwencja ateńska w sprawie przewozu morzem pasażerów i ich bagażu, 1974. Ateny 1974.12.13.

Dz.U.1987.18.108 | umowa międzynarodowa z dnia 13 grudnia 1974 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie zezwoleń na korzystanie z dróg w sposób szczególny.

Dz.U.1987.17.104 | rozporządzenie z dnia 25 maja 1987 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zakładowych zespołów gospodarczych.

Dz.U.1987.17.103 | rozporządzenie z dnia 3 czerwca 1987 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasiłków rodzinnych na dzieci rolników indywidualnych.

Dz.U.1987.16.98 | rozporządzenie z dnia 15 maja 1987 r. | Akt jednorazowy

Argentyna-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej i naukowej. Buenos Aires.1984.10.02.

Dz.U.1987.16.95 | umowa międzynarodowa z dnia 2 października 1984 r. | Akt obowiązujący

Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej.

Dz.U.1987.15.94 t.j. | ustawa z dnia 13 czerwca 1967 r. | Akt utracił moc

Ustalenie zawodów, dla których mogą być zawierane układy zbiorowe pracy.

Dz.U.1987.15.91 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 1987 r. | Akt utracił moc

Porozumienie dotyczące procedur licencjonowania importu. Genewa.1979.04.12.

Dz.U.1987.15.89 | umowa międzynarodowa z dnia 12 kwietnia 1979 r. | Akt obowiązujący

Zm.: ustawa o szczególnych uprawnieniach kombatantów.

Dz.U.1987.14.84 | ustawa z dnia 7 maja 1987 r. | Akt jednorazowy

Konsultacje społeczne i referendum.

Dz.U.1987.14.83 | ustawa z dnia 6 maja 1987 r. | Akt utracił moc

Zm.: Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Dz.U.1987.14.82 | ustawa konstytucyjna z dnia 6 maja 1987 r. | Akt jednorazowy

Libia-Polska. Umowa o pomocy prawnej w sprawach cywilnych, handlowych, rodzinnych i karnych. Trypolis.1985.12.02.

Dz.U.1987.13.80 | umowa międzynarodowa z dnia 2 grudnia 1985 r. | Akt obowiązujący

Libia-Polska. Umowa o ubezpieczeniu społecznym. Trypolis.1985.12.02.

Dz.U.1987.13.78 | umowa międzynarodowa z dnia 2 grudnia 1985 r. | Akt obowiązujący

Opodatkowanie jednostek gospodarki uspołecznionej.

Dz.U.1987.12.77 t.j. | ustawa z dnia 26 lutego 1982 r. | Akt utracił moc

Czasowy zakaz sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Dz.U.1987.12.74 | rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 1987 r. | Akt utracił moc

Właściwość miejscowa organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych.

Dz.U.1987.12.73 | rozporządzenie z dnia 23 marca 1987 r. | Akt utracił moc

Tunezja-Polska. Umowa o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i karnych. Warszawa.1985.03.22.

Dz.U.1987.11.71 | umowa międzynarodowa z dnia 22 marca 1985 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie kwalifikacji zawodowych członków załóg polskich statków morskich.

Dz.U.1987.10.70 | rozporządzenie z dnia 12 marca 1987 r. | Akt jednorazowy

Ochrona rybołówstwa na Zalewie Szczecińskim.

Dz.U.1987.10.69 | rozporządzenie z dnia 28 lutego 1987 r. | Akt utracił moc

Wysokość dochodu uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wysokość tych świadczeń.

Dz.U.1987.10.67 | rozporządzenie z dnia 30 marca 1987 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych.

Dz.U.1987.10.66 | rozporządzenie z dnia 30 marca 1987 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie urlopów wychowawczych.

Dz.U.1987.10.64 | rozporządzenie z dnia 30 marca 1987 r. | Akt jednorazowy

Ogólne zasady udzielania świadczeń z zakładowego funduszu socjalnego w uspołecznionych zakładach pracy.

Dz.U.1987.10.60 | rozporządzenie z dnia 9 marca 1987 r. | Akt utracił moc

Ogólne zasady udzielania pomocy z zakładowego funduszu mieszkaniowego w uspołecznionych zakładach pracy.

Dz.U.1987.10.59 | rozporządzenie z dnia 9 marca 1987 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie opłat za leki i środki opatrunkowe wydawane z aptek otwartych ubezpieczonym.

Dz.U.1987.9.57 | rozporządzenie z dnia 19 lutego 1987 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowy zakres działania Państwowej Agencji Atomistyki i Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki.

Dz.U.1987.9.55 | rozporządzenie z dnia 23 lutego 1987 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o Ochotniczej Rezerwie Milicji Obywatelskiej.

Dz.U.1987.9.54 | ustawa z dnia 19 marca 1987 r. | Akt jednorazowy

Podatek wyrównawczy.

Dz.U.1987.8.53 t.j. | rozporządzenie z dnia 28 lipca 1983 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad ustalania czynszu za dzierżawę obwodu łowieckiego.

Dz.U.1987.8.50 | rozporządzenie z dnia 5 marca 1987 r. | Akt jednorazowy

Kaucje inwestycyjne.

Dz.U.1987.8.45 | rozporządzenie z dnia 16 lutego 1987 r. | Akt utracił moc

Zasady wartościowania pracy.

Dz.U.1987.8.44 | rozporządzenie z dnia 16 lutego 1987 r. | Akt utracił moc

Zwolnienia z wpłat odpisów amortyzacyjnych do budżetu centralnego.

Dz.U.1987.7.38 | rozporządzenie z dnia 16 lutego 1987 r. | Akt utracił moc

Sposób i czas przechowywania dokumentacji zlikwidowanych organizacji spółdzielczych.

Dz.U.1987.6.37 | rozporządzenie z dnia 11 lutego 1987 r. | Akt utracił moc

Nadanie funkcjonariuszom niektórych organów uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

Dz.U.1987.6.34 | rozporządzenie z dnia 20 lutego 1987 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej instytucji artystycznych.

Dz.U.1987.6.32 | rozporządzenie z dnia 19 lutego 1987 r. | Akt jednorazowy