Law Journal

Opodatkowanie podatkami obrotowym i dochodowym przychodów ze sprzedaży ewidencjonowanej.

Dz.U.1985.1.4 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 1984 r. | Akt utracił moc

Przedłużenie kadencji rad nadzorczych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i jego oddziałów.

Dz.U.1984.61.323 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 1984 r. | Akt utracił moc

Stosowanie ulg podatkowych z tytułu inwestycji.

Dz.U.1984.61.324 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 1984 r. | Akt utracił moc

Taryfa składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne pojazdów mechanicznych jednostek gospodarki uspołecznionej.

Dz.U.1984.60.309 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 1984 r. | Akt utracił moc

Instytucje artystyczne.

Dz.U.1984.60.304 | ustawa z dnia 28 grudnia 1984 r. | Akt utracił moc

Ustawa budżetowa na rok 1985.

Dz.U.1984.59.303 | ustawa z dnia 28 grudnia 1984 r. | Akt utracił moc

Określenie państwowych biur notarialnych prowadzących księgi wieczyste oraz obszary ich właściwości miejscowej.

Dz.U.1984.60.311 | rozporządzenie z dnia 27 grudnia 1984 r. | Akt utracił moc

Pilotaż morski.

Dz.U.1985.2.9 | rozporządzenie z dnia 27 grudnia 1984 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu nagród.

Dz.U.1984.58.300 | rozporządzenie z dnia 27 grudnia 1984 r. | Akt jednorazowy

Zasady udzielania kredytów jednostkom gospodarki uspołecznionej na pokrycie odroczonych należności zagranicznych.

Dz.U.1984.58.298 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 1984 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie warunków najmu budynków i lokali przez cudzoziemców dewizowych.

Dz.U.1984.58.302 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 1984 r. | Akt jednorazowy

Łączne zobowiązanie pieniężne.

Dz.U.1984.58.295 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 1984 r. | Akt utracił moc

Organizacja szpitali klinicznych.

Dz.U.1984.60.312 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 1984 r. | Akt utracił moc

Stosowanie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny budżetowej.

Dz.U.1984.60.306 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 1984 r. | Akt utracił moc

Ulgi podatkowe z tytułu inwestycji.

Dz.U.1984.60.307 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 1984 r. | Akt utracił moc

Podatek rolny.

Dz.U.1984.58.294 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 1984 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustalania listy przedsiębiorstw o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej.

Dz.U.1984.57.288 | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 1984 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych.

Dz.U.1984.57.287 | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 1984 r. | Akt jednorazowy

Kontrola celna i postępowanie celne.

Dz.U.1984.57.291 | rozporządzenie z dnia 4 grudnia 1984 r. | Akt utracił moc

Prawo budżetowe.

Dz.U.1984.56.283 | ustawa z dnia 3 grudnia 1984 r. | Akt utracił moc

Przedsiębiorstwo Państwowe Polskie Linie Lotnicze "Lot".

Dz.U.1984.55.281 | ustawa z dnia 3 grudnia 1984 r. | Akt utracił moc

Termin upływu Kadencji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Dz.U.1984.55.279 | ustawa z dnia 3 grudnia 1984 r. | Akt utracił moc

Uznanie ważności umów o przekazanie gospodarstwa rolnego następcy.

Dz.U.1984.55.282 | ustawa z dnia 3 grudnia 1984 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad umarzania i udzielania ulg w spłacaniu należności państwowych.

Dz.U.1984.56.284 | rozporządzenie z dnia 29 listopada 1984 r. | Akt jednorazowy

Protokół nr 7 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Strasburg.1984.11.22.

Dz.U.2003.42.364 | umowa międzynarodowa z dnia 22 listopada 1984 r. | Akt obowiązujący

Należności przysługujące społecznym kuratorom rodzinnym i społecznym kuratorom dla osób dorosłych.

Dz.U.1984.54.277 | rozporządzenie z dnia 19 listopada 1984 r. | Akt utracił moc

Fundusz gminny i fundusz miejski.

Dz.U.1984.52.269 | ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. | Akt utracił moc

Łączność.

Dz.U.1984.54.275 | ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. | Akt utracił moc

Podatek rolny.

Dz.U.2020.333 t.j. | ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Prawo przewozowe.

Dz.U.2020.8 t.j. | ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Ustanowienie tytułu honorowego "Zasłużony dla Kultury Narodowej".

Dz.U.1984.52.270 | ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie rodzin zastępczych.

Dz.U.1984.51.265 | rozporządzenie z dnia 31 października 1984 r. | Akt jednorazowy

Zasady doskonalenia i dokształcania pracowników upowszechniania kultury oraz zasady finansowania tej działalności.

Dz.U.1984.54.278 | rozporządzenie z dnia 27 października 1984 r. | Akt utracił moc

Dodatki do emerytur i rent z tytułu pracy naukowo-dydaktycznej.

Dz.U.1984.51.266 | rozporządzenie z dnia 15 października 1984 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o rozwoju systemu oświaty i wychowania.

Dz.U.1984.49.253 | ustawa z dnia 10 października 1984 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie transportu morskiego materiałów niebezpiecznych.

Dz.U.1984.51.267 | rozporządzenie z dnia 9 października 1984 r. | Akt jednorazowy

Zasady stosowania czasu pracy w uspołecznionych zakładach pracy oraz zmiana niektórych przepisów o czasie pracy.

Dz.U.1984.51.263 | rozporządzenie z dnia 8 października 1984 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zatrudniania absolwentów.

Dz.U.1984.51.262 | rozporządzenie z dnia 8 października 1984 r. | Akt jednorazowy

Argentyna-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej i naukowej. Buenos Aires.1984.10.02.

Dz.U.1987.16.95 | umowa międzynarodowa z dnia 2 października 1984 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie urlopów wychowawczych.

Dz.U.1984.51.261 | rozporządzenie z dnia 1 października 1984 r. | Akt jednorazowy

Sąd Najwyższy.

Dz.U.2002.101.924 t.j. | ustawa z dnia 20 września 1984 r. | Akt utracił moc

Ubezpieczenia majątkowe i osobowe.

Dz.U.1984.45.242 | ustawa z dnia 20 września 1984 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie warunków oraz rodzajów i wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów.

Dz.U.1984.44.239 | rozporządzenie z dnia 17 września 1984 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich.

Dz.U.1984.44.238 | rozporządzenie z dnia 14 września 1984 r. | Akt jednorazowy

Uzgadnianie rozwiązań technicznych w zakresie inwestycji i modernizacji w dziedzinie gospodarki energetycznej.

Dz.U.1984.46.244 | rozporządzenie z dnia 10 września 1984 r. | Akt utracił moc

Rozszerzenie zakresu działania Państwowej Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych.

Dz.U.1984.44.236 | rozporządzenie z dnia 5 września 1984 r. | Akt utracił moc