Law Journal

Wprowadzenie czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym.

Dz.U.2018.1981 | rozporządzenie z dnia 11 października 2018 r. | Akt utracił moc

Zaliczki na poczet płatności bezpośrednich za 2018 r.

Dz.U.2018.1956 | rozporządzenie z dnia 11 października 2018 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

Dz.U.2018.2012 | rozporządzenie z dnia 11 października 2018 r. | Akt obowiązujący

Przenoszenie do służby w Policji.

Dz.U.2018.2006 | rozporządzenie z dnia 9 października 2018 r. | Akt obowiązujący

Sposób dokumentowania kontroli operacyjnej prowadzonej przez Służbę Ochrony Państwa.

Dz.U.2018.2065 | rozporządzenie z dnia 9 października 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie utworzenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dz.U.2018.1997 | rozporządzenie z dnia 8 października 2018 r. | Akt jednorazowy

Nadanie osobowości prawnej Stowarzyszeniu "Muzea i Skarbce Kościelne Ars Sacra".

Dz.U.2018.1968 | rozporządzenie z dnia 5 października 2018 r. | Akt indywidualny

Zmiana rozporządzenia w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością.

Dz.U.2018.2002 | rozporządzenie z dnia 5 października 2018 r. | Akt jednorazowy

Opracowywanie map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego.

Dz.U.2018.2031 | rozporządzenie z dnia 4 października 2018 r. | Akt obowiązujący

Pracownicze plany kapitałowe.

Dz.U.2020.1342 t.j. | ustawa z dnia 4 października 2018 r. | Akt obowiązujący

Produkty kosmetyczne.

Dz.U.2018.2227 | ustawa z dnia 4 października 2018 r. | Akt obowiązujący

Przekazywanie informacji o transakcjach oraz formularz identyfikujący instytucję obowiązaną.

Dz.U.2018.1946 | rozporządzenie z dnia 4 października 2018 r. | Akt obowiązujący

Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2019 r.

Dz.U.2018.1982 | rozporządzenie z dnia 4 października 2018 r. | Akt utracił moc

Spółdzielnie rolników.

Dz.U.2018.2073 | ustawa z dnia 4 października 2018 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie Narodowego Dnia Pamięci Duchownych Niezłomnych.

Dz.U.2018.2156 | ustawa z dnia 4 października 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy - Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2018.2077 | ustawa z dnia 4 października 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o kierujących pojazdami.

Dz.U.2018.2172 | ustawa z dnia 4 października 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska".

Dz.U.2018.2133 | ustawa z dnia 4 października 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2018.2126 | ustawa z dnia 4 października 2018 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Dz.U.2018.2136 | ustawa z dnia 4 października 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2018.2130 | ustawa z dnia 4 października 2018 r. | Akt jednorazowy

Tablica ostrzegawcza o polowaniu zbiorowym.

Dz.U.2018.1939 | rozporządzenie z dnia 3 października 2018 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 5/16.

Dz.U.2018.1937 | wyrok z dnia 3 października 2018 r. | Akt jednorazowy

Organ właściwy w sprawach zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz ich rodzin.

Dz.U.2018.1957 | rozporządzenie z dnia 2 października 2018 r. | Akt obowiązujący

Wykaz zajęć prowadzonych przez nauczycieli w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich.

Dz.U.2018.1973 | rozporządzenie z dnia 2 października 2018 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 26/15.

Dz.U.2018.1933 | wyrok z dnia 2 października 2018 r. | Akt jednorazowy

Zakres działania oraz tryb pracy Kolegium do Spraw Cyberbezpieczeństwa.

Dz.U.2018.1952 | rozporządzenie z dnia 2 października 2018 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Komaszyce (PLH060063).

Dz.U.2018.2095 | rozporządzenie z dnia 1 października 2018 r. | Akt obowiązujący

Nostryfikacja dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzanie ukończenia studiów na określonym poziomie.

Dz.U.2018.1881 | rozporządzenie z dnia 28 września 2018 r. | Akt obowiązujący

Nostryfikacja stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki nadanych za granicą.

Dz.U.2018.1877 | rozporządzenie z dnia 28 września 2018 r. | Akt obowiązujący

Metody badania jakości paliw stałych.

Dz.U.2018.1893 | rozporządzenie z dnia 27 września 2018 r. | Akt obowiązujący

Orzekanie o stanie zdrowia nauczyciela akademickiego na potrzeby udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia.

Dz.U.2018.1868 | rozporządzenie z dnia 27 września 2018 r. | Akt obowiązujący

Sposób pobierania próbek paliw stałych.

Dz.U.2018.1891 | rozporządzenie z dnia 27 września 2018 r. | Akt obowiązujący

Studia.

Dz.U.2021.661 t.j. | rozporządzenie z dnia 27 września 2018 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Umundurowanie funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.

Dz.U.2018.1856 | rozporządzenie z dnia 27 września 2018 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie Pełnomocnika Rządu do spraw Szczytu Bałkanów Zachodnich.

Dz.U.2018.1944 | rozporządzenie z dnia 27 września 2018 r. | Akt utracił moc

Wymagania jakościowe dla paliw stałych.

Dz.U.2018.1890 | rozporządzenie z dnia 27 września 2018 r. | Akt obowiązujący

Wzór świadectwa jakości paliw stałych.

Dz.U.2018.1892 | rozporządzenie z dnia 27 września 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom.

Dz.U.2018.1854 | rozporządzenie z dnia 27 września 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny.

Dz.U.2018.1845 | rozporządzenie z dnia 26 września 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie Narodowego Systemu Monitorowania Ruchu Statków i Przekazywania Informacji.

Dz.U.2018.1934 | rozporządzenie z dnia 26 września 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych.

Dz.U.2018.1847 | rozporządzenie z dnia 26 września 2018 r. | Akt jednorazowy

Wysokość minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej.

Dz.U.2018.1838 | rozporządzenie z dnia 25 września 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2018.1975 | rozporządzenie z dnia 25 września 2018 r. | Akt jednorazowy