Law Journal

Zm.: rozporządzenie w sprawie uprawnień pracowniczych osób wykonujących pracę nakładczą.

Dz.U.1985.37.175 | rozporządzenie z dnia 19 lipca 1985 r. | Akt jednorazowy

Tryb zgłaszania znaków towarowych za granicą oraz opłaty związane z ochroną znaków towarowych.

Dz.U.1985.33.147 | rozporządzenie z dnia 18 lipca 1985 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres i zasady działania oraz organizacja Państwowej Inspekcji Radiowej.

Dz.U.1985.35.163 | rozporządzenie z dnia 15 lipca 1985 r. | Akt utracił moc

Zakres i zasady przyznawania zawodnikom świadczeń umożliwiających osiąganie wysokiego poziomu sportowego.

Dz.U.1985.40.191 | rozporządzenie z dnia 15 lipca 1985 r. | Akt utracił moc

Zasady i formy udzielania przez zakłady pracy pomocy materialnej stowarzyszeniom kultury fizycznej.

Dz.U.1985.40.193 | rozporządzenie z dnia 15 lipca 1985 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad i metod ustalania kosztów uzasadnionych robót budowlanych.

Dz.U.1985.38.183 | rozporządzenie z dnia 15 lipca 1985 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych.

Dz.U.1985.44.214 | rozporządzenie z dnia 15 lipca 1985 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad opodatkowania niektórych zagranicznych osób fizycznych i prawnych.

Dz.U.1985.38.182 | rozporządzenie z dnia 12 lipca 1985 r. | Akt jednorazowy

Przedsiębiorstwa mieszane.

Dz.U.1985.32.142 | ustawa z dnia 10 lipca 1985 r. | Akt obowiązujący

Ubezpieczenie ustawowe odpowiedzialności cywilnej rolników.

Dz.U.1985.33.146 | rozporządzenie z dnia 10 lipca 1985 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie tytułu honorowego "Zasłużony Drukarz Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej".

Dz.U.1985.32.143 | ustawa z dnia 10 lipca 1985 r. | Akt utracił moc

Podział inwestycji oraz zakres, zasady i tryb ustalania ich lokalizacji.

Dz.U.1990.11.75 t.j. | rozporządzenie z dnia 27 czerwca 1985 r. | Akt utracił moc

Sposób sporządzania i aktualizowania spisów wyborców dla obwodów głosowania za granicą.

Dz.U.1985.30.133 | rozporządzenie z dnia 27 czerwca 1985 r. | Akt utracił moc

Zdolność prawna, przywileje i immunitety Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej. Warszawa.1985.06.25.

Dz.U.1987.5.27 | umowa międzynarodowa z dnia 27 czerwca 1985 r. | Akt utracił moc

Konwencja (nr 161) dotycząca służb medycyny pracy. Genewa.1985.06.26.

Dz.U.2005.34.300 | umowa międzynarodowa z dnia 26 czerwca 1985 r. | Akt obowiązujący

Konwencja (nr 160) dotycząca statystyki pracy. Genewa.1985.06.25.

Dz.U.1994.60.246 | umowa międzynarodowa z dnia 25 czerwca 1985 r. | Akt obowiązujący

Sposób sporządzania i aktualizowania spisów wyborców dla obwodów głosowania na polskich statkach morskich.

Dz.U.1985.30.135 | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 1985 r. | Akt utracił moc

Przewóz przesyłek ekspresowych koleją.

Dz.U.1985.29.130 | rozporządzenie z dnia 21 czerwca 1985 r. | Akt utracił moc

Szczególne warunki przewozu przesyłek towarowych w komunikacji kolejowo-żeglugowej.

Dz.U.1985.29.129 | rozporządzenie z dnia 21 czerwca 1985 r. | Akt utracił moc

Wykonanie przepisów ustawy - Prawo przewozowe.

Dz.U.1985.29.128 | rozporządzenie z dnia 21 czerwca 1985 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie opłaty leśnej.

Dz.U.1985.31.139 | rozporządzenie z dnia 21 czerwca 1985 r. | Akt jednorazowy

Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Dz.U.1994.7.25 t.j. | ustawa z dnia 20 czerwca 1985 r. | Akt utracił moc

Prokuratura.

Dz.U.2011.270.1599 t.j. | ustawa z dnia 20 czerwca 1985 r. | Akt utracił moc

Zapewnienie oskarżonym korzystania z pomocy obrońców w postępowaniu przyspieszonym.

Dz.U.1985.28.125 | rozporządzenie z dnia 20 czerwca 1985 r. | Akt utracił moc

Komisje pojednawcze przy sądach pracy.

Dz.U.1985.28.123 | rozporządzenie z dnia 17 czerwca 1985 r. | Akt utracił moc

Wyznaczanie sędziów i ławników do orzekania w sądach pracy oraz w sądach pracy i ubezpieczeń społecznych.

Dz.U.1985.28.124 | rozporządzenie z dnia 17 czerwca 1985 r. | Akt utracił moc

Meksyk-Polska. Konwencja konsularna. Warszawa.1985.06.14.

Dz.U.1986.37.183 | umowa międzynarodowa z dnia 14 czerwca 1985 r. | Akt obowiązujący

Wykonanie niektórych przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym.

Dz.U.1985.33.151 | rozporządzenie z dnia 14 czerwca 1985 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie opodatkowania przychodów osób duchownych.

Dz.U.1985.28.120 | rozporządzenie z dnia 12 czerwca 1985 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie liczby posłów wybieranych z krajowej listy wyborczej.

Dz.U.1985.27.114 | uchwała z dnia 10 czerwca 1985 r. | Akt utracił moc

Zarządzenie wyborów do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Dz.U.1985.27.113 | uchwała z dnia 10 czerwca 1985 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie - Regulamin czynności sądów wojewódzkich i rejonowych w sprawach cywilnych i karnych.

Dz.U.1985.28.122 | rozporządzenie z dnia 10 czerwca 1985 r. | Akt jednorazowy

Umowa Europejska o głównych międzynarodowych liniach kolejowych (AGC). Genewa.1985.05.31.

Dz.U.1989.42.231 | umowa międzynarodowa z dnia 31 maja 1985 r. | Akt obowiązujący

Ordynacja wyborcza do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Dz.U.1985.26.112 | ustawa z dnia 29 maja 1985 r. | Akt utracił moc

Opodatkowanie podatkiem scalonym niektórych jednostek gospodarki uspołecznionej.

Dz.U.1985.28.119 | rozporządzenie z dnia 27 maja 1985 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędu w ustawie z dnia 10 maja 1985 r. o szczególnej odpowiedzialności karnej.

Dz.U.1985.25.111 | obwieszczenie z dnia 27 maja 1985 r. | Akt jednorazowy

Zakres, zasady i tryb przyznawania i wstrzymywania stypendiów sportowych oraz ich wysokość.

Dz.U.1985.25.109 | rozporządzenie z dnia 21 maja 1985 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich.

Dz.U.1985.27.115 | rozporządzenie z dnia 20 maja 1985 r. | Akt jednorazowy

Szczególna odpowiedzialność karna.

Dz.U.1985.23.101 | ustawa z dnia 10 maja 1985 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie tytułu honorowego "Zasłużony Rolnik Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej".

Dz.U.1985.24.102 | ustawa z dnia 10 maja 1985 r. | Akt utracił moc

Zmiana niektórych przepisów prawa karnego i prawa o wykroczeniach.

Dz.U.1985.23.100 | ustawa z dnia 10 maja 1985 r. | Akt utracił moc

Grecja-Polska. Umowa o ubezpieczeniu społecznym osób zatrudnionych na terytorium drugiego państwa. Ateny.1985.05.03.

Dz.U.1986.30.147 | umowa międzynarodowa z dnia 3 maja 1985 r. | Akt obowiązujący

Majątek byłych związków zawodowych.

Dz.U.1985.25.107 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 1985 r. | Akt utracił moc

Gospodarka gruntami i wywłaszczanie nieruchomości.

Dz.U.1991.30.127 t.j. | ustawa z dnia 29 kwietnia 1985 r. | Akt utracił moc

Trybunał Konstytucyjny.

Dz.U.1991.109.470 t.j. | ustawa z dnia 29 kwietnia 1985 r. | Akt utracił moc