Law Journal

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykazu towarów, na którymi obrót z zagranicą nie nadaje się koncesji.

Dz.U.1986.48.240 | rozporządzenie z dnia 8 grudnia 1986 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych.

Dz.U.1986.48.239 | rozporządzenie z dnia 8 grudnia 1986 r. | Akt jednorazowy

Opłaty drogowe.

Dz.U.1986.48.238 | rozporządzenie z dnia 5 grudnia 1986 r. | Akt utracił moc

Praktyki studenckie robotnicze i zawodowe.

Dz.U.1987.1.1 | rozporządzenie z dnia 1 grudnia 1986 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ulg w podatku dochodowym.

Dz.U.1986.44.215 | rozporządzenie z dnia 1 grudnia 1986 r. | Akt jednorazowy

Organizacja i finansowanie ubezpieczeń społecznych.

Dz.U.1989.25.137 t.j. | ustawa z dnia 25 listopada 1986 r. | Akt utracił moc

Kuratorzy sądowi.

Dz.U.1986.43.212 | rozporządzenie z dnia 24 listopada 1986 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie prowadzenia rejestru zabytków i centralnej ewidencji zabytków.

Dz.U.1986.42.204 | rozporządzenie z dnia 24 listopada 1986 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Kodeks pracy.

Dz.U.1986.42.201 | ustawa z dnia 24 listopada 1986 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie warunków i kontroli przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych.

Dz.U.1986.42.206 | rozporządzenie z dnia 5 listopada 1986 r. | Akt jednorazowy

Przekazanie wyższym szkołom artystycznym niektórych uprawnień Ministra Kultury i Sztuki.

Dz.U.1986.48.248 | rozporządzenie z dnia 4 listopada 1986 r. | Akt utracił moc

Prawa i obowiązki pracowników państwowej jednostki organizacyjnej "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".

Dz.U.1986.43.209 | rozporządzenie z dnia 27 października 1986 r. | Akt utracił moc

Zakres stosowania przepisów ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych przez spółdzielcze jednostki badawczo-rozwojowe.

Dz.U.1986.42.203 | rozporządzenie z dnia 27 października 1986 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ulg w podatku dochodowym.

Dz.U.1986.44.214 | rozporządzenie z dnia 27 października 1986 r. | Akt jednorazowy

Zakładowe fundusze socjalny i mieszkaniowy w jednostkach gospodarki uspołecznionej.

Dz.U.1990.58.343 t.j. | ustawa z dnia 24 października 1986 r. | Akt utracił moc

Zm.: niektóre przepisy prawa o wykroczeniach.

Dz.U.1986.39.193 | ustawa z dnia 24 października 1986 r. | Akt jednorazowy

Określenie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu.

Dz.U.1986.38.188 | rozporządzenie z dnia 21 października 1986 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustalenia wykazów chorób zakaźnych.

Dz.U.1986.40.197 | rozporządzenie z dnia 21 października 1986 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad obliczania podatku od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń.

Dz.U.1986.38.189 | rozporządzenie z dnia 16 października 1986 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie głównych księgowych przedsiębiorstw i innych państwowych jednostek organizacyjnych.

Dz.U.1986.38.187 | rozporządzenie z dnia 2 października 1986 r. | Akt jednorazowy

Zwalczanie zarazy ogniowej roślin.

Dz.U.1986.41.200 | rozporządzenie z dnia 2 października 1986 r. | Akt utracił moc

Chiny-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej i naukowej. Pekin.1986.09.30.

Dz.U.1988.31.222 | umowa międzynarodowa z dnia 30 września 1986 r. | Akt obowiązujący

Prawo o aktach stanu cywilnego.

Dz.U.2011.212.1264 t.j. | ustawa z dnia 29 września 1986 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa budżetowa na rok 1986.

Dz.U.1986.34.170 | ustawa z dnia 29 września 1986 r. | Akt jednorazowy

KRLD-Polska. Umowa o pomocy prawnej w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych. Phenian.1986.09.28.

Dz.U.1987.24.135 | umowa międzynarodowa z dnia 28 września 1986 r. | Akt obowiązujący

Konwencja o pomocy w przypadku awarii jądrowej lub zagrożenia radiologicznego. Wiedeń.1986.09.26.

Dz.U.1988.31.218 | umowa międzynarodowa z dnia 26 września 1986 r. | Akt obowiązujący

Konwencja o wczesnym powiadamianiu o awarii jądrowej. Wiedeń.1986.09.26.

Dz.U.1988.31.216 | umowa międzynarodowa z dnia 26 września 1986 r. | Akt obowiązujący

Podwyższenie niektórych świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Dz.U.1986.38.186 | rozporządzenie z dnia 22 września 1986 r. | Akt utracił moc

Koszty postępowania w sprawach o wykroczenia.

Dz.U.1986.33.162 | rozporządzenie z dnia 15 września 1986 r. | Akt utracił moc

Personel lotniczy.

Dz.U.1986.41.199 | rozporządzenie z dnia 10 września 1986 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ochrony rybołówstwa morskiego.

Dz.U.1986.42.208 | rozporządzenie z dnia 4 września 1986 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie warunków oraz rodzajów i wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów.

Dz.U.1986.33.164 | rozporządzenie z dnia 4 września 1986 r. | Akt jednorazowy

Uchylenie rozporządzenia w sprawie wprowadzenia zakazu obrotu mięsem pochodzącym z uboju gospodarczego.

Dz.U.1986.32.156 | rozporządzenie z dnia 30 sierpnia 1986 r. | Akt jednorazowy

Wynagrodzenie tłumaczy przysięgłych.

Dz.U.1986.33.168 | rozporządzenie z dnia 25 sierpnia 1986 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zwalczania chorób i szkodników ziemniaków.

Dz.U.1986.33.166 | rozporządzenie z dnia 25 sierpnia 1986 r. | Akt jednorazowy

Terytorialny zasięg działania oraz siedziby urzędów skarbowych i izb skarbowych.

Dz.U.1986.35.178 | rozporządzenie z dnia 21 sierpnia 1986 r. | Akt utracił moc

Pomiar statków morskich.

Dz.U.1986.38.191 | rozporządzenie z dnia 20 sierpnia 1986 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie rejestru okrętowego.

Dz.U.1986.30.150 | rozporządzenie z dnia 5 sierpnia 1986 r. | Akt jednorazowy

Ordynacja pocztowa.

Dz.U.1986.32.157 | rozporządzenie z dnia 31 lipca 1986 r. | Akt utracił moc

Określenie zasad oraz trybu tworzenia i wykorzystania funduszu budowy mieszkań dla sędziów i notariuszy.

Dz.U.1986.33.167 | rozporządzenie z dnia 28 lipca 1986 r. | Akt utracił moc

Wynagradzanie pracowników placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk.

Dz.U.1986.33.158 | rozporządzenie z dnia 28 lipca 1986 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich.

Dz.U.1986.30.149 | rozporządzenie z dnia 28 lipca 1986 r. | Akt jednorazowy

Określenie wysokości opłaty za udzielenie informacji z rejestru skazanych i zasady jej uiszczania.

Dz.U.1986.29.144 | rozporządzenie z dnia 23 lipca 1986 r. | Akt utracił moc

Szczególne postępowanie wobec sprawców niektórych przestępstw.

Dz.U.1986.26.126 | ustawa z dnia 17 lipca 1986 r. | Akt obowiązujący

Obowiązek i sposób zgłaszania oraz dostarczania zwłok zwierzęcych do zakładów utylizacyjnych.

Dz.U.1986.28.139 | rozporządzenie z dnia 16 lipca 1986 r. | Akt utracił moc

Jednostki badawczo-rozwojowe nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej i Ministra Spraw Wewnętrznych.

Dz.U.1986.27.132 | rozporządzenie z dnia 10 lipca 1986 r. | Akt utracił moc

Studia doktoranckie i stypendia naukowe.

Dz.U.1986.28.138 | rozporządzenie z dnia 10 lipca 1986 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Dz.U.1986.26.127 | rozporządzenie z dnia 4 lipca 1986 r. | Akt jednorazowy

Certyfikat bandery.

Dz.U.1986.29.145 | rozporządzenie z dnia 30 czerwca 1986 r. | Akt utracił moc