Law Journal

Zm.: ustawa o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.1990.29.171 | ustawa konstytucyjna z dnia 11 kwietnia 1990 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie Drawieńskiego Parku Narodowego.

Dz.U.1990.26.151 | rozporządzenie z dnia 10 kwietnia 1990 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Poleskiego Parku Narodowego.

Dz.U.1990.27.155 | rozporządzenie z dnia 10 kwietnia 1990 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów Prawa lokalowego.

Dz.U.1990.26.150 | rozporządzenie z dnia 10 kwietnia 1990 r. | Akt jednorazowy

Zasady wynagradzania niektórych dyrektorów przedsiębiorstw państwowych.

Dz.U.1990.28.162 | rozporządzenie z dnia 9 kwietnia 1990 r. | Akt utracił moc

Kanada-Polska. Umowa w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji. Warszawa.1990.04.06.

Dz.U.1991.27.114 | umowa międzynarodowa z dnia 6 kwietnia 1990 r. | Akt obowiązujący

Policja.

Dz.U.2020.360 t.j. | ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. | Akt obowiązujący

Przywrócenie Święta Narodowego Trzeciego Maja.

Dz.U.1990.28.160 | ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. | Akt obowiązujący

Spisy wyborców dla wyborów do rad gmin.

Dz.U.1990.22.136 | rozporządzenie z dnia 6 kwietnia 1990 r. | Akt utracił moc

Urząd Ministra Spraw Wewnętrznych.

Dz.U.1990.30.181 | ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. | Akt utracił moc

Urząd Ochrony Państwa.

Dz.U.1999.51.526 t.j. | ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad i trybu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych.

Dz.U.1990.25.146 | rozporządzenie z dnia 6 kwietnia 1990 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych.

Dz.U.1990.24.139 | rozporządzenie z dnia 6 kwietnia 1990 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o działalności gospodarczej.

Dz.U.1990.26.149 | ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie 22 lipca jako Narodowego Święta Odrodzenia Polski.

Dz.U.1990.28.159 | ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. | Akt obowiązujący

Finlandia-Polska. Umowa w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji. Helsinki.1990.04.05.

Dz.U.1992.7.28 | umowa międzynarodowa z dnia 5 kwietnia 1990 r. | Akt utracił moc

Wykładnia art. 112 w związku z art. 113 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Dz.U.1990.27.158 | uchwała z dnia 4 kwietnia 1990 r. | Akt jednorazowy

Wybory uzupełniające do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.1990.22.128 | zarządzenie z dnia 3 kwietnia 1990 r. | Akt indywidualny

Określenie grup wyrobów i usług dotowanych z budżetu w 1990 r.

Dz.U.1990.25.145 | rozporządzenie z dnia 31 marca 1990 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie melioracji wodnych.

Dz.U.1990.22.132 | rozporządzenie z dnia 31 marca 1990 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie składu komisji poborowych i wynagradzania za udział w pracach tych komisji.

Dz.U.1990.22.130 | rozporządzenie z dnia 31 marca 1990 r. | Akt jednorazowy

Tryb wypłaty świadczeń powierzonych Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych na mocy umów międzynarodowych.

Dz.U.1990.24.142 | rozporządzenie z dnia 30 marca 1990 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie postępowania dyscyplinarnego przeciwko adwokatom i aplikantom adwokackim.

Dz.U.1990.24.144 | rozporządzenie z dnia 29 marca 1990 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie kolegiów rejonowych do spraw wykroczeń i terytorialnego zakresu ich działania.

Dz.U.1990.21.127 | rozporządzenie z dnia 28 marca 1990 r. | Akt jednorazowy

Określenie wysokości odsetek ustawowych za kwiecień 1990 r.

Dz.U.1990.19.116 | rozporządzenie z dnia 24 marca 1990 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich.

Dz.U.1990.24.140 | rozporządzenie z dnia 23 marca 1990 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Dz.U.1990.21.126 | ustawa z dnia 23 marca 1990 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy - Prawo lokalowe.

Dz.U.1990.32.190 | ustawa z dnia 23 marca 1990 r. | Akt utracił moc

Likwidacja Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej "Prasa-Książka-Ruch".

Dz.U.1990.21.125 | ustawa z dnia 22 marca 1990 r. | Akt utracił moc

Pracownicy samorządowi.

Dz.U.2001.142.1593 t.j. | ustawa z dnia 22 marca 1990 r. | Akt utracił moc

Terenowe organy rządowej administracji ogólnej.

Dz.U.1998.32.176 t.j. | ustawa z dnia 22 marca 1990 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia systemów wynagrodzeń pracowników instytucji artystycznych.

Dz.U.1990.22.134 | rozporządzenie z dnia 22 marca 1990 r. | Akt jednorazowy

USA-Polska. Traktat o stosunkach handlowych i gospodarczych. Waszyngton.1990.03.21.

Dz.U.1994.97.467 | umowa międzynarodowa z dnia 21 marca 1990 r. | Akt obowiązujący

Luksemburg-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej i naukowej. Luksemburg.1990.03.19.

Dz.U.1993.48.216 | umowa międzynarodowa z dnia 19 marca 1990 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie w 1990 r. czasowego ograniczenia przywozu niektórych towarów.

Dz.U.1990.19.114 | rozporządzenie z dnia 19 marca 1990 r. | Akt utracił moc

Zarządzenie wyborów do rad gmin.

Dz.U.1990.17.101 | zarządzenie z dnia 19 marca 1990 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie taryfy składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne.

Dz.U.1990.18.109 | rozporządzenie z dnia 16 marca 1990 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie świadectw pracy i opinii.

Dz.U.1990.18.105 | rozporządzenie z dnia 15 marca 1990 r. | Akt jednorazowy

Opłaty drogowe.

Dz.U.1990.18.104 | rozporządzenie z dnia 9 marca 1990 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o izbach lekarskich.

Dz.U.1990.20.120 | ustawa z dnia 9 marca 1990 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o przedsiębiorstwach państwowych.

Dz.U.1990.17.99 | ustawa z dnia 9 marca 1990 r. | Akt jednorazowy

Ordynacja wyborcza do rad gmin.

Dz.U.1996.84.387 t.j. | ustawa z dnia 8 marca 1990 r. | Akt utracił moc

Organizacja, szczegółowe zasady i zakres działania Państwowej Rady Ochrony Środowiska.

Dz.U.1990.18.110 | rozporządzenie z dnia 8 marca 1990 r. | Akt utracił moc

Samorząd gminny.

Dz.U.2020.713 t.j. | ustawa z dnia 8 marca 1990 r. | Akt obowiązujący

Zm.: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.1990.16.94 | ustawa konstytucyjna z dnia 8 marca 1990 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od wynagrodzeń.

Dz.U.1990.18.107 | rozporządzenie z dnia 8 marca 1990 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Dz.U.1990.14.91 | rozporządzenie z dnia 7 marca 1990 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie regulaminu dyscyplinarnego funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Dz.U.1990.19.119 | rozporządzenie z dnia 7 marca 1990 r. | Akt jednorazowy

Kuwejt-Polska. Umowa w sprawie popierania i ochrony inwestycji. Kuwejt.1990.03.05.

Dz.U.1994.50.199 | umowa międzynarodowa z dnia 5 marca 1990 r. | Akt obowiązujący

Zawieszenie w 1990 r. pobierania ceł od niektórych towarów.

Dz.U.1990.19.112 | rozporządzenie z dnia 5 marca 1990 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie rodzin zastępczych.

Dz.U.1990.18.103 | rozporządzenie z dnia 5 marca 1990 r. | Akt jednorazowy

Zm.: stawki ceł na niektóre towary przywożone z zagranicy.

Dz.U.1990.19.113 | rozporządzenie z dnia 5 marca 1990 r. | Akt jednorazowy

Tryb wyboru oraz zasady działania rad pracowniczych w bankach.

Dz.U.1990.17.100 | rozporządzenie z dnia 28 lutego 1990 r. | Akt utracił moc

Podatek dochodowy od osób prawnych.

Dz.U.1990.12.80 | rozporządzenie z dnia 27 lutego 1990 r. | Akt utracił moc

Przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym i ochrona interesów konsumentów.

Dz.U.1999.52.547 t.j. | ustawa z dnia 24 lutego 1990 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej - Kodeks handlowy.

Dz.U.1990.17.98 | ustawa z dnia 24 lutego 1990 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo upadłościowe.

Dz.U.1990.14.87 | ustawa z dnia 24 lutego 1990 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie opłaty skarbowej.

Dz.U.1990.12.79 | rozporządzenie z dnia 24 lutego 1990 r. | Akt jednorazowy

Ustawa budżetowa na rok 1990.

Dz.U.1990.13.82 | ustawa z dnia 23 lutego 1990 r. | Akt utracił moc

Zm.: Kodeks karny i niektóre inne ustawy.

Dz.U.1990.14.84 | ustawa z dnia 23 lutego 1990 r. | Akt jednorazowy

Zm.: Kodeks karny wykonawczy.

Dz.U.1990.14.85 | ustawa z dnia 23 lutego 1990 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie urlopów wychowawczych.

Dz.U.1990.12.77 | rozporządzenie z dnia 23 lutego 1990 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Prawo o stowarzyszeniach i ustawa o szkolnictwie wyższym.

Dz.U.1990.14.86 | ustawa z dnia 23 lutego 1990 r. | Akt jednorazowy

Zmiany w narodowym planie społeczno-gospodarczym na lata 1986-1990.

Dz.U.1990.13.83 | uchwała z dnia 23 lutego 1990 r. | Akt jednorazowy