Law Journal

Zm.: rozporządzenie w sprawie opłat za dokonanie czynności notarialnych.

Dz.U.1990.46.273 | rozporządzenie z dnia 6 czerwca 1990 r. | Akt jednorazowy

Norwegia-Polska. Umowa w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji. Warszawa.1990.06.05.

Dz.U.1990.84.488 | umowa międzynarodowa z dnia 5 czerwca 1990 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie kwarantanny roślin.

Dz.U.1990.40.235 | rozporządzenie z dnia 31 maja 1990 r. | Akt jednorazowy

Umowa o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Paryż.1990.05.29.

Dz.U.1994.100.483 | umowa międzynarodowa z dnia 29 maja 1990 r. | Akt obowiązujący

Odpłatność za leki i artykuły sanitarne wydawane ubezpieczonym z aptek otwartych.

Dz.U.1990.40.237 | rozporządzenie z dnia 28 maja 1990 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk.

Dz.U.1990.39.226 | rozporządzenie z dnia 25 maja 1990 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Kodeks postępowania administracyjnego.

Dz.U.1990.34.201 | ustawa z dnia 24 maja 1990 r. | Akt jednorazowy

Zmiana niektórych przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym.

Dz.U.1990.36.206 | ustawa z dnia 24 maja 1990 r. | Akt obowiązujący

Określenie siedzib oraz właściwości miejscowej i rzeczowej urzędów celnych.

Dz.U.1990.37.212 | rozporządzenie z dnia 23 maja 1990 r. | Akt utracił moc

Ustrój samorządu miasta stołecznego Warszawy.

Dz.U.1990.34.200 | ustawa z dnia 18 maja 1990 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wymagań sanitarnych w handlu okrężnym środkami spożywczymi i używkami.

Dz.U.1990.39.227 | rozporządzenie z dnia 18 maja 1990 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o samorządzie terytorialnym oraz innych ustaw.

Dz.U.1990.34.199 | ustawa z dnia 18 maja 1990 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o rozwoju systemu oświaty i wychowania oraz ustawa - Karta Nauczyciela.

Dz.U.1990.34.197 | ustawa z dnia 17 maja 1990 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie opłaty leśnej.

Dz.U.1990.32.192 | rozporządzenie z dnia 11 maja 1990 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia systemów wynagrodzeń pracowników instytucji artystycznych.

Dz.U.1990.36.207 | rozporządzenie z dnia 11 maja 1990 r. | Akt jednorazowy

Czasowy zakaz sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Dz.U.1990.31.184 | rozporządzenie z dnia 10 maja 1990 r. | Akt utracił moc

Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.

Dz.U.1990.32.191 | ustawa z dnia 10 maja 1990 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich.

Dz.U.1990.35.202 | rozporządzenie z dnia 10 maja 1990 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o ochronie i kształtowaniu środowiska i ustawa - Prawo wodne.

Dz.U.1990.39.222 | ustawa z dnia 10 maja 1990 r. | Akt jednorazowy

Okresowe obniżenie wysokości stawek podatku obrotowego od niektórych towarów i usług.

Dz.U.1990.31.185 | rozporządzenie z dnia 7 maja 1990 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie warunków, jakim powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze.

Dz.U.1990.35.205 | rozporządzenie z dnia 4 maja 1990 r. | Akt jednorazowy

Zm.: stawki ceł na niektóre towary przywożone z zagranicy.

Dz.U.1990.31.183 | rozporządzenie z dnia 4 maja 1990 r. | Akt jednorazowy

Dania-Polska. Umowa w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji. Kopenhaga.1990.05.01.

Dz.U.1992.28.122 | umowa międzynarodowa z dnia 1 maja 1990 r. | Akt utracił moc

Odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach i plonach rolnych przez niektóre gatunki zwierząt łownych.

Dz.U.1990.31.182 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 1990 r. | Akt utracił moc

Uprawnienia organów celnych do wydawania pozwoleń na wywóz ziemniaków.

Dz.U.1990.29.177 | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 1990 r. | Akt utracił moc

Tryb postępowania w sprawach stwierdzania prawa wykonywania zawodu lekarza i prowadzenia rejestru lekarzy.

Dz.U.1990.32.194 | rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 1990 r. | Akt utracił moc

Zasiłki rodzinne z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin.

Dz.U.1990.29.176 | rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 1990 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o zmianach w organizacji i działalności spółdzielczości.

Dz.U.1990.29.175 | ustawa z dnia 27 kwietnia 1990 r. | Akt jednorazowy

Przedłużenie kadencji organów szkół wyższych oraz zawieszenie czynności wyborczych.

Dz.U.1990.29.174 | ustawa z dnia 26 kwietnia 1990 r. | Akt utracił moc

Określenie wysokości odsetek ustawowych za maj i czerwiec 1990 r.

Dz.U.1990.28.166 | rozporządzenie z dnia 23 kwietnia 1990 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie wysokości współczynników korygujących wskaźniki wzrostu cen.

Dz.U.1990.28.167 | rozporządzenie z dnia 23 kwietnia 1990 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie uprawnień pracowniczych osób wykonujących pracę nakładczą.

Dz.U.1990.28.165 | rozporządzenie z dnia 20 kwietnia 1990 r. | Akt jednorazowy

Austria-Polska. Umowa o wzajemnym wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach karnych. Wiedeń.1990.04.19.

Dz.U.1991.14.58 | umowa międzynarodowa z dnia 19 kwietnia 1990 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie kosztów postępowania w sprawach o wykroczenia.

Dz.U.1990.28.163 | rozporządzenie z dnia 18 kwietnia 1990 r. | Akt jednorazowy

Opłacanie podatku dochodowego od przychodów osób trudniących się przerobem surowca rybnego.

Dz.U.1990.28.169 | rozporządzenie z dnia 17 kwietnia 1990 r. | Akt utracił moc

Utworzenie sądu antymonopolowego.

Dz.U.1990.27.157 | rozporządzenie z dnia 13 kwietnia 1990 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.1990.29.171 | ustawa konstytucyjna z dnia 11 kwietnia 1990 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie Drawieńskiego Parku Narodowego.

Dz.U.1990.26.151 | rozporządzenie z dnia 10 kwietnia 1990 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Poleskiego Parku Narodowego.

Dz.U.1990.27.155 | rozporządzenie z dnia 10 kwietnia 1990 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów Prawa lokalowego.

Dz.U.1990.26.150 | rozporządzenie z dnia 10 kwietnia 1990 r. | Akt jednorazowy

Zasady wynagradzania niektórych dyrektorów przedsiębiorstw państwowych.

Dz.U.1990.28.162 | rozporządzenie z dnia 9 kwietnia 1990 r. | Akt utracił moc

Kanada-Polska. Umowa w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji. Warszawa.1990.04.06.

Dz.U.1991.27.114 | umowa międzynarodowa z dnia 6 kwietnia 1990 r. | Akt obowiązujący

Policja.

Dz.U.2020.360 t.j. | ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. | Akt obowiązujący

Przywrócenie Święta Narodowego Trzeciego Maja.

Dz.U.1990.28.160 | ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. | Akt obowiązujący

Spisy wyborców dla wyborów do rad gmin.

Dz.U.1990.22.136 | rozporządzenie z dnia 6 kwietnia 1990 r. | Akt utracił moc

Urząd Ministra Spraw Wewnętrznych.

Dz.U.1990.30.181 | ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. | Akt utracił moc

Urząd Ochrony Państwa.

Dz.U.1999.51.526 t.j. | ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad i trybu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych.

Dz.U.1990.25.146 | rozporządzenie z dnia 6 kwietnia 1990 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych.

Dz.U.1990.24.139 | rozporządzenie z dnia 6 kwietnia 1990 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o działalności gospodarczej.

Dz.U.1990.26.149 | ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie 22 lipca jako Narodowego Święta Odrodzenia Polski.

Dz.U.1990.28.159 | ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. | Akt obowiązujący

Finlandia-Polska. Umowa w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji. Helsinki.1990.04.05.

Dz.U.1992.7.28 | umowa międzynarodowa z dnia 5 kwietnia 1990 r. | Akt utracił moc

Wykładnia art. 112 w związku z art. 113 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Dz.U.1990.27.158 | uchwała z dnia 4 kwietnia 1990 r. | Akt jednorazowy

Wybory uzupełniające do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.1990.22.128 | zarządzenie z dnia 3 kwietnia 1990 r. | Akt indywidualny